utgave nr 9 2011

Båtførerprøven ”en lek”

Problemet for mange som skal ta båtførerprøven er at den er svært teoretisk. Det har Børje Møster gjort noe med.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: TROND J. HANSEN

I samarbeid med Redningsselskapet har Børje Møster utviklet et hjelpemiddel for å gjøre opplæringen mer visuell.
Med de nye kravene til å føre båt har det vokst opp en hel liten industri rundt opplæringen. Veldig mange aktører tilbyr kurs, mange nettbaserte. Det er ingen krav til praksis og kursene er stort sett basert på teoretisk undervisning eller selvstudier.

Veldig teoretisk

- Jeg opplever undervisningen til båtførerprøven som veldig teoretisk. Du trenger ikke å kunne en knute en gang, bare du vet navnet på den. Og du behøver ikke å ha vært i nærheten av sjøen for å få ”båtlappen”, sier Børje Møster. Han er opptatt av at folk har forskjellige måter å tilegne seg kunnskap på. Ikke minst kan det være problemer for dem med lese- og skrivevansker å gjennomføre et kurs som utelukkende er basert på teoretisk undervisning. Det betyr ikke at de har dårligere forutsetninger for å bli dyktige båtførere. Børje Møster har lang erfaring med ungdomsarbeid. Det har inspirert han til å utvikle en metode hvor man nærmest kan leke seg til kunnskapen. En metode som er mye mer visuell en det tørre fakta fra en lærebok.

Skjærgård i miniatyr

Vi er på Redningsselskapets kontor i Bergen. Børje og Endre Helland, sjøvett- og opplæringsansvarlig i Hordaland, ønsker å demonstrere den nyutviklede undervisningsmetoden. Sammen ruller de ut den blå plastduken, selve sjøen, på et bord i undervisningsrommet. Øyer, holmer og skjær kommer på plass. Fyr, staker, sjømerker og kardinalmerker vokser frem. I løpet av kort tid er det blitt til en hel skjærgård i miniatyr. Børje avslutter med å plassere en kompassrose for å illustrere hvilke vei leden går. Så er det bare til å begynne å kjøre båt. Han tar tak i en motorbåt og demonstrerer hvordan den skal føres gjennom det trange farvannet. I møte mellom to seilbåter plasserer han en brikke med pil. Den skal illustrere vindretning, noe som er avgjørende for hvem som har vikeplikt.
Børje Møster har selv utviklet og produsert modell–skjærgården. Gjennom vinteren har han støpt øyer og holmer, laget båter og sjømerker. Og han har alle forutsetninger for å utvikle et godt pedagogisk opplegg. Han er utdannet pedagog, er lærer på folkehøyskoler og har 15 års fartstid som skipper. Et ypperlig utgangspunkt for å undervise båtvett og maritime fag. Redningsselskapet var så fornøyd med opplegget at de like godt bestilte 12 sett, ett til hvert distriktskontor.

God erfaring

Endre Helland forteller at de har meget god erfaring med å bruke modell-sjærgården i undervisningssammenheng.
– Vi har blant annet brukt det på tryggleikstokt og til ungdomsarbeid, sier han. Metoden fungerer like godt blant unge som voksne.
Dette er et pilotprosjekt. Det forbedres og videreutvikles i forhold til tilbakemeldinger fra brukerne.
– Det er ikke en erstatning for lærebøker, men utfyller de tradisjonelle undervisningsmetodene, sier Børje Møster. Han har erfart at elevene lærer best ved varierte læremetoder. Du husker best det du gjør selv. Siden det ikke er krav til praksis i båt, er bruk av modellskjærgården det nærmeste man kommer virkeligheten. Børje demonstrerer hvordan han ved å flytte på holmer og øyer kan forandre hele landskapet. På et øyeblikk har han laget et trangt og uoversiktlig farvann. Han fortsetter med å flytte på sjømerker og kardinalmerker, plasserer flere båter i leia – en lastebåt og en seilbåt for fulle seil kommer til. Det som for en liten stund siden var greit og oversiktlig er blitt til en krevende situasjon – slik det gjerne er i virkeligheten. At landskapet er tredimensjonalt gjør det også lettere å illustrere realistiske situasjoner som kan oppstå.
Vi overtar som skipper på en hvit cabincruiser. Følger leia med røde merker på babord side og grønne på styrbord. Holder god avstand til et skjær med stake og passerer så en grønn lastebåt forskriftsmessig. Er oppmerksom på at vi har vikeplikt for seilbåten. Husker at den svarte bøyen med røde bånd er et midtgrunnsmerke som kan passeres på begge sider. Men vi blir litt usikker når vi kommer til et kardinalmerke. Gult merke med svart belte, er nå det vestmerke eller østmerke? Her kan det bli fatalt om vi gjør en kardinalfeil! Børje minner oss om at det er et vestmerke og at vi skal passere vest for det. Dette er jo rett og slett morsomt, lærerikt selv for dem som har vært en del på sjøen. – Det er viktig at modellen avspiller typiske situasjoner. Men det krever at instruktørene er erfarne og gjør det riktig og lett forståelig, forklarer han.

På nett:

Frivannsliv: www.frivannsliv.no
Redningsselskapet: www.nssr.no