utgave nr 11 2009

Fant igjen stjålet snekke på finn.no: Politiet ga bort båten hans

Politiet fikk opplysninger om båttyveri og sannsynlige gjerningsmenn på et sølvfat – men lot det bli med det. Båten var ikke dyr nok!

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: AMUND RICH. LØKEN

Den er absolutt ikke noe syn for guder, den 21 fots plastsnekka fra 1971. Men den har stor verdi for eieren Pål Tore Vedeld (30). Han kjøpte den av sin far i ungdomsårene for hardt opptjente kroner. Innvendig restaurering og motoroverhaling fikk første prioritet. Han holdt på i flere år før båten ble lagt i bøye på Viksfjorden ved Larvik, ved familiens hytte en maidag i 2008.
Der lå den ikke lenge. Først trodde han at den hadde slitt seg, og søkte langs kyststripa i nærområdet, men så oppdaget han to markante kutt på det som var igjen av fortøyningstauet. Båten var stjålet, og Pål Tore sendte straks anmeldelse til politiet i Larvik. Ingenting skjedde, ikke før saksbehandleren sendte sitt standardbrev i begynnelsen av juni; ”Forholdet er henlagt da det ikke er fremkommet tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsmannen”.

Fant båten på finn.no
Pål Tore fortsatte jakten på egenhånd, først og fremst ved å følge nøye med på Finn.no. Båtmagasinet har også tidligere skrevet om folk som har gjenfunnet sine båter på den markedsplassen. Det gjorde også Pål Tore, en septemberdag i fjor. Snekka lå til salgs for 20.000 kroner hos en kar på Klokkerstua på Hurum. Han ringte straks politiet, og det ble avtalt møte hos selger allerede neste dag.
Selger skulle angivelig ha fått båten i gave fra en ”eier” som hadde hatt båten i en bøye rett på utsiden av eiendommen hans hele sommeren. Navn og opplysninger om denne ”eieren” var kjent av politiet. Båten skulle ha slitt seg fra denne bøyen, og den skal da ha drevet i land – med bøyen som den hadde vært fortøyd i liggende på dekk! Politiet mente å ha oppsporet denne ”eieren” . Han hadde opplyst til mannen som la båten ut for salg på Finn.no at han bare ville ha den ut av livet sitt, men han ville ha igjen fiskestengene først.

-Jeg var nærmest målløs, for politiet hadde jo navnet på den karen som sa han eide båten. De påsto at de hadde de funnet ut av det i det gamle båtregisteret. Så vidt meg bekjent ble det registeret nedlag i 1995, og denne karen var bare litt over 20 år, 15 år etter, så det må ha vært en svært ung båteier. De valgte å vende det døve øret til når jeg kunne fortelle at det var min far og jeg som hadde satt på registreringstallene etter å ha fått båten registrert i 1994. Og jeg kjenner også båtens tidligere historie, den var eiet av en Oslomann som igjen hadde kjøpt den av en kar fra Arendal. Hvordan denne ungpjokken kom inn i bildet var en gåte for meg, men tydeligvis ikke for lensmannskontoret på Hurum. De ba meg til og med oppføre meg høflig mot han som hadde lagt den ut på Finn.no, for han hadde gjort alt etter boka og egentlig burde takkes.

Mange bevis
-Men jeg hadde så mange bevis på at båten var min med meg, at politiet ikke engang betvilte at det var sant. De undret seg ikke engang over at ”eieren” bare måtte få hente fiskestengene sine før båten ble overlatt. Hvordan kunne han ha fiskestenger i en båt politiet tilslutt måtte vedgå var min. Selv om han eventuelt skulle ha vært en tidligere eier hadde jo ikke fiskeutstyret hans noe i den båten å gjøre nå, spør Pål Tore.
Så anså politiet seg ferdig med den saken, og han som skulle selge båten ga seg uten sverdslag. Det blir litt for enkelt, tenkte Pål Tore, og har bedt om å få innsyn saksdokumentene, for han mener politiet her har vært med på å formidle tjuvgods og har identifisert tyven som den rettmessige eier.
Vedeld tok saken opp med politiet i Larvik igjen i brevs form. De anmodet da lensmannskontoret i Hurum om å avhøre de aktuelle personene i saken. Hurum svarte at et skulle skje innen 5-6 uker. Nå, ni måneder senere har det ennå ikke skjedd. De unnskylder seg med at en aktuell tjenestemann har sluttet og at kontoret har hatt hendene fulle med lommemannen.
-Det er åpenbart at saken er henlagt fordi politiet ikke oppfatter båten som en stor verdi. Den har faktisk stor verdi for meg. Før etaten fortjener lønnsøkning bør de fange tyver og ikke formidle tjuvgods. Rettssikkerheten gjelder alle mennesker, uavhengig av verdier. Dette er et viktig prinsipp. Denne saken viser så tydelig at det hersker stor forskjellsbehandling. Det er ikke likhet for loven, sier Pål Tore Vedeld.
I en mail til Pål Store skriver Hurum lensmannskontor rett ut at saken ikke er gitt prioritet. ”Båten er kommet til rette og det er ikke snakk om store verdier”.
Men kriminalbekjempelsen var det ikke så farlig med.