utgave nr 10 2011

Leder: Arrogant og fjollete

Næringsminister Trond Giske vil ikke ha havarikommisjon med undersøkelsesplikt ved fritidsbåtulykker. Det var stortingsrepresentant fra Høyre og ivrig båtmenneske, Ingjerd Schou som stilte Giske spørsmålet på vegne av fritidsbåtfolket og den landsdekkende organisasjonen Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) etter at sommeren har vært befengt med noen dødsulykker der spesielt såkalte RIBer (Rigid Inflatable Boat) med steppede skrog har vært innvolvert.

Publisert Sist oppdatert

Næringsminister Trond Giske vil ikke ha havarikommisjon med undersøkelsesplikt ved fritidsbåtulykker. Det var stortingsrepresentant fra Høyre og ivrig båtmenneske, Ingjerd Schou som stilte Giske spørsmålet på vegne av fritidsbåtfolket og den landsdekkende organisasjonen Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) etter at sommeren har vært befengt med noen dødsulykker der spesielt såkalte RIBer (Rigid Inflatable Boat) med steppede skrog har vært innvolvert.

Vår båtekspert, sivilingeniør og båtkonstruktør Eivind Amble omtaler skrogformen og det faktum at det omtrent ikke finnes forskning på denne type skrog, i hvert fall ikke i fullskala. Forskning er dyrt, skriver Eivind.
Nå er det slett ikke sikkert at det er steppede skrog som er problemet eller har noen som helst slags betydning for utfallet av sommerens ulykker. Det kan like gjerne være udyktighet eller uforsvarlighet fra føreren. Men det vet man ikke, og vil heller ikke få svar på så lenge det kun er politiet som skal etterforske saken og kun med det mål å finne ut om det er skjedd noe straffbart eller ikke.
En havarikommisjon ville kunne avdekke svakheter i konstruksjon og design, eller brukerfeil, og ikke minst opparbeide seg en betydelig kompetanse på området som kunne komme både produsenter og publikum til gode og kanskje redde liv senere. Det er i hvert fall intensjon og erfaring fra for eksempel luftfarten. Detter det ned et helikopter eller småfly med en eller flere personer om bord, er havarikommisjonen på plass med en gang for å finne ut hva som har skjedd. Da blir hver eneste bestanddel i luftfartøyet samlet inn og nøye analysert.
Men omkommer tre-fire mennesker etter en ulykke med fritidsbåt, er det tilsynelatende helt uinteressant.
Giske svarer at departementet ikke fremmet forslag om at Havarikommisjonen skal ha en undersøkelsesplikt, både av ressurshensyn og fordi det ikke er et internasjonalt krav.
Vi synes det er et utrolig arrogant og respektløst svar av en statsråd på vegne av et departement. Vi vil hevde at ressursmangelen snarere er en politisk avgjørelse enn en økonomisk. Ressursbruken i denne sammenheng vil ganske sikkert betale seg tilbake flerfoldige ganger dersom en havarikommisjon kan avdekke svakheter som kan medføre sikrere fritidsfartøyer og flere bergede menneskeliv.
At det ikke er et internasjonalt krav er en fjollete begrunnelse. Det er heller ikke noe internasjonalt krav å opprette mange andre av våre nasjonale undersøkelseskommisjoner.