utgave nr 7 2

Hvis du går på grunn...

Publisert Sist oppdatert

Hvis du går på grunn...

Det er to typer båtfolk, de som har gått på grunn og de som skal gå på grunn. Et møte med moder jord behøver ikke å bety katastrofe, hvis du oppfører deg riktig.

Av Ingvar Johnsen

En grunnstøting kan ha forskjellige årsaker. Som et defekt ekkolodd, unøyaktige kart (eksempel Sørlandskysten) eller den mest vanlige årsaken, det racingførerne kaller "brain fade", eller som flygerne kaller pilotfeil.

Tell til ti!

Dine første reaksjoner når uhellet er ute, er avgjørende for om grunnstøtingen ender opp som en underholdende historie på "ljugebenken" eller i en ubehagelig diskusjon med forsikringsselskap og takstmann. (Sistnevnte er ofte den hardeste nøtten). Grunnstøting er en del av båtlivet og vi gir noen råd som kan gjøre slike sammenstøt mindre dramatiske og ikke så dyre.
Når du går på grunn, vil din instinktive reaksjon oftest være å hive motoren i revers og gi gass i akterover for å komme av. Det er det verste du kan gjøre. Hvis du bare står lett på, har du god tid til vente med å bakke båten. Hvis båten virkelig står "on the hard", som engelskmennene sier, er det store sjanser for at du ved å forsøke å bakke av, ødelegger båt, drev, aksel, propell, ror eller flyndre. Tell derfor til ti før du gjør noe som helst!

Stopp motoren!

Det første du skal gjøre, er å sette båten i fri og stoppe motoren. Hvis båten står på sand eller gjørmebunn og du lar motoren være i gang, kan sjøvannspumpen dra inn "grøt" som kan skade kjølesystemet eller tette sjøvannsfilteret med overoppheting til følge. Propellen kan også få skader mot bunnen hvis du setter motoren i gear.
Når du har stoppet motoren, er det tid for å gjøre en analyse av situasjonen. Sjekk propellen for å finne ut om den er skadet eller om den har gått i filler. Har du drev eller påhenger, tilt drevet eller påhengeren helt opp. Kontroller skroget både på utsiden og innsiden og se etter lekkasjer eller synlige skader. Hvis du ikke finner noe, er det om å gjøre å finne ut av hvordan du skal komme av grunnen så fort som mulig.
Etter at du har forsikret deg om at båten er i orden, bruk litt tid på å sjekke dybden rundt stedet du står. Ofte er det enkelt å finne dypt vann, men forsikre deg om forholdene rundt hele grunnen. Det er ikke sikkert du trenger å gjøre annet enn å svinge på båten, så er du av.
Dette stemmer også hvis du bare har gått lett på med en mindre båt. Da kan du antakelig bare skyve båten av. Motstå fristelsen til å starte motoren og bakke av. Bruk båtshaken eller en padleåre til å stake deg ut på dypere vann før du starter. Du kan forresten også kopiere Humphrey Bogart i filmen "Afrikadronningen" ved å klatre ut av båten og skyve den av grunnen. Pass bare på at du ikke som Bogart blir sittende fast i den samme gjørma, spesielt hvis båten plutselig tørner i din retning.
Uansett om du er alene eller ikke. Velger du "dytte-av-metoden", fest en trosse forut, så ikke båten drar sin vei med vind eller strøm!

"Gynge"

En annen metode hvis du ikke sitter for hardt på, er å la mannskapet bevege seg raskt fra side til side. Dette kan gjøre at suget fra sanden eller gjørmen slipper grepet. Hvis ikke det nytter, kan det hjelpe å fjerne vekt, inklusive unødvendig mannskap. Her kan lettbåten være til hjelp som midlertidig lastebåt.
En lettbåt kan også være til hjelp for å dra båten av grunnen hvis motoren er sterk nok. Husk å bruke lang og sterk nok trosse. Hvis du klarer å få båten av grunnen, fjern tauverk som ligger i vanet før motorene startes og settes i gear.
Du kan også "varpe" deg av grunnen med ankeret. Er det varmt nok i vannet kan ankeret svømmes ut på en redningsvest, eller du kan bruke lettbåten. Legg i hvert fall ut et anker hvis vinden eller strømmen skyver deg mot grunnen. Legg det så langt ut som mulig. Stram opp ankeret kraftig, og du kan oppleve at det ikke er så tungt å trekke båten av. Du kan også vente til sjøen flør, så fremt du ikke har gått på ved høyeste vann. (En av grunnene til at proffene har tidevannstabell ombord).
Hvis du ikke står på skarpe fjellknatter, kan du få en annen båt til å kjøre forbi aktenfor deg. Når hekkbølgene kommer, kan båten være flytende et lite øyeblikk. Har du da et stramt anker ute, kan du trekke deg av grunnen. Hvis båten din ikke er for stor, kan du gå forut å prøve og skyve fra når bølgene når båten, men vær forsiktig. Bølgene kan nemlig skyve båten mot deg med brutal kraft.

