Nr 10 2012

Båtjus: Kjøring av båthenger med førerkort kl. B

Kjøring av båthenger med førerkort kl. B mm

Publisert Sist oppdatert

Kjøring av båthenger med førerkort kl. B

Jeg ble for en tid tilbake stoppet av politiet når jeg kjørte med båthenger og jeg har nå fått 6000 kr i bot fordi jeg ikke hadde førerkort kl. BE, som politimannen hevdet jeg måtte ha for å kjøre denne båthengeren lovlig. Stemmer det at jeg kun kan kjøre en båthenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg når jeg bare har vanlig bilførerkort kl. B, og altså ikke BE? I så fall er det jo ikke store båten jeg kan trekke.

Svar:

Nei, det er ikke helt riktig, og i hvert fall upresist. I utgangspunktet kan du med vanlig bilførerkort kl. B ikke trekke større båthenger enn en med maksimalt tillatt totalvekt på høyst 750 kg, men alle regler har som kjent unntak. Og unntaket her er at det også er tillatt å trekke tilhenger over 750 kg med klasse B dersom to vilkår er oppfylt: For det første må tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskride bilens egenvekt med fører. For det andre må den tillatte totalvekten for bil og tilhenger til sammen ikke overskride 3500 kg. Det betyr for eksempel at du med en ”vanlig” bil kan kjøre en ”normalt stor” båthenger. En større boggihenger derimot vil gjerne bli ulovlig med mindre du har kl. BE. Det samme gjelder faktisk om du har en ganske stor bil, for eksempel en stor SUV. Dette fordi denne bilens tillatte totalvekt gjerne kan være på nærmere 3000 kg og da har du kun lov til å trekke henger på ca. 500 kg. Dette fordi du ikke har lov til å kjøre et vogntog bestående av (bil og tilhenger) hvor samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3500 kg. Her gjelder det med andre ord å undersøke vognkortene i forkant.

   Før trekking av henger må du dessuten alltid kontrollere de tekniske begrensningene i personbilens vognkort for å finne ut hva som er bilens maksimale aktuelle tilhengervekt (tillatt hengervekt). Denne må du ikke overskride uansett hvilke førerkortklasser du har. 
   Se også etter bilens tillatte vogntogvekt. Denne skal selvsagt heller ikke overskrides, uansett førerkortklasse, det vil si summen av bilens totalvekt + tilhengerens totalvekt må til sammen ikke overskride tillatt vogntogvekt.

Manglende rettshjelpsforsikring

Vi har kjøpt en stor båt som vi har fått betydelige problemer med. Selger tar ikke ansvar og vi må nå oppsøke advokat. Vi har forsikret båten hos et britisk forsikringsselskap, men forsikringsmegleren sier at vi dessverre ikke har rettshjelpforsikring som kan dekke advokatutgiftene. Ettersom jeg har forstått på tidligere saker i Båtmagasinet, er det vanlig med slik forsikring. Hvorfor er det da slik at vi ikke har dette?

Svar:

Hva slags forsikringsdekning man har følger av avtalen med forsikringsselskapet – forsikringsgiveren. Disse er som kjent ikke alltid like lett tilgjengelige, og det står mye med ”liten skrift”. Derfor er det heller ikke alltid så lett å sammenligne forsikringsprodukter – og dermed priser. Det er imidlertid riktig som du sier at det er helt vanlig rettshjelpdekning er knyttet til båtforsikringer i Norge. Så vidt meg bekjent dekker alle norske forsikringsgivere rettshjelp – altså advokatutgifter – når båten er kaskoforsikret. Selv om båten bare har ansvarsforsikring pleier faktisk rettshjelpforsikring å være inkludert. Flere utenlandske forsikringsgivere har derimot ikke dette produktet inkludert i en standard kaskoforsikring. Muligens kan man egne en slik forsikring i tillegg, men det er jeg usikker på, og naturligvis noe du eventuelt må ta opp med forsikringsmegleren. For denne tvisten, som allerede har oppstått, er dette uansett for sent. Du peker likevel på et poeng som sikkert mange bør notere seg når de velger forsikringsselskap; rettshjelpdekning er etter min mening en svært praktisk og nyttig forsikringsdekning båteiere bør sørge for å ha.

Registering i skipsregisteret

Ettersom jeg forstår kan man få registrert båter over 10 m i skipsregisteret, men er det umulig å også få registrert båter under 10 m?

Svar:

Ja, båter over 10 m kan registreres i Norsk ordinært skipsregister (NOR), og båter over 15 m skal som utgangspunkt registeres i NOR eller NIS (Norsk internasjonalt skipsregister). Det likevel mulig også å få registrert båter under 10 m, om skipet er minst 7 m og merkepliktig etter fiskerilovgivningen eller om skipet utelukkende eller hovedsakelig skal brukes i næringsvirksomhet. Ser man bort fra merkepliktige fiskebåter, er det altså et vilkår for registrering av båter under under 10 m båten hovedsakelig eller utelukkende skal brukes i næringsvirksomhet. Rene fritidsbåter må dermed være over 10 m for (frivillig) registrering, men båter som hovedsakelig skal brukes til næringsvirksomhet kan man få registrert også om de er under 10 m. At båten hovedsakelig eller utelukkende skal brukes i næringsvirksomhet må eier dokumentere overfor skipsregisteret (NOR) med en skriftlig erklæring.