Nr 10 2012

Leder: Myter og fakta

Det er alltid en god ting å ha kunnskap før man uttaler seg bastant om noe.

Publisert Sist oppdatert

På diverse sosiale medier og forumsider kommer det ofte krasse uttalelser og meninger om både ditt og hint. Ikke alt er like godt underbygget med fakta og forankret i virkeligheten. Men så er da også disse mediene kjappe å bruke og terskelen for meningsytringer er lav. Påstander som slenges ut kan raskt oppfattes som sannheter uten at de er i nærheten av virkeligheten. Vi forstår at sosiale medier kan misbrukes på denne måten.

Men vi godtar ikke at myndighetspersoner og folkevalgte opererer på samme måte i seriøse mediekanaler. Vi ser fra tid til annen at det blir gjort. Senest fra i sommer der Arendals ordfører lirer av seg en lekse i lokalmediene om hvor ille det er på sjøen. Han mener det er på høy tide å stramme inn reglene for alkohol på sjøen. Han har sett seg lei på stadig økende fart. Særlig frykter han ulykker med stadig flere store og hurtiggående båter. Han slår fast at kombinasjonen alkohol og unge gutter ikke hører sammen. Grimstads ordfører henger seg på. Politisk ukontroversielt, men helt uten forankring i tall og statistikk, og derfor bare en floskel som kastes ut. Når ordføreren blir utfordret i å belegge sine påstander med fakta, blir han svar skyldig og fullstendig avkledd. Det er forstemmende at våre folkevalgte omgås fakta på denne måten. Hvordan skal vi da kunne stole på deres uttalelser på alle andre områder?

     Det skapes myter om livet på sjøen. Enkeltstående tilfeller blir regelen og fritidsbåtfolket blir stigmatisert. Slik er det med mange andre forhold på sjøen også. På side 56 i dette nummeret av Båtmagasinet har dyktige medarbeidere kledd av keiseren og vist eksempler på forskjellen mellom myter og fakta. Vedtatte sannheter demonteres og sendes på skraphaugen.

Man kan undre seg på hvorfor mange har bastante meninger om ting de ikke har satt seg inn i og ikke har greie på. Er det kanskje slik at jo mer kunnskap man får, jo mindre bastant blir man?

Vi skal ikke påstå at det løsner for båtbransjen nå, men det kom noen positive signaler etter båtmessen Båter i sjøen i begynnelsen av september. Noen påsto å ha solgt opptil flere båter på messen. Det er bra. Samtlige båter var sikkert også CE-merket. Hvis ikke var de jo ikke lov til å selge eller ”gjøres tilgjengelig eller tas i bruk” som det heter i forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy.

Det forhindrer ikke at båter som selges i dag i noen tilfeller er langt fra å være sikre og sjødyktige – noe vi forteller en del om på side 48. Her følger vi Det norske Veritas i deres godkjennelsesprosedyre. Den er grundig og meget omfattende fra tegnebrett til ferdig produkt. Vi hyller de produsenter som lar Veritas gå løs på produktene deres. Det er til det beste for alle båtbrukere og sikkert også for produsenten. Vi hyller også de norske båtbyggere som fortsatt har produksjon her hjemme. Noen beviser at det lar seg gjøre, og de sikrer at det fortsatt finnes ekspertise på båtbygging og all dens teknologi. Det er beklagelig dersom kunnskapene forsvinner, ikke minst fordi båtfolket trenger dem også etter at ny båt er anskaffet. Det er stadig behov for service og reparasjoner.

Vi presenterer to store norske nyheter i dette nummeret, og det gleder oss umåtelig. Saga og Viksund er velklingene norske båtbyggermerker. La oss håpe at ikke de også ender opp med merkelappen ”Made in Poland”.

Hans Due