utgave nr 1 2007

Båtbrann: Båtfamilien må drille

Publisert Sist oppdatert

Båtbrann: Båtfamilien må drille


Brann- og redningsfolk er trygge i jobben fordi de øver hele tiden. Du og familien bør også drille på hva som skal gjøres i en prekær situasjon om bord.


TEKST OG FOTO: ROLF W. MARTHINSEN

Hva gjør vi om det tar fyr i båten og vi er langt fra land? Mange har bittert fått erfare hva flammer i en fritidsbåt kan gjøre på kort tid. Plastbåter og gamle trebåter, fulle av olje og lakk, er lett antennelige. Hvis uhellet først er ute tar ikke mange minuttene før flammene har fullstendig kontroll.
I siste instans er det kanskje bare å hoppe i havet for å redde seg. Ingen ønskesituasjon akkurat, men til syvende og sist nødvendig.
Varsle
Hvis uhellet først er ute er det viktig at man gjør det man kan for å tilkalle oppmerksomhet. Har du en VHF om bord skal du varsle om hjelp via den. Kanal 16 er fortsatt den som gjelder. Alarmtelefonnummer til brannvesen, politi og ambulanse burde være vel kjent for de fleste, men har du dekning på mobilen kan du også få kontakt med nærmeste kystradiostasjon dersom du ringer nummeret 120. Her er det døgnbemanning, og den som ringer blir satt over til nærmeste redningssentral.
Redningen kommer
Har man varslet og fått bekreftelse på at hjelp kommer kan ventetiden føles lang.
En av dem som kommer når ting er gått riktig ille er Knut Huseklepp. Han er skipper på redningsskøyta Simrad Buholmen, som er stasjonert i Tønsberg, og om sommeren kjører han i tillegg båt i politiets sjøtjeneste i Vestfold politidistrikt.
- Det hender vi får melding om brann som viser seg å falsk alarm. Det kan være røykutvikling fra motorens kjølevann eller liknende. Vi bistår gjerne da også. Jeg synes de fleste båtfolk er flinke til å ta sine forhåndsregler for å unngå slike situasjoner. Mitt inntrykk er at mange branner oppstår av tekniske årsaker. Som regel i motor. Jeg tror det er svært viktig med vedlikehold og rengjøring for nettopp å unngå brann. Skitne reimhjul mot ei litt gammel og sprø reim kan gi stor varmeutvikling, sier Huseklepp.
Han advarer også mot å åpne motorluken dersom man mener det brenner i motorrommet. Åpner man luken slipper mer oksygen til og brannen utvikler seg til å bli større. Huseklepp mener man bare bør la motoren gå dersom det brenner i motorrommet. En motor er avhengig av oksygen, og så lenge motoren går er det oksygen i motorrommet. Finnes det hull med lukkemekanismer i forbindelse med motorrommet bør brannslukningen foregå gjennom disse hullene.
Øvelse gjør mester
Båtmagasinet slo følge med Huseklepp i redningskøyta en dag det skulle øves sammen med et Seaking-helikopter fra Hovedredningssentralen. Øvelsen ble utført ved Borre havarivernskole og Huseklepp har ikke tall på hvor mange ganger han har gjort dette. Lekende lett manøvrerer han båten slik at redningsmannskapet på Seakingen kan komme ned på dekk for å ta med seg to personer opp til i helikopteret via vinsjen. Selv om vi har urolig sjø og det blåser relativt mye går alt som på skinner. Seakingen ligger helt rolig over oss og redningsmann og mannskap ombord viser ingen tegn til stress. Dette er profesjonelle mennesker i arbeid.
Brannøvelse
-Noe av det første man bør gjøre er å sørge for å ha en alternativ rømningsvei klar i egen båt, dersom uhellet skulle være ute. Enhver båteier er ansvarlig for slikt, og barna burde absolutt læres opp til hva som bør gjøres dersom det oppstår brann om bord, sier Trond Knappstad. Han er fagansvarlig for brannvern ved Borre havarivernskole i Horten.
Det neste man bør sjekke er om brannslukningsutstyret holder mål.
I CE forskriftene heter det at båten må ha brannslukningsutstyr i samsvar med risikoen for brann. Avluker for bensinmotorer skal være sikret med et brannslukningssystem som gjør det unødvendig å åpne luken ved brann. Det vil si at dersom man ikke har fastmontert slukningsutstyr i motorrommet må man ha hull i luken som man kan stikke brannslange inn i.
Pulver mest brukt
Et pulverapparat går under betegnelsen ABC. Det vil si at det er egnet til å slukke brann i fast materiale (A), ulike væsker som bensin diesel og liknende (B), i tillegg til at det er egnet til å slukke brann som er oppstått som følge av ulike gasser som for eksempel propan og butan (C). Ulempen med et slikt apparat er forurensningen etter brannen endelig er slukket. I tillegg mister man mye av sikten som følge av røyken fra pulveret.
- Hvis man kun har et to kilos apparat til rådighet i en båt vil jeg ikke anbefale å gjøre et prøvetrykk. Ofte så gjøres det ved annen type brann. Med et såpass lite apparat har man ikke mange sekunder til rådighet. Et tokilos apparat bruker kun 11 sekunder til å tømme innholdet ved full åpning.
Skum mindre skade
Saltvann leder strøm, og ved brann i elektrisk anlegg er ikke vann fra sjøen noe godt alternativ. Brannslukningsapparat som inneholder skum går under betegnelsen AB. Det vil si at et slikt apparat kan brukes på brann i fast materiale og brann i væsker som bensin, diesel og lignende. Skum har i utgangspunktet samme egenskapene som vann. Hvis man tenker seg vanndråper på en polért flate virker det nesten som den er pakket inn. Vannmolekylene har en slags hinne som gjør at det ”henger sammen”. Skummet i apparatene gjør slik at denne ”hinnen” fjernes.
Skum har i motsetning til pulver også en kjølende effekt. Det vil si at etter brannen er slukket bidrar skummet til å hindre at brannen blusser opp igjen på grunn av høy varme. Man mister ikke sikten i samme grad som når man bruker pulver, i tillegg til at forurensningen etter brannen er vesentlig mindre.
Siste utvei
Når alle forsøk på å slukke brannen er utført er det til slutt bare en ting å gjøre. Hoppe over bord. Røyken fra en båt i brann er svært giftig, og det er viktig at man hopper over bord på rett side. Hopper man over bord på le side vil røyken komme etter. Redningsvest bør være en selvfølge om man er aldri så god til å svømme. I en slik situasjon tenker man kanskje på alt man skulle hatt med seg, og gjerne sett at flammene ikke tok. Skal man prioritere hva man kan få med seg i hendene burde det kanskje være nødraketter og nødpeilesender hvis sånt utstyr finnes om bord.
Vær forberedt
I følge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB)rykker brannvesenet ut på mellom 70 og 90 båtbranner hvert år. Direktoratet oppfordrer alle som har båter med overnattingsmuligheter å montere røykvarsler om bord.
Det er mange forebyggende tiltak man kan gjøre for å unngå brann, men dersom uhellet er ute er det viktigste å være forberedt. Utstyret alene hjelper lite dersom man ikke vet hvordan det brukes.