utgave nr 16 2008

Kysten rundt desember 2008

Publisert Sist oppdatert
Kysten rundt desember 2008

Kongen takker for i år


TEKST OG FOTO: TROND J. HANSEN
SKJERJEHAMN: I løpet av bare to års drift har Skjerjehamn i Gulen blitt en av de mest populære gjestehavnene på Vestlandet. Skjerjehamn har lange tradisjoner som handelssted, og var et av de viktigste knutepunktene i Sogn. Etter mange år i bakevjen ble det på nytt fart på stedet da den uortodokse oppdretteren Ola Braanaas overtok stedet for noen år siden. Ikke minst ble stedet satt på kartet da statuen av Kong Olav ble satt på plass sommeren 2007. Det ble mye oppmerksomhet rundt denne statuen, laget av bildehuggeren Knut Steen. Den var egentlig bestilt av Oslo, men der ville de likevel ikke ha den. Da kjøpte Braanaas den, og satte den opp ved sjøkanten på Skjerjehamn. Og den kunne neppe fått en bedre plassering. Det er som om den står og ønsker båtfolk velkommen, som om den aldri var ment å stå andre steder. At Kong Olav var levende opptatt av båtliv, gjør plasseringen enda mer riktig.
Men det er ikke bare statuen som gjør at båtfolk gjennom sommeren har valfartet til Skjerjehamn. I tillegg til å være en trivelig gjestehavn, med alle fasiliteter, har det vært arrangert en mengde konserter og andre kulturarrangement her. Ikke minst under Utkant-festivalen. Til tross for at stedet ligger langt ute i distriktet har kjente artister opptrådt her. I tillegg er det spennende at også mange mindre etablerte musikere og kunstnere har fått vise seg frem. For Braanaas har satset mye på kunst og kultur, noe som bidrar til å gjøre stedet til en av de mest attraktive gjestehavnene på Vestlandet. Slagordet for Skjerjehamn er ”Heilt konge”. Og det er nettopp det stedet på nytt er blitt – heilt konge.

Drømmesommeren


TEKST OG FOTO: TROND J. HANSEN
ROGNALDSVÅG: Båtfolk på Vestlandet opplevde drømmesommeren i år. Ikke på mange år har det vært så varm, så mye sol og fint vær. Aldri før har vi sett så mange fritidsbåter langs kysten av Sogn og Fjordane. Det er en sommer som har gitt oss en skikkelig vitamininnsprøytning som bedre gjør at vi kan tåle en lang og kald vinter. Og glede oss til neste års båtsesong. Bildet er fra Rognaldsvåg.
Bilde 03

Bygde havn på tørt land


Tekst og foto: Erik Jenssen

SORTLAND: Maskinentreprenør og båtentusiast Viggo Henriksen åpnet i september et helt unikt havneprosjekt.
Da utbyggere i nærområdet trengte steinmasser slo den kreative entreprenøren på Sortland i Vesterålen til, og åpnet et steinbrudd helt ned mot fjæresteinene. I løpet av de siste fem årene har maskinene jobbet seg nedover meter for meter, inntil dybden målte hele 12 meter og behovet for steinmasser i nærområdet var dekket.
Det har hele tiden lekket små mengder sjøvann inn i det 53 meter brede og 84 meter lange krateret. Vannet har blitt pumpet ut, slik at man har kunnet jobbe tørrskodd hele vegen.
Med alle de fordeler det gir, sier Henriksen, og viste oss før innsleppet rundt på ferdig støpt og spikret kaianlegg.
Arbeidet med å sprenge åpningen mot havet ble gjort helga 19.- 21. september. I lokalmiljøet var forventningene store til en kjempesmell med påfølgende flodbølge inn i havna, men entreprenøren skuffet action-sugne tilskuere med en svært så kontrollert og sikker prosess.
Og mens maskinene jobbet med åpningen, kastet båtforeningas medlemmer seg over montering av flytebryggene, slik at havneanlegget sto klart til bruk straks leia var åpnet – akkurat i tide til å søke ly for høstens første nordvestkuling

Hvor er alle sjøfuglene?


