utgave nr 7 2008

Kniver om båtfolkets lojalitet

Publisert Sist oppdatert

Kniver om båtfolkets lojalitet

Redningsselskapet vil ha skolerte fritidsbåtfolk i sin beredskap for trygghet på sjøen. Sjøassistanse, som eies av Telenor Maritim Radio, baserer alle med VHF som en del av sin ”beredskap”. Det brygger opp til en tøffere kamp om båtfolkets lojalitet.

TEKST: AMUND RICH. LØKEN

●Sjøassistanse, som drives av Telenor Maritim Radio, markedsfører 26.000 fritidsbåter med VHF som sin unike beredskap for å hjelpe båtfolk i nød.
●Nå vil Redningsselskapet og Kongelig Norsk Båtforbund i samarbeid utløse den betydelige ressursen som ligger i velutstyrte fritidsbåter med skolerte eiere.
- Er dette et svar på Sjøassistanses offensiv mot fritidsbåtfolket? Kommunikasjonssjef Ingvar Johnsen i Redningsselskapet svarer kategorisk nei:

900 båtforeninger
- Vi har en dypere mening med vår tanke. Det er et mål for oss å bidra til å heve kompetansenivået for båtfolket i sin alminnelighet. Båtfolket, som er ”organisert” i 900 båtforeninger langs kysten, er en viktig ressurs. Noen av disse igjen har ekstra forutsetninger for å delta i et nettverk. Vi ønsker derfor, i samarbeid med KNBF, å engasjere ”superbrukere” som med opplæring kan bli et verdifullt tilskudd til trygghet langs kysten, sier Johnsen. I første rekke dreier dette seg om et pilotprosjekt som vil omfatte båteiere i tre, fire båtforeninger.
- Hovedredningssentralen må stole på at de som sendes ut, sier Johnsen. Generalsekretær Øyvind Stene i Redningsselskapet sier at ryggraden i sjøredningen alltid vil være Redningsskøytene med profesjonelle og frivillige redningsmenn og kvinner. Men ved søk og lettere service- og assistansebehov vet vi at det ligger en verdifull ressurs i fritidsbåtflåten, sier Stene.

Dyr dieseltransport
90 % av redningsoppdragene til Redningsselskapet skjer innenfor 10 nautiske mil fra land og mange oppdrag er forholdsvis enkel assistanse.
- Det sier seg selv at det ikke er riktig ressursbruk å sende ut 20 liter diesel til en trengende med en stor redningsskøyte med profesjonelt mannskap, sier Stene.

- Mobilisering av ”vanlige” båtfolk er grunntanken bak Sjøassistansnes tilsvarende produkt, men produktet vårt er fremdeles svært forskjellig fra Kystpatruljen. Sjøassistanse baserer seg på at norske båtfolk generelt er dyktige og innsatsvillige, og for oss vil det være unaturlig å definere en liten gruppe elitebrukere. Det er først når vi utnytter potensialet som ligger iden store bredden av dyktige båtfolk at man er sikret rask og effektiv assistanse, sier Dag Ivar Roald i Telenor Maritim Radio i en kommentar.

Kommentar:

Skomakeren og lesten

Telenor Maritim Radio omtaler sin Sjøassistanse som et produkt. Det er akkurat det det er, et kommersielt produkt som skal bestå av trygghet for deg som ferdes på sjøen. For en medlemsavgift på 390 kroner vil alle båteiere med VHF om bord hjelpe deg om nøden inntreffer.Redningsselskapets Kystpatrulje er også et produkt, med medlemsavgift og et tilbud om assistanse. Dette er konkurranse, selv om de to aktørene ikke bruker det ordet.Enten du betaler medlemsavgift til Sjøassistanse eller ikke, alle som lytter på VHF har en plikt til å hjelpe den som er i nød. Det hersker ingen tvil om VHF-ens uvurderlige betydning for sikkerheten til sjøs.Det er noe i uttrykket ”skomaker bli ved din lest”. Telenor en best på kommunikasjon og gir sjøfarende trygghet gjennom profesjonelle kystradiostasjoner. En hovedoppgave må være å få enda flere båtbrukere til å skaffe seg VHF-konsesjon.Redningsselskapet er i særstilling som havets redningsetat. Derfor har organisasjonen overlevd. Høy respekt i samfunnet har gjort det mulig å basere inntektene på frivillighet.At Redningsselskapet, med sitt helprofesjonelle mannskap på redningsskøytene og halvprofesjonelle mannskap i sjøkorpset, nå ønsker å utvide med velkvalifiserte fritidsbåteiere, må ønskes velkommen av båtfolket. I mange av tilfellene kan en skolert fritidsbåtfører yte vel så effektiv assistanse, og til en langt lavere kostnad enn en redningsskøyte med fullt mannskap. Båtfolket bør vise sin lojalitet til et redningsselskap som alltid er i beredskap for oss. La oss erkjenne at NSSR er best på sjøassistanse og Telenor best på operativ kommunikasjon. Altså; skomaker bli ved din lest!Amund Rich. Løkenreportasjeleder