utgave nr 3 2004

Navigasjonsskolen - del 6: Lanterneføring og dagmerker

Publisert Sist oppdatert

Se og bli sett - natt og dag

På sjøen må du vite hvilke fartøyer du skal vike for, også i mørke og dårlig sikt. Lær gjenkjenning av ulike fartøyer og riktig signal- og lanterneføring på egen båt.

Tekst: Terje Bølstad

Lanterner og dagsignaler hører normalt ikke sammen med navigasjon. Vi synes likevel det er viktig at du vet hva slags fartøyer du må vike for, og hvordan du får andre til å holde seg unna deg – både dag og natt.
Alle båter skal ha godkjente lanterner plassert korrekt på båten. Lanternene skal være tent i mørket og i vær med dårlig sikt. Du bør også ha nødvendige dagmerker (også kalt dagsignaler) om bord.

Motorbåter

Motorbåter underveis skal ha grønn sidelanterne på styrbord side, rød på babord, hvit topplanterne, og hvit akterlanterne. For at andre skal kunne skjelne lanternene fra hverandre, skal topplanternen som hovedregel plasseres minst en meter over sidelanterner. Lanternene skal plasseres ute i borde, slik at ingen ting skjermer for lyset.

Seilbåter

En seilbåt som gjør fart gjennom vannet skal ha de samme lanternene som en tilsvarende motorbåt – unntatt den hvite topplanternen.
Seilfartøyer under 20 meter kan nøye seg med en kombinert lanterne i mastetoppen (med innebygd sidelanterner og akterlanterne). Mindre seilbåter kan alternativt ha akterlanterne og en sammensatt lanterne med begge sidelanterner i baugen (på pulpit).
Seilbåter kan vise lys fra to rundtlysende lanterner nær mastetoppen for bedre å tydeliggjøre sin posisjon for andre fartøyer. Den øverste skal være rød og den nederste grønn.
En seilbåt som har motoren i gang – med eller uten seil oppe – er å betrakte som et motorfartøy og skal følge lanternereglene for motorbåter. Om dagen skal den da heise dagmerket (eller dagsignal) som viser at den går for motor. Norske seilbåter bruker sjelden dette dagmerket, selv om de egentlig er forpliktet til å gjøre det. I andre land kan man få bot hvis man ikke bruker det når man går for motor.

Småbåter

Båter under sju meter, og som ikke kan oppnå mer enn sju knops fart, kan nøye seg med en enkel, hvit rundtlysende lanterne synlig fra alle kanter. En (sterk) lommelykt kan også brukes. Det gjelder både mindre motor-, seil- og robåter. Selv kajakker og kanoer. Seilbåter bør belyse seilet når de ser andre båter som nærmer seg.
Båt som viser en lanterne med hvitt lys har plikt til å holde av veien for alle andre fartøy. Når båten nærmer seg andre fartøy – eller når det ser andre fartøy nærme seg – skal den redusere farten, om nødvendig stoppe helt opp.

Ukjente lanternekombinasjoner

Det finnes mange flere lanterneføringer, som vi ikke kommer inn på her. For eksempel fartøy som på grunn av dyptgående ikke kan avvike fra kursen, som fisker eller som sleper andre.
Ser du et fartøy med mange lanterner du ikke forstår? Hold deg unna – på god avstand.

For anker

En båt som ankrer opp på et sted som ikke er sikret som båtplass – eller et sted der den kan komme i veien for andre båter under fart – skal om natten føre en ankerlanterne. Det gjelder alle slags båter; motor og seil.
Lanternen skal kunne ses på en avstand av minst 2 nm. Det er en hvit, rundtlysende lampe. Fartøy på over 50 meter skal ha to ankerlys.
Om dagen skal en oppankret båt heise en figur som ser ut som en rund, sort ball.

Dykking

Et fartøy som har dykker nede skal vise belyst A-flagg og tre rundtlysende lanterner over hverandre. Fargene er rød, hvit og rød.
Om dagen skal de tilkjennegi hva de holder på med ved å vise dagmerket med tre sorte figurer.

Ikke under kommando

Et fartøy som er underveis, og som av en plutselig inntruffet og uforutsett årsak ikke lenger kan manøvrere skikkelig, sies å være i en ”ikke-under-kommando-situasjon”.
Det kan for eksempel skyldes feil med motoren, eller (for et seilfartøy) plutselig inntruffet vindstille. Et slikt fartøy skal om natten vise to røde rundtlysende lanterner over hverandre. Dersom det gjør fart gjennom vannet, skal i tillegg side- og akterlanterner vises.
De to røde lysene er ikke et nødsignal, men en oppfordring til andre fartøy om å passere i god avstand. Om dagen skal fartøyet heise to sorte kulelignende figurer, den ene plassert over den andre.

