utgave nr 11 2006

Gjør det selv: Høstklargjøring

Publisert Sist oppdatert

Gjør det selv: Høstklargjøring


En vinter på sjøen


Kulturforskjellene er store langs kysten. Båtfolket sør og øst i landet tar båten på land eller legger den på hylla. I vest og i nord er det vanligere å la båten ligge på sjøen. Vi skal bruke båten hele året, og forbereder vintersesongen.


TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN
Rett nok skal ikke reportasjebåten friste en like hustrig tilværelse som sjarken på bildet fra Hammerfest, men i Golfstrømmens vennlige drag på Vestlandet.
Kulde, snø og kondens
Frostsprenging i ferskvann- og sanitærsystemer om bord er den største faren i forbindelse med vintersesongen. Det gjelder enten båten skal i permanent opplag på land, under presenning på sjøen, eller skal ligge standby for helårsbruk. Ved regelmessig bruk under vintersesongen, er det dessuten viktig å ha riktig diesel (vinterdiesel) på tanken, og at motoren har riktig kjølevæske.
Snøen en fiende for båter som ligger på sjøen. Mye snø på dekk påvirker vekten, og i uheldige tilfeller kan selvlensere og øvrige dreneringsmekanismer rundt motorromsluker osv. slutte å virke. I verste fall til og med reverseres, slik at vannet kommer inn i båten i stedet for å dreneres ut. En båt som ligger ute i opplag krever derfor uansett jevnlig ettersyn også gjennom vintersesongen.
Fukt, med medfølgende jordslag, er en utfordring i forbindelse med vintersesongen. De lærde strides om hvilke virkemidler som er best. Noen hevder at man skal la båten leve sitt eget liv, uten varme eller avfukter, men med god ventilasjon. Andre svermer for litt varme. Vi har hatt gode erfaringer med å kombinere frostvakt (en liten panelovn som sørger for at temperaturen ikke faller under frysepunktet) og avfukter. En avfukter som holder luftfuktigheten om bord stabilt under ca 45 prosent kan være et godt hjelpemiddel mot korrosjon, jordslag og andre fuktproblemer. Enkelte mener imidlertid at fullt utbytte av en avfukter forutsetter minimal ventilasjon i båten, slik at man ikke trekker inn fuktig luft utenifra.
Alternativene:
- Vinterkonserver båten og la den ligge uten varme.
- La båten ligge god og varm og med god ventilasjon.
- Installer en avfukter, og sørg for minst mulig ventilasjon.
Varmt og luftig
Skal du bruke båten jevnlig er den enkleste — men også dyreste — løsningen å holde det godt og varmt om bord, i kombinasjon med god lufting. Dette er antakelig den beste løsningen for et problemfritt båthold om vinteren, og er et alternativ til full vinterkonservering.
I utgangspunktet bør man foreta en full vinterkonservering av motoren. I tillegg kan det være fornuftig å sikre seg med litt varme i motorrommet for å holde temperaturen over frysepunktet. Dette ikke bare for unngå problemer med motoren, men også sjøvannsinntak, tanker og pumper. Det holder derfor ikke å montere for eksempel en frostvakt i en motorkassett dersom resten av motorrommet/lasterommet ikke holder samme temperatur. Vær også oppmerksom på at slanger til ferskvannssystemet om bord kan ligge utsatt til for frostsprenging.