Be om hjelp

Hvis disse forsøkene ikke bringer deg flott, er det på tide å be om assistanse. Hvis en annen båt skal trekke deg av, finn en lang trosse – gjerne en med "strekk". Har du ikke en egnet trosse til formålet, bruk ankertauet. Fest trossa til et sterkt beslag som er godt festet, eller lag en "hanefot" (en "V") av en trosse. Fest endene i åpningen av "V – en" til hver sin puller akterut, slik at kreftene blir fordelt på begge pullerne og fest den lange trossa i spissen på "V – en".
Er du usikker på om beslagene holder, "sy" en trosse som går rundt hele båten. Legg den under fenderlisten. Sikre den gjerne med en tynnere trosse i krysspullerne så den ikke sklir ned. Med den metoden er det bare slepetrossa som kan ryke. Det er farlig. Den kan slå tilbake med fryktelige krefter, så beskytt deg selv og manskapet.
Når slepetrossa er stram, vær tålmodig. Det kan ta litt tid før kreftene fra slepet klarer å dra båten av. Du kan hjelpe til ved å rugge på båten.

Bergelønn

Det er mange vrangforestillinger om begrepet "bergelønn". Vær derfor klar over både dine rettigheter og ditt ansvar. Den gode samaritan – innstillingen har heldigvis alltid vært den gjeldende mellom de fleste av oss vanlige båtfolk. Den ene gangen min tur, den andre gangen din.
Dessverre er det noen som tror at hvis man berger båt f.eks. ved å trekke den av en grunne, blir man rik eller eier den båten man har berget.
Kort: Bergelønn beregnes både i forhold til at vi snakker om at den grunnstøtte båten er en havarist, hvor stor fare det er for skip og mannskap og den faren den eventuelle bergeren setter sitt fartøy og mannskap i under redningsaksjonen. Vil du vite mer om bergelønn, søk på ordet "bergelønn" på en av søkemotorene på Internett.
Er du medlem av KystPatruljen og du får assistanse av en av redningsskøytene, er saken grei og gratis! Meld deg derfor inn så fort som mulig.

Ingen skam

Å gå på grunn er ingenting å skamme seg over. Før eller senere skjer det alle skippere. Det som betyr noe, er hvordan du takler situasjonen. Hvis du tror uttrykket "touch and go" har sin opprinnelse i flyterminologien, tar du feil. Det stammer nemlig fra engelske sjømenn i seilskutetiden. "Touch and go" var da en vanlig strategi i trange farvann. Da bautet man idet skuta berørte bunnen lett opp mot land. Risikoen for å gå skikkelig på var selvsagt stor, men metoden var så så populær at begrepet er blitt en del av språket.
Dagens båtfolk vil antakelig også oppleve at de fleste grunnstøtinger er såkalte "touch and go" situasjoner, spesielt hvis du reagerer riktig og selvsagt har en porsjon flaks.

Det kommer stadig nye "tettemidler" på markedet. Denne franske versjonen er basert på en svamp som vætes med et tokomponent - stoff som gjør at svampen herder og tetter hullet – selv i kontakt med vann og under vannlinjen. Opplysninger: Marine Safety, tlf.: 913 42 879. (Foto: Ingvar Johnsen)

Ved grunnstøtinger kan det oppstå lekkasjer og da er gode råd dyre. I den svenske filmen ”At angøra en brygga” brukte man provianten, en tjukk salamipølse. Pølsa holdt båten flytende, men metoden anbefales ikke! Mange av dagens mindre båter har så mye innebygget flytemiddel, at det er fare for at båten går rundt før den synker, hvis lensepumpene ikke klarer å ta unna alt vannet som kommer inn.
Tre livsviktige erfaringer:
·Dra aldri utpå uten ordentlig overlevingsutstyr/sikkerhetsutstyr!
·Ha alltid med en ekstra manuell lensepumpe.
·Gi aldri opp jobben med å berge din egen båt.