utgave nr 11 2007

SIKKERHET fremfor alt

Publisert Sist oppdatert

SIKKERHET


fremfor alt


Slurv med vestbruk

Journalist og forfatter Ulf Wesley har gjennomført en spørreundersøkelse blant 700 båteiere i Norge. Det er stilt 50 spørsmål om båthold generelt og om fremtidens ønsker og behov. Den første del av undersøkelsen omhandler sikkerhet om bord i båt.

Det bør ikke komme som noen overraskelse at ekte båtfolk setter sikkerheten foran alt annet. Spørreundersøkelsen er foretatt blant 700 båteiere fordelt over hele landet.


Kanskje litt mer overraskende, men gledelig, er det at det begynner å bli vanlig at flere enn bare én person om bord har båtførerbevis eller kystskippereksamen. 273 båteiere, 35 prosent svarer at én eller flere ombord nå er i gang med å ta Båtførerbeviset.Samtlige båteierne sier at de har redningsvester til alle ombord, og at de sjelden tar familien med på tur når det er sterk vind og høye bølger, med unntak for folk på Vestlandet og nordover langs kysten, der folk i større grad ferdes på sjøen i all slags vær. Syv av ti, 70 %, svarer at redningsvestene kun er i bruk når barna beveger seg på dekk eller leker ombord i jolla eller i strandkanten. Regelen er at barn som ikke kan svømme, skal bruke redningsvest. Kun 176, 24 %, av i alt 722, båteiere oppgir at de har lettbåt eller slepejolle/gummibåt med på sjøen som kan benyttes om uhell med storbåten skulle inntreffe.

BRANNSLUKNING

Åtte av ti, 80 %, at de har automatisk eller manuelt utstyr til å slukke brann. Alle de spurte vet at vann egner seg dårlig til slukningsarbeide, og at et pulverapparat med god kapasitet er en viktig sikkerhet.Hele 90 prosent av båteierne har dieselmotorer i sine båter, og fire av ti, 40 %, har automatisk slukningsutstyr i motorrommet.

GPS OG KARTPLOTTER

Hva angår utstyr for øket sikkerhet om bord, svarer åtte av ti båteiere at de har GPS ombord, mens ca. halvdelen har kartplotter og ekkolodd. Kun et fåtall har radar, og kun 74, 11 prosent, sier at de ønsker radar ombord. Forklaringene fordeler seg mellom ”ikke behov” og ”kostbar investering”. Kun 229 av 722, 34%, med andre ord én av tre båteiere, oppgir at de har VHF i båten. Til gjengjeld har så å si alle en eller flere mobiltelefoner om bord. Tjøme Radio bekrefter i undersøkelsen at VHF trafikken øker fra år til år, men at flere og flere, uten at man kan sette tall på det, kontakter stasjonen via mobiltelefon. Kystradiostasjonen er landsdekkende, og er en god sikkerhet hvis uhellet er ute.

TEKNISK I ORDEN

Tre av ti båteierne, 30 % peker også på hvor viktig det er å ta en grundig sjekk av båten før en drar til sjøs.Alt fra å sjekke olje til drivstoff og ladning, samt lytte til eventuelle mislyder ombord. Båteiere sjekker sine batterier, ladning og strømforsyning ofte. Det forklares med at båten har mye utstyr, mer og mer, utstyr som krever mye strøm.212, eller 34 % av de spurte, har TV ombord, alle har radio og 111 har med PC.