utgave nr 1 2011

Leder - Ta ansvar

Et av temaene som stadig vekk avstedkommer en rekke innlegg på vårt diskusjonsforum på www.batmagasinet.no er problemene med motorhavarier. I desemberutgaven skrev vi at Volvo Penta sier de har registrert 80 havarier av D4 og D6-modellene her i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Ta ansvar
Et av temaene som stadig vekk avstedkommer en rekke innlegg på vårt diskusjonsforum på www.batmagasinet.no er problemene med motorhavarier. I desemberutgaven skrev vi at Volvo Penta sier de har registrert 80 havarier av D4 og D6-modellene her i Norge. Det er tilsynelatende uforklarlige eksplosjoner i dysene som fører til at frostplugger blåser ut og motorene tømmes for kjølevæske og totalhavarerer etter noen sekunder. Til å begynne med la Volvo Penta seg flate og bedyret at de skulle erstatte alle sprengte motorer med denne diagnosen. Det gjorde de også i starten, men etter hvert har det blitt stadig vanskeligere for kundene å nå gjennom i Volvo Penta-systemet, og mange har fått ødelagt både ferier og båtglede forøvrig som følge av dette. Saksgangen har ofte vært lang og seig og helt unødvendig for de uheldige. For en av verdens største produsenter av båtmotorer bør vise ekstra storsinn og straks rydde opp i problemene. At de ennå ikke har klart å finne årsaken til havariene, synes vi er ytterst merkelig. Med den ekspertise som Volvo Penta sitter på burde det la seg gjøre innen rimelig tid, og hvis de ikke selv klarer det, finnes det en rekke kompetente fagmiljøer som sikkert kan hjelpe dem.
Viktigst av alt er imidlertid at ikke kundene blir skadelidende. De skal ikke måtte behøve å fremskaffe en lang rekke dokumentasjon på motorenes livsforløp, og slett ikke bli møtt av formalia ved at vanlig vedlikehold som oljeskift og filterbytte tilfeldigvis ikke er foretatt av autorisert Volvo Penta-verksted, eller at det er snakk om noen få timers driftsavvik på serviceintervallene. Det er pedanteri som slett ikke kler motorgiganten. Kanskje Volvo Penta bør gå et kurs hos moderselskapet og lære av hvordan bilindustrien håndterer slike problemer. Oppdages det svakheter ved produktene der, innkallelse samtlige biler i aktuell produksjonsserie for å få skiftet deler – helt uten kostnader eller forsinkelser for kunden.
Nå får vi foruroligende meldinger fra trofaste lesere på Grønland om at det stadig dukker opp tilfeller der Volvo Pentas DPH-drev knuses, da spesielt i kombinasjon med D6-modellene på 350 hk og 370 hk. Også her er Volvo Penta avventende og til dels avvisende til at det er deres ansvar. Båteiere har tapt hundretusenvis av kroner på drevhavari og reparasjoner, tapt arbeidsfortjeneste og store utgifter for øvrig – i tillegg til ferier og båtturer som har gått i vasken.
I tilfellet med motorhavarier i Norge, skylder Volvo Penta på at det er et lokalt problem som de fortsatt hevder skyldes dieselkvaliteten. Ingen dokumentasjon er fremlagt som beviser dette, og det er avvist av Norsk Petroleumsinstitutt. Drevhavariene på Grønland hevdes også å være av lokal karakter – man har antydet at det blant annet skyldes det kalde havvannet i Grønlands skjærgård. I så fall må det være en skikkelig godbit for forskere, for hva er spesielt med havvannet på Grønland i forhold til Nord-Amerika, Canada, Island, Nord-Norge og polare strøk for øvrig?
Mens diskusjonene raser på båtforaene og Volvo Pentas omdømme synker som en stein, toer motorprodusenten sine hender og oppfører seg som den redde strutsen, stikker hodet i sanden og håper at det skal gå over. Det er et lite vakkert syn. Noen i Volvo Penta-systemet bør reise seg opp, slå seg på brystet og utbasunere: Dette fikser vi – og kunden skal i hvert fall ikke bli skadelidende.