utgave nr 13 2009

Aktuelt: Veien til båtførerprøven

Fra 1. mai 2010 blir det innført obligatorisk båtførerbevis for alle født 1. januar 1980 og senere. Men hvordan går du fram for å komme dit? Båtmagasinet viser deg veien fram til båtførerprøven.

Publisert Sist oppdatert

TEKST: THERESE VÅGEN

-Kan vi ikke bare starte snart da? Det er en forventingsfull og ikke minst spent gjeng som har avsluttet båtførerkurset sitt ved Folkeuniversitetet i Asker, og som nå har brukt de siste timene på repetisjon, før det hele skal avsluttes med eksamen - båtførerprøven. De aller fleste på dette kurset et født i 1980 eller senere, og innrømmer at de er her på kurset fordi de må. Og de er ikke alene.

I følge beregninger gjort av Nærings- og handelsdepartementet er det rundt 170.000 personer som er i målgruppen når den obligatoriske ordningen med båtførerbevis trer i kraft 1. mai neste år. Da må alle født 1. januar 1980 eller senere, ha båtførerbevis hvis de skal føre fritidsbåt over 8 meter, eller båt som har motor med effekt mer enn 25 hk. Er også du blant disse, betyr det derimot ikke at toget er gått hvis du ikke har fått tatt båtførerprøven innen denne datoen. Du kan nemlig ta båtførerprøven når som helst både før eller etter denne datoen, men du kan altså ikke kjøre båt etter de gitte retningslinjene for lengde og motor, før båtførerprøven er bestått.

Er du under 16 år gjelder fortsatt reglene som sier at du bare kan føre båt med lengde inntil 8 meter og med motor med maks hastighet på 10 knop eller maksimal effekt på 10 hk. Den største endringen for deg som er under 16 år, er at du ikke kan ta båtførerprøven før du er fylt 14 år, og du vil heller ikke kunne motta båtførerbeviset før du er fylt 16 år. Tidligere har det ikke vært noen aldersbegrensninger.
Er du født før 1. januar 1980 vil ikke ordningen få noen praktisk betydning, og du kan selv velge om du vil ta båtførerprøven eller ikke.

Frivillige forberedelser
Før du tar eksamen eller båtførerprøven er det mange som velger å gå forberedende kurs. Folkuniversitetet, båtforeninger, diverse skoler, sjøvettutvalg og studieorganisasjoner er noen av aktørene som tilbyr kurs og tester i forkant av båtførerprøven. Noen tilbyr også nettbaserte kurs, som for eksempel John Grieg Forlag, Redningsselskapet, nettstedet livredd.no og Dolphin Maritime.

Det er fritt fram for alle som ønsker å tilby forberedende kurs, men når du skal velge kurs er det greit å vite at alle må følge retningslinjer for innhold, samt at kurset må ledes av en person med nautisk kompetanse og erfaring i bruk av fritidsbåt. Det er også opp til hver enkelt kursholder å bestemme prisen på kurset, så her må du selv sammenligne priser og finne ut hva som passer best for deg.

Det finnes heller ingen felles liste over hvilke lærebøker som finnes. Hver enkelt kursarrangør velger lærebøker. Bøkene bør derimot holde pensumkravene for at du skal klare å bestå eksamen. Lærebøkene bør derfor ha hovedvekt på emnene sjømannskap, lover og regler, samt navigasjon og kartlesing. Noen eksempler på bøker som alle er dekkende for båtførerprøvens fagplan er blant annet ”Veien til Båtførerprøven” av Olaf Trysnes, ”På rett kurs” av Gunnar Ulseth og ”Båtførerboka” av Harald Engheim. Relevante hefter med deler av pensum kan i tillegg fås gratis ved henvendelse til Sjøfartsdirektoratet. Varighet på kursene varierer også, men det er anbefalt at kursene ikke bør være kortere enn 25 undervisningstimer på 45 minutter hver.

Det er derimot frivillig om du vil delta på et båtførerkurs eller ikke, og du kan selvsagt ta båtførerprøven som privatist. Da leser du og forbereder deg på egenhånd, og kontakter et godkjent testsenter for å avtale tidspunkt for å ta båtførerprøven når du føler du er klar for det.