Viktige sjekkpunkter

Motoren
Du bør ta full service på motoren før vintersesongen. Spesielt dersom båten skal brukes om vinteren.
1. Kontroll av kjølevæskenivå og kuldebestandighet. Viktig!
2. Vinterdiesel på tanken. Det vil si diesel med høyere andel parafin, for å unngå at den fryser). Viktig! Skal båten kun i opplag (ikke brukes) holder det å fylle opp tanken på vanlig måte.
3. Oljeskift. (Semi-syntetisk olje kan vurderes, sjekk med din motorleverandør.)
4. Skifte oljefilter.
5. Bytt dieselfilter og tøm grovfilter.
Det er svært viktig at motoren holdes frostfri, ved hjelp av konservering eller varme om bord. Ikke glem vanninntak og eksospotte. Vil du sikre deg mot frostsprenging, for eksempel som følge av at strømmen går, eller skal båten ligge en periode uten fyring, må du tilsette en 50/50-blanding med frostvæske i kjølevannsinntaket. Kjør ca fem liter blanding gjennom sjøvannsinntaket til det kommer ut av eksosen og stopp motoren.
Luftinntakene er et problem med tanke på å holde temperaturen over frysepunktet i motorrommet. Det har lite for seg å fyre dersom varmen blåser ut igjen. En midlertidig stenging av luftinntaket som fjernes hver gang båten skal brukes - for eksempel tape - kan derfor være smart.
Batteriene
Ikke glem batteriene! De mister effekt om vinteren og trenger derfor ekstra oppmerksomhet i den kalde årstiden.
- Sjekk batterienes tilstand.
- Rengjør polene med ferskvann for å fjerne syre og salter. Legg gjerne på polfett.
- Sørg for å holde dem toppladet.
Ferskvann
Båtens ferskvannssystem er sårbart når frosten tar tak. Selv om du fyrer om bord må du være oppmerksom på slanger som ligger utsatt til på kalde steder. For å sikre deg helt mot problemer er det derfor fornuftig å drenere systemet:
- Varmtvannstank(!), vanntank, slanger og pumper. Dreneres selv om du ligger med landstrøm og varme.
- Dersom det er mulig, bør du benytte anledningen til å gjøre ren ferskvannstanken.
- Hell frostvæske i alle sluk om bord.
Toalett- og septiksystem
- Tøm septiktanken helt før vintersesongen, fortrinnsvis ikke i havna hjemme!
- Pump toalettet tomt for vann og tilsett frostvæske som du pumper inn i systemet til tanken hver gang det har vært i bruk..
Snøen
Båter som ligger uten tildekking eller pressenning, krever hele tiden ettersyn med tanke på snø. Særlig er snø på fordekket skummelt idet båtens dreneringssystemer er konstruert slik at vannet skal akterover - ikke forover. For mye tyngde på fordekket kan resultere i at vannet for eksempel tar veien ned i motorrommet. Snømåking og ettersyn er derfor helt nødvendig.

Sjekkliste

- ved permanent opplag på sjø eller land

1. Motoren
- Motoren må kjøres varm i ferskvann. Deretter kjører du inn en 50/50-blanding vann og frostvæske gjennom sjøvannsinntaket til den kommer ut av eksosen.
- Full motorservice med olje- og filterskift.
- Sjekk tilstand og eventuelt stram kilereimer til generator.
- Spray det elektriske anlegget med fuktdrivende spray (CRC, WD 40, 6-66 eller tilsvarende).
- Sørg for at dieseltanken er full.
2. Skrog og overbygg
- Grundig vask. Høytrykksspyler under vannlinjen og vask skrog og dekk med et kraftig såpevann.
- All groe under båten er mye lettere å fjerne de første timene etter opptak og bør derfor fjernes med en gang.
- Du sparer deg for mye arbeid til våren dersom du rubber, polererer og vokser fribord og dekk på høsten. Dette er viktig for å unngå at skitten fester seg gjennom vinteren.
- Sørg for at båten står riktig vinklet på bukkene slik at vannet renner ut gjennom selvlenseren.
3. Innvendig
- Tøm ferskvannstank(er), slanger og pumper og konserver ferskvannsanlegget.
- Spray sikringer og kontakter med fuktdrivende spray (CRC, WD 40, 6-66 eller tilsvarende) for å gi beskyttelse mot korrosjon.
- Kontroller batteriene. Sørg for at de er toppladet. La dem stå kaldt om bord.
- Sørg for lufting under puter og madrasser. Ideelt sett bør sengetøy og særlig madrasser lagres tørt.
- Åpne skap og skuffer for god luftgjennomstrømming.
- Rengjør kjøleboks, kjøleskap og eventuelt fryser. La dem stå åpen.
- Hell frostvæske i sluk og toalett.
- Fjern vannet i kjølsvinet.
- Fjern tørrvarer, krydder og andre matvarer som likevel går ut på dato i løpet av vinteren.
- Ikke lag vei til musa, for eksempel sette støtter under fenderlist.