utgave nr 4 2009

ABC: Hekksjø - se i sladrespeilet!

Hekkbølger er båtidyllens største fiende. Det eneste som hjelper, er å redusere farten. Mer enn du tror!

Publisert Sist oppdatert

TEKST: ATLE KNUTSEN
FOTO: TROND J. HANSEN OG ATLE KNUTSEN

For syv år siden kunne Båtmagasinet slå fast at bølleterskelen går ved fem knop. Økes farten utover den hastigheten, får det konsekvenser for omgivelsene. Alt for mange synder: Sitter med stivt blikk forover og glemmer skavlene som bygger seg opp i kjølvannet. Der velter kaffekjeler, mor, bord og stoler i andre båter. Og det er bare én måte å unngå det på: SNU HODET, SJEKK HEKKBØLGEN OG REDUSÈR FARTEN!

Sjømannskap

Å brøyte seg frem i verst tenkelig hastighet med store båter i trange farvann, er dårlig sjømannskap. Men også en 13-foter i halvplan kan forårsake stor skade og ubehag. Det er godt sjømannskap å vite hvordan hekksjøen fra egen båt påvirker omgivelsene – og ta hensyn til det gjennom å redusere farten tilstrekkelig. Og det er som regel å ferdes langt saktere enn man tror. Hastighetsbegrensningene i trange farvann angir en høyeste tillatt fart, men en 40-foter kan sette opp en voldsom hekksjø i for eksempel bare 8 knop. Da er det godt sjømannskap å redusere farten til du ser at hekksjøen flater ut. I sjøveisreglene operer man også med begrepet ”sikker fart” – og i det ligger ikke bare sikkerheten til ditt eget mannskap og fartøy. I trange farvann, der folk ofte ferdes i små båter, ligger til ankers eller ligger i uthavn, gjelder det å ha øynene med seg og hele tiden vurdere hva som er sikker fart. En fortøyd båt kan få store skader, man kan velte middagen til dem som ligger på svai, og skremme vettet av barnefamilien i den lille jollen.

Husk!
► Grunnregelen er: Se stadig akterover og vurdér størrelsen på hekkesjøen din. Senk farten om nødvendig.
► Lær deg i hvilke hastigheter båten din setter opp minst og mest hekksjø.
► Når du reduserer farten for å gå inn i et område med sakte fart, eller passere noen i trange farvann, bør du trekke av gassen helt slik at farten reduseres til minste tomgangsfart før du justerer hastigheten opp til for eksempel 5 knop igjen.
► I visse tilfeller holder det ikke å gå ned til tomgangsfart. Om man for eksempel har en båt som gjør 6 knop på tomgang, må man slå båten i fri og koble ut og inn til man har passert det aktuelle området.
► Man kjører som regel alltid fortere enn man tror.
► Vær en aktiv båtfører og hold utkikk. Senk farten når det er nødvendig, og øk den heller litt når du ikke sjenerer noen.