utgave nr 8 2007

Felt på CE-kluss

Publisert Sist oppdatert

Felt på CE-kluss

Hva skal en båt som er beregnet for 50-60 knop tåle av påkjenninger? De tekniske problemene sto i kø i en Stormway F-26. Eieren gikk til retten for å få hevet kjøpet. Der tok saken en helt ny vending. Kluss med CE-merkingen felte produsenten.


Av AMUND RICH. LØKEN

Glomma Båt har vist stor vilje til å ordne opp i feil og mangler på en Storway F-26 etter hver som de oppsto. Likevel ble produsenten dømt i Sarpsborg tingsrett til å betale tilbake kjøpesummen til sin kunde, men ikke på grunn av de mange tekniske problemer kjøperen opplevde på få måneder.
Feil på feil
Allerede etter to dager ble det oppdaget oljelekkasje i oljefilteret. Det manglet nøkler til en brønn og bauglyset virket ikke. Noe senere ble det oppdaget sprekker i laminatet og feil i ryggputen i bakerbenken. Tre dager etter ble det oppdaget feil ved innfestingen av sugerør for brennstoff. På vei til verftet for reparasjoner 31. mai brakk festebraketten for varmeveksleren. Det ble slangebrudd og store mengder vann flommet inn i motorrommet. Den elektriske lensepumpen virket ikke.

Båten ble utbedret på verftet, bl.a. ble hele motoren skiftet som følge av vannskadene. Uhellene sluttet imidlertid ikke her. Allerede 24. juli røk braketten for varmeveksleren på nytt. Da ble det også oppdaget at bakre motorfeste på styrbord side var løst. Dagen etter brakk festet for varmeveksleren for tredje gang.

Da kom kravet fra en utålmodig eier om heving av kjøpet. Glomma Båt, som fortsatt tok hånd om reklamasjonene, oppdaget selv i august at begge de fremre motorfestene var røket. Det var da produsenten sa stopp og mente kjøpers bruk av båten måtte være årsaken.

Kjøper brakte saken inn for Sarpsborg tingsrett med den begrunnelse at han hadde kjøpt en ”rå” båt som skulle kjøre fort, men at med de feil som hadde oppstått hadde ikke båten svart til forventningene.
Røff behandling?
Kanskje var båten utsatt for røff behandling, vurderte retten, men hadde også fått med seg at båten skulle tåle 50 knop med den 320 hk Mercruiseren som sitter om bord. Også at den med en 500 hk skulle tåle 60 knop. Selgeren prosederte på at båten hadde fått en behandling den ikke hadde tålt.

- Retten har ingen vitneforklaringer som tilsier at kjøper har kjørt uforsvarlig og overbelastet båten. På den annen side er det vanskelig å feste lit til kjøpers forklaring at han ikke hørte noe da motorfestene knakk. Veritas uttalte i retten at sånne brudd skjer med et kraftig smell, men kjøper ikke hadde hørt noen ting. Retten kan påstå at kryssing av hekkbølger har påført båten skader, men kan heller ikke utelukke det.
Uventet vending
Mens produsenten la vekt på uvøren bruk av båten, noe retten ikke kunne motsi, kom viteforklaringen til sivilingeniør Eivind Amble sikkert overraskende på mange. Han tok ikke for seg skadene eller bruken, men utelukkende formalitetene knyttet manglende CE-merkingen, med ufullstendig samsvarserklæring og uten nødvendig dokumentasjon. Formelle feil i prosedyren betyr bl.a. verken kan bruke båten eller selge den videre. Brudd på Fritidsbåtforskriften er en alvorlig feil og mangel, sier retten. Dette spørsmålet overskygget alt av tekniske feil og mangler.

Hvis han skulle selge den i den stand den er, er det klart han vil lide er betydelig tap. Spørsmålet er om han i det hele tatt får solgt båten, sier dommeren, og han legger til:
- Slike feil kan synes bagatellmessige, men er egentlig meget alvorlige mangler. Kjøper har krav på å heve kjøpet.

Retten valgte med andre ord å overse alle spørsmål om båten kvalitet eller bruken av den, men konsentrerte seg i stedet om manglende CE-merking. Glomma Båt har anket dommen inn for Borgarting lagmannsrett.

Bildet:
Røff behandling årsak til tekniske problemer med en Stormway F-26, sier produsenten. Eier fikk hevet kjøpet fordi båten ikke var forskriftsmessig CE-merket.

Kommentar


Storm(way) i et vannglass


- eller viktig prinsipp?

Dommen mot Glomma Båt fra Sarpsborg tingrett i mars i år er en påminnelse til alle norske båtprodusenter om å ta CE-merkingen på største alvor. En lettvint prosess kan koste dyrt.
Glomma Båt overtok de gamle formene etter Hydrolift og videreførte de robuste båtene under navnet Stormway. Glomma Båt har vært veldig villig til å rydde opp under marsjen i denne saken, de har skiftet motor og utbedret skader, men de sa ”nok er nok” når de så at begge motorfestene var røket. Da må skipperen ta ansvar for røff behandling. Kjøperen brakte saken inn for Sarpsborg tingrett.
At produsenten nå tapte en rettssak mot en misfornøyd kunde, hadde ikke først og frem noe med de mange tekniske problemer å gjøre (selv om det var utgangspunktet for rettsaken). I en vitneforklaring fra sakkyndig sivilingeniør Eivind Amble kom det frem at Fritidsbåtforskriften om CE-merking ikke var fulgt. Det fikk tingrettes dommer til å reise bust. Dermed slapp han også å ta stilling til striden mellom kjøper og selger om båtens tekniske stand eller om røff bruk var årsak til feil og mangler.
Båten er ikke CE-merket etter forskriftene. En ferdig bygg båt som er solgt skal oppfylle grunnleggende krav til sikkerhet, helse, miljø og forbrukervern. Et CE-merke skal indikere at produktet er i overensstemmelse med bestemmelsene.
Her finne ikke samsvarserklæring, sier retten, da er det heller ikke anledning til å ta båten i bruk eller gjøre den tilgjengelig. Kjøper har kjøpt en båt som han i følge forskriften ikke har lov til å bruke. Derved har han eller ikke anledning til å selge den videre.
Rettens befaring av båten viser at det er satt på et CE-merke, men på bakgrunn av opplysningene som kom frem under forhandlingene, er ikke dette lovlig påsatt. Er dette en storm(way) i et vannglass eller en alvorlig innsigelse? Vi slutter oss til retten som slår fast at det er så alvorlig som det bare kan bli. En kjøper som ville selge båten videre vil havne i heisen og han vi bli offer for et stort økonomisk tap.
Så vidt Båtmagasinet vet er dette første gang konsekvensene av manglende eller feilaktig CE-merking av fritidsbåt er blir rettslig belyst i Norge. Dommen som har falt i Sarpsborg tingrett er viktig både for båteiere og båtbransjen. Saksøkte har anket avgjørelsen inn for Borgarting Lagmannsrett. Vi venter i spenning på fortsettelsen.

Amund Rich. Løken