utgave nr 3 1994

Havfiske - interessert?

Publisert Sist oppdatert

INTERESSERT I HAVFISKE?

AV SVEIN AURMARK

Havfiske blir stadig mer populært. Norges Havfiskeforbund har etter hvert fått ca. 40 medlemsklubber med tilsammen 1500 medlemmer. Men det er plass til mange flere, konstaterer formann i forbundet, Fred Mørstad.

Vi har medlemmer over hele landet, og alle dyrker sin hobby med stor entusiasme. Gjennomsnittsmedlemmet deltar på fire-fem havfiskefestivaler og på like mange klubbturer i året. Det betyr at de satser ca. ti helger på havfiskekonkurranser/turer, sier Mørstad.
Han innrømmer at havfiske fortsatt ikke er jentenes domene. Bare ti prosent av medlemsmassen er kvinner eller ungdom. Målet er å få med flere juniorer og kvinner.
-Tilslutningen av yngre medlemmer øker der det er gjort et målrettet arbeide mot skoleverket, blant annet der det er valgfagundervisning i natur og miljø på skolen.
Mange av havfiskeklubbene ligger i innlandet, for eksempel på Gjøvik, Kongsberg og Ski. Mørstad sier at det i disse klubbene finnes mange som ellers fisker for eksempel gjedde og storørret i innlandet, men som synes det er fin avveksling å komme til havs.
Selv er forbundsformannen medlem av Ski Havfiskeklubb. Mange av medlemmene har båter i Drøbak, der fisket de senere år har vært meget godt. Sei på ti kilo er ikke lenger uvanlig. Klubben har ca ti turer pr.år, om vinteren i Drøbaksundet og om sommeren til Hvaler. Vår eller høst leier klubben den gamle losstasjonen på Merdøy ved Arendal.
- Vi sier hjertelig velkommen til nye havfiskere. De kommer inn i en stor familie med havfiskeentusiaster og vi holder kontakten gjennom vårt medlemsblad "Havfiskeren" seks ganger i året. Mulighetene for stor fisk er de senere år bare blitt bedre, blant annet i Nord-Norge. Vi er jo primært ute etter de store, sier Fred Mørstad.

Utstyret til havfiske

Det fiskes med mange typer stenger og sneller i sjøen. Det er dette utstyret som krever den største investeringen, men en havfiskesnelle og-stang av god kvalitet varer "livet ut". Stengene er laget i forskjellige stivhetsgrader, med såkalte IFGA-klasser fra 36 kg (80 lb), som brukes til fiske etter kveite og håkjerring på store dyp. 24 kg (50 lb) og 15 kg (34 lb) er de mest brukte all-round stengene, og de brukes både til pilking og agnfiske etter sei, torsk, lange, kolje, uer mm. Man kan selvsagt bruke lettere utstyr, men stengene skal ikke være kortere enn 170 cm og ikke lengre enn 290 cm. Snellene bør være av multiplikatortypen og romme ca. 250 meter 0,50-0,60 mm sene.
Den største fisken tatt på stang og snelle i Norge er en håkjerring på 775 kg. Slå den!
Opplysninger om havfiskeforbundet gis av Sigurd Johnsen, Tyrs veg 5, 3913 Porsgrunn, tlf.: 35 552088.

Powered by Labrador CMS