TEKST OG FOTO: TROND J. HANSEN
BERGEN: Synes du det er blitt mer stille langs kysten? Synes du at det er blitt færre sjøfugler med årene? Det beklagelige faktum er at bare de ti siste årene så har bestanden av sjøfugl gått kraftig tilbake. Dette bekreftes av ornitolog Stein Byrkjeland, ved Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Hordaland. Han har i flere år jobbet med å kartlegge bestanden av sjøfugler. – Det er særlig fiskespisende sjøfuglarter som er rammet. Tobis, eller sil, er en av de viktigste fiskeslagene for sjøfuglene. Nordsjøbestanden av tobis har vært kraftig beskattet av danske og norske fiskere, forklarer Byrkjeland. Om tobisen forsvinner må sjøfuglene finne annen mat for å overleve, men finner kanskje ikke nok til oppfostring av unger. Stein er likevel fornøyd med at fiskerimyndighetene i dag ser ut til å ta problemet på alvor. Det er altså særlig fiskespisende fuglearter det har gått ut over; mange måkearter, tyvjo, alkefugler og ikke minst terne. Hekkebestanden av terne i de vernede sjøfuglreservatene i Hordaland var i 1998 bare 20 prosent av nivået i 1980, og nedgangen har fortsatt etter det.
Men helt svart er det ikke. For en del sjøfugler har bestanden begynt å ta seg opp igjen, og mange sjøfugler som lever av andre ting, som skjell, klarer seg bra – for eksempel tjeld og ærfugl. Bestanden av ærfugl har faktisk tatt seg kraftig opp. En del måker har funnet alternative matkilder og også skarven holder stand. Havørnen var nesten utryddet, men i dag er det gode bestander, særlig nord i landet.
Det er nok ikke så mye vi som båtfolk kan gjøre med de globale problemene, men litt kan vi bidra med. – Det er viktig at båtfolk overholder regelverket om å ikke gå i land på sjøfuglkolonier i fredningssesongen, når det er hekketid, forklarer Stein Byrkjeland. Forhåpentligvis vil bestandene ta seg opp igjen etter hvert. Slik at det ikke blir helt stille langs kysten.

Tapre kystkvinner


TEKST OG FOTO: TROND J. HANSEN
BULANDET: Mens det er satt opp mange minnesmerker av tapre sjømenn langs kysten, har kystkvinnene fått lite oppmerksomhet. Men det finnes noen unntak. På Bulandet står noen fantastisk flotte statuer av to unge kvinner som står og speider ut over havet.
Det er skulpturer av Berte Hillersøy og Hansine Tistel som berget syv menn da skonnerten ”Gugner” fra Tønsberg forliste i februar 1885. Skonnerten hadde kjempet mot stormen i tre døgn. Seks av mannskapet omkom før vraket drev mot Sengskjeret sør for Bulandet. Berte (25) oppdaget mennene, og sprang hjem det raskeste hun kunne for å hente hjelp. Sammen med lærer Rogne og tjenestejenten Hansine (21) satt hun ut robåten. Det var et fryktelig uvær, men folket måtte reddes. De fikk fire av mannskapet om bord i båten, det var ikke plass til flere, og rodde mot land. På vei inn kom nok en båt mot dem. Berte sprang over i den, for å lose vei slik at de siste tre ble reddet. Kvinnene fikk redningsmedalje for edel dåd av 2. klasse for innsatsen.
Skulpturene er laget av Ingun Dahlin, og var en del av utstillingen ”Tapre Kystkvinner” i Selje 2005. Damene ble hentet hjem til Bulandet i 2006, og står nå og speider ut over havet – ikke langt fra de populære gjestehavnene Nikøy og Pernillestø. De er vel verd et besøk. Statuene står i et flott turområde på Hillersøyhaugen, og omgivelsene er storslagne – med utsikt til blant annet Alden. En fin måte å hedre de tapre kystkvinnene på.

Da hund møtte ham


TEKST OG FOTO: TROND J. HANSEN
SOGN: Det er muligens mange som har opplevd en liten sommerflørt på kaien gjennom båtsesongen. Og slik er det også for være firbeinte venner. Det kan raskt oppstå noen romanser på kaikanten – i møte mellom ”Fido” og ”Fant”. I sommer har vi registrert at det har vært mange som har hatt sine hunder med på båtturene. Det er sikkert hyggelig for menneskets beste venn å ha noen gode minner om en sommer som var.