utgave nr 15 2008

Nytt eksosanlegg

Publisert Sist oppdatert

Nytt eksosanlegg


Kan gi mindre sot


Etter år med store innvendige sotproblemer i vår reportasjebåt, har vi installert et nytt eksossystem for å få bukt med sotbelegg på alt fra dekketøy til vinduer. Anlegget er utviklet av Viknes og så langt er våre erfaringer gode. Målinger av partikkeltettheten i luften om bord vil gi det endelige svaret på det nye anlegget effektiv sotmedisin.


TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN
Med sitt egenutviklede eksossystem har produsenten av Viknes-båtene tilstrebet å lede eksosen ned i propellvannet og dermed bort fra vakuumet som oppstår bak båten under fart. Etter en vellykket testtur med prototypen fra Bergen til Fosnavåg, har Båtmagasinet som båt nummer tre fått installert et permanent system som vi skal teste gjennom vinteren. De foreløpige erfaringene har visuelt vist betydelig mindre sot på blant annet plastposer som er statiske og dermed tiltrekker seg de sorte partiklene i luften ombord. Plastposer vi har hatt liggende rundt om i båten har tidligere fått tydelige, svarte sotskjolder etter kun tre-fire timers gange. Etter tilsvarende gangtid ser det nå ut til å være betydelig mindre sot på plastposene. Opplevelsen av bedret luftkvalitet om bord ved høyere hastigheter er også påtakelig. I desemberutgaven av Båtmagasinet vil vi komme tilbake med vitenskapelige målinger av partikkeltettheten om bord i vår reportasjebåt sammenlignet med en tilsvarende Viknes 1030 med konvensjonelt eksosanlegg. Disse målingene vil med stor nøyaktighet fortelle oss hvilke forbedringer som ligger i det nye systemet.
Et kjent fenomen
Det er et akseptert fenomen blant konstruktører og båtbyggere at eksos som slippes ut bak et ruvende overbygg – enten det er en bakveggbåt eller en flybridgebåt med kalesje – lett blir hengende i luftvirvlene som finnes bak overbygget. En motor som soter mye vil naturlig nok forsterke dette problemet. Fenomenet er også godt kjent i bilverdenen, hvor det sågar har fått navnet ”stasjonsvogneffekt”. I større eller mindre grad, avhengig av båtens konstruksjon, vil sotpartiklene også kunne finne veien inn i båten, selv når dører og vinduer er lukket. Nettopp dette har vært tilfelle i blant annet vår Viknes 1030 som har bøyle og kalesje, og dermed har en fullt utviklet ”stasjonsvogneffekt”. På tilsvarende båter med moderne drevinstallasjoner elimineres, eller reduseres sterkt, problemene med nedsoting av akterspeil og eventuell sot innomhus. Forklaringen er at eksosen ledes gjennom undervannhus og propell, og føres akterover med propellvannet og vekk fra overbygg og akterspeil hvor vakuumet er langt mindre. Noe av den samme effekten som drev og tradisjonelle eksosstøvler gir, var det Viknes ønsket å oppnå med sitt nye eksosanlegg, som produsenten nå vurderer å gjøre til standard på alle nye Viknes 1030 med Yanmars 6LYA-STP-motor.
Ned i vannet – og bort!
Originalt blir eksosen på Viknes 1030 ledet ut via en eksospotte i lasterommet og ut i vannlinjen på hekken på styrbord side. Det nye systemet er i prinsippet konstruert på samme måte – den store forskjellen ligger i at eksosen ikke ledes direkte ut i friluft, men ned i sjøen via et 6’’ glassfiberrør som kommer ut under vann på akterspeilet i akterkant av propelltunnelen. Rundt det utvendige eksosrøret er det skrudd en glassfiberkappe som danner en forlengelse av propelltunnelen. Dermed ledes eksosen ned i propellvannet og trekkes akterover og bort fra båten. Innvendig i båten går eksosen fra motoren først til prototypen på en syrefast eksospotte og derfra via eksosslange til glassfiberrøret. Den nye potten erstatter den gamle gummipotten som består av to stålender og en gummislange i midten som er festet med store slangeklemmer. Syrefast potte ble valgt for å eliminere ethvert problem som følge av et marginalt økt mottrykk i eksossystemet.
Mer og mindre støy
Ingen medisin som virker er som kjent uten bivirkninger. Heller ikke det nye eksossystemet til Viknes. Ved å lede eksosen ned i vannet, vil man for det første få bobling fra eksosen på samme måte som fra et drev. Vi har også merket oss noe mer vibrasjon i båten når vi ligger stille med motoren i gang. Et tredje fenomen er at propellens effekt ved bakking blir redusert som følge av at eksosen trekkes forover mot propellen med kavitasjon som resultat.
For å minimere disse bieffektene, ble det montert et 1’’ overløp med stengekran fra eksosrøret i glassfiber og ut i skrogsiden på babord side. Ved tomgangskjøring vil overløpet dels puste og redusere mottrykket i eksosanlegget, dempe vibrasjonene noe, og skal dessuten bidra til å redusere kavitasjonen ved bakking. Overløpet er også en sikkerhetsbarriere i forhold til eventuell lekkasje i eksospotten eller eksosslangen. En lekkasje her når båten er i fart, vil gi en betydelig heverteffekt med store mengder vann inn i båten. Systemet skal i seg selv være sikrere mot denne typen vanninntregning enn det gamle eksosanlegget.
Foreløpige målinger har vist at det nye eksossystemet støyer mindre, både ved tomgangskjøring og under gange. På tomgangskjøring har de foreløpige målingene vist at støyen er redusert med ca 10 dBA fra 65 til 55 dBA – noe som er betydelig.

Rammesak

Viknes Båt og Service AS har fra før engelske Halyards eksosanlegg på ekstrautstyrslisten både på Viknes 1030 og Viknes 1080. Dette systemet, som fører eksosen ut under skrogbunnen, er imidlertid langt dyrere og mer komplisert enn den løsningen Båtmagasinet har fått installert om bord. Foreløpig er Viknes’ egenutviklede system på teststadiet, men viser det seg vellykket vil det bli vurdert å gjøre det til standardutstyr på Viknes 1030 med Yanmars 340-hester. Det er fortsatt en del kunder som vil ha motorer helt uten elektronikk, og til disse tilbyr vi Yanmar 6LYA-STP på 340 hk. Vi diskuterer å gjøre anlegget til standard på de båtene som blir levert med 340-hestere, men har ennå ikke tatt en endelig beslutning. Anlegget kan også enkelt ettermonteres i eksisterende båter, forteller Jan Inge Sivertsen på Viknes. På 369-hesteren er imidlertid ikke sot et aktuelt problem og det er derfor uaktuelt å tilby anlegget som standard på disse båtene, avslutter Sivertsen.