Godkjente testsentre
-Det finnes om lag 300 godkjente testsentre for automatisert test, og et par hundre kurssteder som kjører kurs og som regel avslutter med eksamen og papirtest. Vi har retningslinjer som sikrer samme kvalitet på gjennomføring av båtførerprøven, uansett hvor eksamen utføres. Disse retningslinjene er basert på internasjonale krav som følges opp løpende både med kontroller av resultat i ettertid og eventuelt inspeksjon på stedet, forteller administrerende direktør Bernt Nilsen i Norsk Test, som administrerer båtføreprøveordningen for Sjøfartsdirektoratet.

Nilsen anslår at det de to siste årene har vært rund 15.000-20.000 som har tatt båtførerprøven hvert år, mens det i første halvår 2009 bare har vært 9.000 personer som har gjennomført båtførerprøven. Til sammenligning var tallet for samme periode i fjor 12.000. Nilsen tror at veldig mange nok kommer til å vente til rundt påsketider med å melde seg på kurs, og tror derfor mange kursarrangører må belage seg på stor pågang fram mot datoen for når den obligatoriske ordningen trer i kraft.
- Dermed er det nok også mange som må forberede seg på at de kanskje ikke får plass på akkurat det kurset de ønsker, tror Nilsen, og anbefaler deg å være tidlig ute hvis du har tenkt å gå kurs før du avlegger eksamen.

Forhåndsbetaling
Selve båtførerprøven er en teoretisk prøve som er ment å gi et minimum av kunnskap om å ferdes sikkert og hensynsfullt i fritidsbåt. Ved gjennomføring av båtførerprøven skal du ha fått en innføring i navigasjon og bruk av navigasjonsinstrumenter, du skal også ha lært om lanterner, nødsignal og sjøens trafikkregler. Videre får du en innføring i sjømannskap, sikker bruk av båt og håndtering av nødssituasjoner. Det er Sjøfartsdirektoratet som utarbeider båtførerprøven og eksamensoppgavene, som skal være grundig og prøve kunnskapene dine i alle de tre hovedelementene i båtførerprøvens fagplan.

På Norsk Test sin nettside kan du ta en demonstrasjonstest for å få en pekepinn på vanskelighetsgraden på spørsmålene i båtførerprøven. Her kan du også kjøpe tentamen eller gjøre en kvikksjekk via mobil, for å se om du er klar til å avlegge båtførerprøve.

Selve båtførerprøven består av 50 oppgaver, og eksamensprøven har en fast pris på 525 kroner. I motsetning til tidligere må du nå betale eksamensavgiften på forhånd til Norsk Test, og passe på å ta med kvittering for betalt avgift på eksamensdagen, før du kan ta prøven. På eksamensdagen må du også huske å ta med godkjent passbilde, samt legitimasjon. Uten det får du ikke gjennomført prøven.

Gjennomføring
Båtførerprøven gjennomføres skriftlig, eller via datamaskin hos testsenteret. Fra prøven starter får du en klokketime på deg til å svare på de 50 oppgavene. Hver oppgave har en rekke valgmuligheter, hvor det er din oppgave å finne det riktige svaret. Du blir varslet når det gjenstår 10 minutter av tiden. Du får beskjed om du har bestått eller ikke etter at prøven er gjennomført. Her er det totalresultatet som avgjør om du består eller ikke, og for å bestå båtførerprøven må du ha minst 80 prosent riktige svar, noe som tilsvarer 40 riktige svar av 50 oppgaver. Delresultat vil også kunne vise hva som er dine sterke og svake sider innenfor de tre hovedemnene i prøven. Skulle du stryke på eksamen, kan du ta prøven om igjen så mange ganger du måtte ønske. Du må derimot vente 14 dager mellom hvert forsøk. Passbildet leveres til testleder, og du vil da motta båtførerbeviset mellom to til tre uker etter at Norsk Test har mottatt prøveresultatene og passbildet ditt.

Og kursdeltagerne fra Asker? De møter du mest sannsynlig ute på sjøen til våren - med båtførerbeviset i lomma. Har du?

Tips:
Mer informasjon om båtførerprøven, demotest, retningslinjer, fagplan og oversikt over testsentre finner du på www.norsktest.no og www.sjovett.no

Tips:
Husk å ta med kvittering for betalt båtførerprøve, godkjent passbilde og legitimasjon på eksamensdagen!

Tips:
Har du gammelt båtførerbevis uten bilde må du få byttet til nytt bevis innen 1. mai 2010, ellers kan du risikere å måtte ta båtførerprøven på nytt.