utgave nr 12 2009

Leder: Forsikringskrøll

Publisert Sist oppdatert

Det påpekes stadig at forsikringene på fritidsbåter bør være i orden. Forsikringsbransjen stresser behovet for ansvarsforsikring. Det er ingen tvil om at ansvarsforsikring er lurt hvis uhellet er ute. Det kan fort påløpe utgifter som setter en effektiv stopp for hyggen og gleden ved fritidsbåtlivet dersom skylden for eventuelle skader på nabobåten skulle være vår egen. Vi forstår godt forsikringsbransjen som påpeker dette, og vi har generelt tiltro til at bransjen er ryddig. Så har det da også blitt solgt langt flere båtforsikringer i år enn tidligere, noe som også fører til at forsikringene blir billigere for hver enkelt. Her i Norge er det mange aktører, og noen er store og profesjonelle på båtforsikring og ikke minst forebyggende arbeide. Det finnes også agenter som forsikrer gjennom utenlandske, anerkjente selskaper, men felles for den siste gruppen er at ingen av dem tilbyr fri rettshjelp i tilknytning til forsikringen, og derfor kan også forsikringspremiene bli en del lavere. Det er viktig å være klar over dette slik at man ikke helt ukritisk bare ser på pris. Saken vi omtalte i forrige utgave av Båtmagasinet er et klart eksempel på det.

Mens forsikringsselskap og motorleverandør var uenige om hva som var beste løsning i forbindelse med et motorhavari, var det hele tiden forsikringstager som ble ”stående i låna”. Her forsvant ferier og båtglede i takt med argumentene som ble fremført, og båteieren så seg til slutt nødt til å kontakte advokat – som han måtte betale selv fordi forsikringen ikke dekket rettshjelp. Vi finner det ytterst kritikkverdig at ikke forsikringsselskap dekker skader slik at båteier kan få brukt båten så raskt som mulig. Så får heller forsikringsselskap og motorleverandør/verksted gjøre opp seg i mellom i ettertid, og hvis konklusjonen er at det ikke er en forsikringsmessig skade, men en garantisak, får heller selskapet ta opp dette med båteier i etterkant. Det skulle være enkelt å gardere seg mot det i forsikringspolisen. Vi ser dessverre til stadighet at forsikringsselskap trenerer oppgjør, kanskje i håp om at den lille mann gir opp i kampen mot forsikringsgigantene og deres sakkyndige og jurister.

Så har vi også konstatert at hylekoret som før båtsesongen spådde massiv død og fordervelse på sjøen på grunn av uansvarlige båtførere heller ikke i år fikk rett. Heldigvis. Noen få ulykker har det dessverre vært, men det er en forsvinnende liten andel i forhold til det store antallet båter som har vært på sjøen. Å rope ulv for ofte medfører som kjent at ingen reagerer til slutt. I følge forsikringstall tegner båtsesongen 2009 til å bli en av de mest gunstige på mange år når det gjelder skader - til tross for dommedagsprofetiene. Vi har stor tiltro til fritidsbåtfolket, og det viser de seg verdige til år etter år. Enkelte utskudd ødelegger bestandig, men det vil det være nesten uansett hva man foretar seg.

Vi gratulerer Husnes Båthavn som Årets Gjestehavn nok en gang. Det er Båtmagasinets lesere som gjennom avstemning på våre nettsider kårer Årets Gjestehavn. Det er mange verdige kandidater langs kysten, og det er tett i toppen under avstemningene. Neste år er Båtmagasinet 25 år, og i den anledning vil vi blant annet kåre Årets Gjestehavn etter et nytt og annerledes konsept. En verdig vinner vil vi imidlertid nok en gang kunne utrope. 

Hans Due