utgave nr 10 2011

Glem drivstoff-forbruket: Bensin koster deg lite

Tre av fire utenbordsmotorer gir det samme resultatet: Mellom 70 og 80 prosent av driftstiden har båten gått på sakte fart. Mesteparten av tiden siger vi av gårde i tomgangsfart, eller litt raskere. I praksis klarer du neppe å kjøre mer enn rundt 100 timer i løpet av en sommersesong. Selv med en stor utenbordsmotor på hekken, er det å fylle bensin fortsatt noe av det billigste du kan gjøre med båten din!

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN

Gjennomsnittlig antall driftstimer på en utenbordsmotor er ifølge båtverksteder vi har vært i kontakt med, 30-50 timer per sesong. Sammen med Grimstad Bådsenter AS, tok vi stikkprøver på tre forskjellige båter i tillegg til tallene vi hentet ut fra vår reportasjebåt i sommer (en Buster Magnum Pro) etter èn sesongs drift. De øvrige båtene hadde flere sesonger bak seg, men vi har her valgt å forholde oss til snittet av driftstimer per motor, per sesong. Konklusjonen er at motorens bensinforbruk knapt nok er interessant ved kjøp av båt: Du skal ha stor motor og kjøre usedvanlig mye om du klarer å svi av 20.000 kroner i bensin i løpet av sommeren. Med et bensinforbruk på rundt 1,0 liter per nautisk mil, tilsvarer 20.000 kroner en utseilt distanse på mellom 1.000 og 1.500 nautiske mil med sommerens bensinpriser – hvilket er betydelig med en småbåt. De fleste av oss vil havne på under halve distanse, og under halve kostnaden.

Vi kjører sakte og lite

I alle moderne utenbordsmotorer registreres motordata som senere kan hentes ut. Blant annet kan man lese av antall gangtimer per turtallsintervall gjennom hele motorens levetid. I tillegg til loggen for vår testbåt Buster Magnum Pro med Yamahas nye F250D-motor, lastet vi ned loggene for to daycruisere med Yamaha F150 på hekken. Begge disse båtene representerer gjennomsnittsbrukeren. Som et referansepunkt leste vi også av loggen på en White Shark 205, også den med en Yamaha F150 på hekken. Denne båten har gjennomsnittlig driftstid på drøyt 100 timer per sesong, hvilket er betydelig mer enn majoriteten av båtbrukere i dette segmentet. Vår egen testbåt hadde gått 117 timer på to måneder.

 

(Tekst til diagram Kjørestil_1111)

KJØRER I SAKTE FART: Stolpediagrammet viser tydelig tendensen i kjørestil. Her ser vi hvor stor andel av driftstiden båtene i undersøkelsen har kjørt under 2.000 omdr./min. (altså i deplasementsfart) og hvor stor del av driftstiden båtene har gått i hastigheter over 2.000 omdr./min – altså i planende fart. De to representantene for den typiske fritidsbrukeren (Ibiza 20 og 22 Touring) ligger i deplasementfart henholdsvis 85 og 75 prosent av tiden, mens de kjører i planende fart henholdsvis 15 og 25 prosent av tiden. White Sharken, som har en tilnærmet semiprofesjonell bruk, har en fordeling i de to hastighetsintervallene på henholdsvis 51 prosent i deplasementsfart og 49 prosent i planende hastigheter. For vår reportasjebåt Buster Magnum Pro er fordelingen 70 prosent av tiden i deplasementsfart, 30 prosent av tiden i planende hastigheter.

 

(Tekst til diagrammet Kjørestil_2_1111)

KORT DRIFTSTID: Diagrammet viser hvordan driftstiden fordeler seg på turtallsintervaller for de fire testbåtene. Båtene med typisk fritidsbruk (Ibiza 20 og 22 Touring) kjører store deler av tiden i området mellom 700 og 2.000 omdr./min. Et annet interessant poeng er at det kun er White Sharken som (etter hele ni sesongers bruk) har et visst utslag på toppfart, med snaut tre av 100 gjennomsnittlige driftstimer pr år på flatt jern. Tiden man har ligget i den øvre delen av fartsregisteret (altså 4.000-5.000 omdr./min) er svært kort sammenlignet med den tiden båtene har gått i tomgangasfart.

