utgave nr 12 2008

Leder september 2008

Publisert Sist oppdatert

Leder september 2008


Undersøkelser og statistikk


Egentlig en kjedelig tittel, men allikevel grunn til å dvele litt ved. Vi har lagt en sommersesong bak oss, og igjen har avisspaltene vært fylt opp med mye båtstoff. En undersøkelse som Opinion har gjort tidligere i år på oppdrag fra forsikringsselskapet Gjensidige viser at omtrent halvparten av båteierne i dette landet ikke har sjøkart om bord og at fire av 10 som har sjøkart ikke forstår dem. Skremmende tall i utgangspunktet, og Redningsselskapet kaller det for galskap. Vi er enige i at forutsetningen for en trygg seilas langs vår steinfylte kystlinje er at man kan lese sjøkartene og unngå farene som lurer under vann, men undrer oss litt over at en slik undersøkelse ikke indikerer at det skulle være langt flere ulykker og havarier som følge av grunnstøtinger enn det er. Anslagsvis er halvparten av fritidsbåtflåten her i landet mindre joller og landstedbåter, og det er vel svært sjelden at de trenger sjøkart om bord for å ferdes i hjemlige og kjente farvann fra hytta. Men at fire av 10 båteiere som har sjøkart om bord ikke kan lese dem er etter vår oppfatning mer alvorlig. For har man sjøkart om bord, er det med stor sannsynlighet båter som skal ferdes langs kysten i ukjente farvann.
Vi har ikke unngått en ulykkesfri sommer i år heller. Men sett i forhold til det store antallet fritidsbåter som har vært på sjøen i Sør-Norge med det utrolig flotte sommerværet i annen halvdel av juli, har ulykkene vært svært få og kun noen meget få har vært dødsulykker. En dødsulykke er selvsagt en for mye, men vi klarer ikke å slutte oss til det unisone hylekoret fra de generelle mediene om hvor ille det er på sjøen. Vi har fartet opp og ned langs kysten i Sør-Norge, og sett kun noen få idiotkjøringer. De aller, aller fleste kjører hensynsfullt og sikkert.
”Det er så mange store båter på sjøen i år”, var utsagn vi fikk på vår sommerturne. Selv reagerte vi på det da vi kom inn i den flotte og ikke minst gjestmilde gjestehavnen i Grimstad midt i fellesferien. Der lå det megayachter (i norsk målestokk) på rekke og rad, syntes vi. Vi gjorde opptelling for moro skyld. Det var 15 båter over 40 fot, hvorav de to største var på henholdsvis 70 og 72 fot. Men gjestehavna var smekk full, og ytterligere opptelling ga omtrent det tidobbelte antall i vanlige familiebåter mellom 25 og 35 fot.
I en bransje som sliter i noe motvind om dagen med nedgang i salget fra i fjor på mellom 15 og 40 prosent, er det ikke rart at noen får problemer. Et av Norges sterkeste båtmerker, Scand gikk konkurs. Men Scand har slitt med økonomien lenge, så noen kjempeoverraskelse var vel ikke konkursen. Det vil imidlertid forundre oss veldig mye hvis ikke Scand ganske raskt kommer på bena igjen med nye investorer. Merkenavnet er for kjent og båtene er for populære til at de plutselig skal forsvinne. Noen forhandlere med store lager kan også få problemer, men jevnt over tror vi norsk båtbransje er bedre forberedt på motgang nå enn på slutten av 1980-tallet. Vi skal jo ikke glemme at båtsalget fordoblet seg fra 2003 til 2007, så selv om noen opplever nedgang i år i forhold til i fjor, selges det fortsatt mange båter her hjemme, og fortsatt langt flere enn i 2003.