Bruk riktige lyspærer

I lanterner kreves det brukt spesielle lyspærer. Lanternene skal ha korrekt lysfordeling og synes over den påkrevde avstand i nautiske mil (nm). De skal være godkjente av Sjøfartsdirektoratet og merket med bokstavene NK og ordet "lanterne".
I tabellen under er det vist hvor langt de forskjellige lanternene skal synes, og hva slags pærer som da skal anvendes. Merk at det gjelder forskjellige verdier for båter under 12 meter, og for de mellom 12 og 20 meter.(*) En eventuell topplanterne på seilbåter fra 12 til 20 meter skal bare være synlig i minst 2 nm. Samme (25 w) pære kan imidlertid brukes.

Noen lanterner for båter under 7 meter er godkjente for bruk av mindre lyspærer, ofte en liten 10 watts pære.
Pass på at du får riktig størrelse når du skal skifte pære i en lanterne. Normalt skal en lyspære i en lanterne vare ca. 1000 timer, så du trenger ikke å skifte så ofte. Men det kan være en god idé å ha et par i reserve.

Øvingsoppgave

Det er mørkt, og du er på tur med motorbåten din. Så ser du lanternene som er vist på figuren.
a)Hva slags fartøy er dette?
b)Skal du vike?
Svaret står på et annet sted på siden.
(Oevingsoppgave601.jpg)

Svar på oppgaven:
a)En seilbåt med rød og grønn rundtlysende lanterne i mastetoppen. (Se eventuelt avsnittet om seilbåter).
b)Ja. Selv om seilbåten kommer fra din babord side, skal du alltid vike for seilbåter.

(NavigasjonsBilde.jpg)
(MotorBaatUnder50Meter.jpg)
LANTERNEFØRING FOR MOTORBÅTER under 50 meter. For båter under 12 meter kan eventuelt topp- og akterlanternen kombineres i en rundtlysende topplanterne.

(FartoyOver50Meter.jpg)
FARTØY OVER 50 METER har to topplanterner, hvor den aktre er høyere over dekk enn den forreste.

(LanterneVinkler.jpg)
LANTERNEVINKLER. Den røde og grønne sidelanternen skal lyse i en sektor på 112,5 grader, fra rett forover til 22,5 grader aktenfor tvers. Den hvite topplanternen skal lyse over en sektor på 225 grader, over det samme området som de to sidelanternene til sammen. Den hvite akterlanternen skal dekke resten av sektoren (135 grader) rundt båten akterut. Du skal aldri samtidig kunne se akter- og sidelanterner på et fartøy.

(Seilbaat.jpg)
VANLIG LANTERNEFØRING FOR SEILBÅTER. Legg merke til at seilbåter ikke har hvit topplanterne. Imidlertid kan den ha en kombinerte side- og akterlanterne i toppen av masten.

(MotorSeiler.jpg)
DAGSIGNAL FOR MOTORSEILER.

(DagmerkeriPlast.jpg)
DISSE DAGMERKENE i plast til å pakkes sammen (til en flat pakke), fant vi hos Watski, til en pris på under kr. 75 per stykk.

(BaatUnder7Meter.jpg)
BÅTER UNDER 7 METER skal føre en hvit rundtlysende lanterne.

(TilAnkersMedLanterne.jpg)
ANKERLYS.

(TilAnkersMedDagmerke.jpg)
DAGMERKET FOR ANKRING.

(DykkerBaatMedLanterner.jpg)
LANTERNEFØRING FOR DYKKERFARTØY.

(DykkerBaatMedDagmerke.jpg)
DAGMERKET FOR DYKKERFARTØY.

(UtenKommandoMedLanterner.jpg)
LANTERNEFØRING FOR FARTØY IKKE-UNDER-KOMMANDO.

(UtenKommandoMedDagmerke.jpg)
DAGMERKET FOR FARTØY IKKE-UNDER-KOMMANDO.

(LanterneLamper.jpg)
LYSPÆRER for bruk i lanterner.

(GammelLanterne.jpg)
HAR DU EN SELVBYGGET BÅT – eller en eldre båt, må du passe på at den har korrekt lanterneføring.

Båtens lengdeGrønn- og
rød lanterne skal være
synlig i
Topp-lanterne skal være synlig iAkter-
lanterne skal være synlig i
Alle lanternenes lysstyrkeTilsvarende watt-styrke
12 til 20 m2 nm3 nm (*)2 nm18 candela (cd)25 watt (w)
Under 12m 1 nm2 nm2 nm12 candela (cd)18 watt (w)