utgave nr 8 2011

Agurktid

Media er opptatt av to båtpolitiske temaer i disse agurktider; Tømming av kloakk fra fritidsbåt til sjø, og tvungen ansvarsforsikring på fritidsbåter.

Publisert Sist oppdatert

Tømming av kloakk fra fritidsbåt

Skal det i fremtiden være forbudt for fritidsbåter å tømme septiktanken i sjøen, eller skal det være som det er i dag; tillatt å tømme hvis man er mer enn 300m fra land?

I Finland er det allerede totalforbud, og Sverige er på god vei.
MARPOL, Maritime Pollution Act, en internasjonal avtale om forurensning fra skip, sa tidlig at Østersjøen var et pressområde, og at all dumping av organisk avfall fra skip er forbudt her. I Østersjøområdet er man også vant til at overgjødsling er et problem, og det var trolig derfor det ikke var mye motstand da man i Finland innførte dumpeforbudet for kloakk fra fritidsfartøy i år 2000.
I Norge derimot, er det flere leire i dette spørsmålet. Mange mener at naturen tar hånd om kloakkavfall, saken er grovt overdrevet og ikke noe problem i Norge. Vi har lang kyst og mye vann tilgjengelig pr båt.
Andre derimot, mener at tømming av kloakk fra fritidsbåter er et stort miljøproblem.
Som så mye annet da det gjelder fritidsbåt, vet vi faktisk svært lite om omfang, volum eller miljøkonsekvenser.
På en fin dag med mye båttrafikk er det logisk at det kortvarig kan bli målbare mengder kloakk i terskelfjorder lik Indre Oslofjord. Men… det er allikevel bagateller mot da det regner mye noen dager og alle kommunale kummer renner over. Da går all kloakk fra flere hundretusener av husstander rett på sjøen. Kanskje man skulle bruke statlig og kommunal energi på å fikse dette problemet først?
KNBF er enig i at det kan ha noe for seg å regulere de mest belastede områdene med lokale påbud om ilandføring av kloakk. På landsbasis mener vi dagens ordning er god nok. Vi oppfordrer alle båtfolk til å bruke tømmeanleggene der de finnes!

Ansvarsforsikring

Diskusjonen om tvungen ansvarsforsikring på båt kommer opp hvert år, like sikkert som at det blir “agurktid”. Årets diskusjon startet på Kr.Himmelfartsdag med et intervju på NRK Østfold med en båtekspert på den ene siden, og DNBNORs forsikringsekspert på den andre siden. Bakgrunnen var at DNBNOR hadde sendt ut en pressemelding om at en undersøkelse viser at kun 1 av 4 har ansvarsforsikring på båten sin. Mange gamle, mindre båter uten særlig verdi er ikke verdt å forsikre for tyveri og havari, men det hadde kanskje vært en ide å ha en ansvarsforsikring?
DNBNORs forsikringsekspert mente at alle båter bør ha ansvarsforsikring, mens Båteksperten på sin side mente litt forenklet at ansvarsforsikring var bortkastede penger, da man på sjøen må dekke skader på egen båt ved sammenstøt, uansett.
Båteksperten nevnte ikke det jeg synes er viktigst; spørsmålet om erstatningsansvar ved personskade. Hvis en uforsikret båt kjører på en kajakkpadler eller en som bader, og noen blir varig skadet, kan erstatnings-søksmålene bli vanvittig høye.
På grunn av summene slike erstatninger kommer opp i, kan et slikt søksmål normalt kun håndteres hvis båten har en ansvarsforsikring.
I en vanlig kaskoforsikring på en fritidsbåt ligger det vanligvis en ansvarskomponent.
Det hevdes fra enkelte i denne debatten at det er like usannsynlig at et slikt millionsøksmål skal rettes mot deg, som at man vinner i lotto.
Men… Noen vinner i lotto nesten hver uke!
KNBF anbefaler at alle båter bør ha en ansvarsforsikring.
Sommeren er nå godt i gang og jeg håper at alle båtfolk får en fantastisk ferie, uten for mye plunder og dårlig vær, og med mange gode minner man ta med hjem.
Bruk flytevest og vis hensyn!
Vi i KNBF ønsker dere en fin båtferie!

Reidar Kjelsrud
Generalsekretær