Lavt totalforbruk

Når man ser motorloggene i sammenheng, viser tallene at vi mesteparten av driftstiden kjører sakte (med høy drivstoffkostnad pr nautisk mil, men med lav drivstoffkostnad per time og per sesong.). Våre to referansebåter (Buster Magnum Pro og White Shark) forteller oss at selv om man bruker båten svært mye (mer enn 30-50 timer per sesong), kjører vi i mellom 50 og 70 prosent av tiden ute av plan (i deplasementsfart), hvilket vil si anslagsvis i fartsområdet 4-10 knop.

Siden motorene opereres på så lave turtall i så store deler av driftstiden, vil drivstoffkostnaden bli lav. Selv en storbruker av båt vil ha problemer med å komme opp i en bensinkostnad på 20.000 kroner per sesong. Holdt opp mot kapitalkostnaden på en investering på 500.000 kroner, en forsikring som lett vil ligge på 12.000 kroner per år, vinteropplag og havneleie til 20.000 kroner per år osv., er altså motorens bensinforbruk det loddet som bør veie minst på vektskålen når man skal kjøpe ny båt. Selv om det føles dyrt å fylle tanken for en tusenlapp der og da, utgjør totalforbruket gjennom sesongen en liten del av kostnadene forbundet med å ha båt. Slik sett er fokuset på motorenes bensinforbruk mer av akademisk interesse enn faktisk betydning for din økonomi.

Stor motor – billig å bruke

Vår konklusjon er at drivstoffkostnaden er den som svir minst i lommeboka om du har en vanlig dagsturbåt med en moderne utenbordsmotor på hekken. Vi har i sommer logget 1.155 nautiske mil med vår reportasjebåt med 250 hk firetakter på hekken. Selv med høyt antall gangtimer per sesong, kjørte vi likevel 70 prosent av tiden i deplasementsfart. At Busteren har gått relativt mye i intervallene 2.000-3.000 skyldes antakelig at båten har tilbakelagt mange lange strekk i dårlig vær og derfor har ligget i disse relativt ugunstige intervallene. At båten har gått tilnærmet like mye på 2.000-3.000 som 3.000-4.000 omdr./min. er også naturlig med tanke på at båten nesten ikke har planingsterskel. Stadig flere områder med hastighetsbegrensninger vil også avtegne seg i kjøremønsteret.

Vår reportasjebåt i sommer har et høyt antall driftstimer og lang utseilt distanse pr sesong sammenlignet med tilsvarende fritidsbåter. Driftstiden tilsvarer to timers bruk hver dag i nøyaktig to måneder med 20 nautiske mil utseilt distanse pr dag. Likevel har vi ikke klart å bruke bensin for mer enn drøyt 20.000 kroner. Siden vår undersøkelse viser at det er mulig å generalisere tallene, må en kunne anta at halvert driftstid også gir omtrent en halvering av drivstofforbruket.

Nøkkeltallene for Buster Magnum Pro Yamaha F250D

Utseilt distanse:

1.155 nautiske mil

Gangtid motor:

117 timer

Bensinforbruk i liter:

1.361

Bensinforbruk i kroner:

20.500,-

 

Testbåtene

 

Yamaha F150

Yamaha F150

Yamaha F150

Yamaha F250D

Båttype

Ibiza 22 Touring

Ibiza 20 Touring

White Shark 205

Buster Magnum Pro

Årsmodell

2006

2004

2003

2011

Antall sesonger

6

8

9

1

Total gangtid

107

219

921

117

Snittgangtid pr sesong

19

27

102

117

Turtall omdr./min.

Sum pr turtall

Snitt pr turtall pr sesong

Sum pr turtall

 

Snitt pr turtall pr sesong

Sum pr turtall

Snitt pr turtall pr sesong

Sum pr turtall

Snitt pr turtall pr sesong

700-1.000

43,2

7,2

47,2

5,9

265,3

29,4

41,5

41,5

1.000-2.000

37,4

6,2

136,0

17

213,3

23,7

41,4

41,4

2.000-3.000

5,8

1,0

8,0

1,0

84,8

9,4

15,3

15,3

3.000-4.000

8,3

1,4

26,8

3,3

291,6

32,4

16,6

16,6

4.000-5.000

11,5

1,9

1,3

0,16

39,8

4,42

2,1

2,1

5.000-6.000

1,5

0,25

0,1

0,01

26,4

2,93

0,2

0,2

6.000-7.000

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0