utgave nr 3 2011

Årets Båtforening: Gla´melding til Trondheim

Juryen og båtfolket har talt; Trondheim Båtforening får Båtmagasinets ljugekrakk og status som ”Årets Båtforening 2010”.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: AMUND RICH. LØKEN

Også i år kom det inn godt begrunnede forslag til en lang rekke båtforeninger som fortjener ekstra oppmerksomhet for godt arbeid sist sesong. Blant de 23 forslagene som kom inn til redaksjonen var det noen som skilte seg ut med gode begrunnelser. Ikke mindre enn tre fra Kvinnherad; Sunde båtlag, Husnes Båtlag og Uskedal båtlag. Videre kom det godt begrunnede forslag for Askvoll båtforening ved Bergen, Alta Båtforening, Egersund og Rygge.


Mange gode forslag

Juryen, Båtmagasinets redaksjon, har etter en samlet vurdering blant sterke kandidater valgt å samle seg om Trondheim Båtforening.
- Ble litt taus, jeg nå, sier styreformann Olaf Hjelmeland da Båtmagasinets utsendte banket på døra i Fjordgata 30 rett ved kanalen i Trondheim sentrum for å overbringe gla´medlingen. Foreningen, med sine 1200 medlemmer, har sitt eget handelshus fra 1857 rett i vannkanten, med driftskontor, klubbhus og undervisningsrom.

Noe av begrunnelsen for å velge Trondheim er den solide tilretteleggingen styret har gjort for sine medlemmer, ikke minst med møtevirksomhet og sosiale aktiviteter knyttet til det unike sjøhuset som foreningen kjøpe i 1993.
I Nidelva og bykanalen har foreningen 700 båtplasser. Overskuddet på antall medlemmer i forhold til antall båtplasser skyldes en ”turn over”, folk som har solgt sine båter, men har fortsatt sitt medlemskap i den populære foreningen.
Båtplassene i Trondheim byr på utfordringer. Strøm og til tider vanskelige isforhold sliter på brygger og utriggere, men kontinuerlig vedlikehold bidrar allikevel til en god standard på anlegget.

Daglig leder på heltid

At foreningen fra 1. januar i år har egen heltidsansatt daglig leder sier litt om aktivitetsnivå og ambisjoner. Jan Terje Strømsnes legger ikke skjul på at store arbeidsoppgaver venter, ikke minst i bestrebelsene på å bli Trondheim kommunes førstevalg når Trondheim havn skal finne en egnet driver til den nye båthavna i Grilstadfjæra, en havn som etter planen skal stå ferdig i 2013 og inneholde ikke mindre enn 1000 nye båtplasser. Det er Statens Vegvesen som dumper 600.000 kubikkmeter stein i havna under utsprengning av den nye E6-parsellen, Strindheimtunnelen, under Trondheim Sentrum.
- Vi mener Trondheim Båtforening er den beste til å drive havneanlegget. Vi har allerede noen planer om hvordan havna skal bli et naturlig senter for båtsport og for aktiviteter som kan skape interesse for sjøen som rekreasjonssted og båtglede, sier Strømsnes.
- Trondheim trenger sårt nye, gode båtplasser. Derfor gleder hele regionen seg til at dette nye praktanlegget står ferdig, sier styreleder Hjelmeland.
Trondheim Båtforening er økonomisk bunn solid og totalt uten gjeld. Verdien på bygget, som må betraktes som en indrefilet i Trondheim sentrum, er i dag verdt sine 15-20 millioner kroner. Med hus og bryggeanlegg har foreningen verdier for mellom 30 og 35 millioner kroner.


Båtliv ”uten å bli flådd”

- Vi er glade for å ha dette flotte utgangspunktet, for det er vår grunnholdning at båtfolket i Trondheim skal ha en mulighet til å bruke sjøen til glede og rekreasjon uten å bli flådd til skinnet. Vi driver foreningen etter non-profit-prinsippet, sier Strømsnes. For å oppnå størst mulig handlekraft og smidighet i beslutningsprosessene, er et tidligere styre på ni personer krympet til frem. I tillegg til Hjelmeland som styreleder består styre at ytterligere fire personer med hovedansvar for alle kjerneområdene, som opplag, eiendommer, kursvirksomhet og ikke minst sosiale aktiviteter.
- At vi får prisen for 2010 er ekstra hyggelig, sier Olaf Hjelmeland. Vi ble etablert 15. mars i 1970, altså for 40 år siden, den gang som en fellesnevner for Trondheims Motorbåtforening fra 1923, Arbeidernes Motorbåtklubb fra 1927 og Motorbåtforeningen Fram fra 1934. Vi har lange tradisjoner, samtidig som vi er godt forberedt på å møte fremtiden sammen med et entusiastisk båtfolk, sier styreformannen.