utgave nr 1 2007

STOR TEST: Vanntette kikkerter

Publisert Sist oppdatert

STOR TEST: Vanntette kikkerter


kikkerttest


Ingress


TEKST OG FOTO: PETER LUNDBERG
TIL NORSK: JØRN SØDERHOLM
Alle hjelpemidler som GPS, radar, kartplottere og elektroniske kompass til tross: Det menneskelige sansene er fortsatt det sikreste og mest pålitelige hjelpemiddel i navigasjon. Kikkerten har til alle tider vært et hjelpemiddel for sjømannens viktigste sans – synet – og er det fortsatt i dag. Men hva skal man velge når markedet fullstendig oversvømmes av alternativer?
For å velge riktig kikkert må du vite hva du skal bruke den til. Det finnes ingen ”superduperkikkert” som er best til alt. Alle egenskaper har en ulempe, og det gjelder å finne en kikkert som er god på de riktige tingene for ditt bruksområde. Til sjøs vil man gjerne ha en kikkert med bredt synsfelt for lettere å søke over vannet, gode egenskaper i svakt skumringslys og et minimum av forstyrrende reflekser. Det er en tøff ønskeliste! For de fleste av oss er det klokt å først bestemme seg for hvor mye penger man vil legge i en kikkert. Med budsjettet og bruksområdet klart blir det lettere å gjøre et klokt valg.
Terminologi
Den klassiske lysstyrken og forstørrelsen for kikkerter til bruk på havet er 7x50. Det første sifferet angir kikkertens forstørrelse. Jo høyere tall, jo nærmere vil objektet se ut til å være. Et objekt 100 meter unna vil se ut til å være på ca 14 meters avstand med en 7x50-kikkert (100 meter delt på 7). Er kikkerten 10x50 vil objektet således se ut til å være 10 meter unna. Til sjøs kan det være vanskelig å klare en større forstørring enn 7-8 ganger på grunn av båtens bevegelse. Høyere forstørrelsesgrad gir smalere synsfelt. Dermed blir det vanskelig å å søke etter objekter og holde kikkerten tilstrekkelig i ro til å bevare et rolig bilde.
Det andre sifferet (50) er diameteren på kikkertens frontlinse. Generelt kan man si at jo større diameter på frontlisen, jo mer lys slipper kikkerten gjennom. Frontlinsens størrelse delt på forstørrelsesgraden kan man regne ut størrelsen på utgangspupillen. I dette tilfellet blir det 50/7=7,1 mm. Utgangspupillen kan ses i kikkertens okular som et lyst punkt.
Våre egne pupiller drar seg sammen i sterkt sollys, men i mørket kan øyet utvide pupillen til ca 7 mm. For at en kikkert skal fungere noenlunde bra i skumringen bør den ha en utgangspupill på minst 5 mm, ellers kan det utgjøre en begrensning som gir et for mørkt bilde til øyet.
Produsentene angir iblant det de kaller ”skumringsfaktor”, et mål på kikkertens lysstyrke. Den regnes ut med kvadratroten av forstørrelse x frontlinsediameter. Eksempel: 7x50=350. Kvadratroten av 350 – og altså skumringsfaktoren - er 18,7. En stor frontlinse gir mye lys, men også en tyngre kikkert!
Dessverre sier disse teoretiske verdiene ikke alt. Eldre konstruksjoner av kikkerter kunne miste så mye som halvparten av lyset på grunn av sin konstruksjon og glassets egenskaper. I dag kan man oppnå et lysgjennomslipp på 95 prosent. Dette blant annet gjennom en effektiv antirefleksbehandling av linsene i kikkertens optiske system. Antirefleksbehandlingen består av et svært tynt metalloksidlag som legges på linsenes overflater. Behandlingen gjør at en større del av lyset passerer gjennom linsen i stedet for å reflekteres i vilden sky til ingen nytte.
- Jeg mener verdiene for skumringsfaktor og utgangspupill kjennes foreldede! I dag sier de mindre enn for ti år siden. Det virkelig interessante er hvor mye lys som virkelig kommer igjennom kikkerten. Teknikken ligger i dag langt foran de eldre, teoretiske regneverdiene, og det finnes egentlig ingen bra standardisert måte å måle det faktiske lysgjennomslippet på. Det sier Peter Selin, optiker og kikkertforhandler i Skellefteå.
Vanntett eller vannsyk
En kikkert til marint bruk må være absolutt vanntett. Den brukes i et fuktig miljø, og inntrengende fukt ødelegger kikkerten sikkert og effektivt. At selve kikkerten er gummikledd innebærer ikke at kikkerten er vanntett. Gummiens funksjon er snarere en beskyttelse mot mindre slag, og forhindre at den glir rundt på underlaget. Konstruksjonen under kledningen er avgjørende. Mange båtkikkerter ødelegges av fallskader, og en stabil konstruksjon borger naturligvis for lengre levetid.
De fleste leverandører angir hvor dypt kikkerten kan senkes ned i vann uten å skades, vanligvis 1-5 meter. For disse bør det ikke være noe problem å få en eventuell fuktskade utbedret på garantien. Ofte er fylt med gass, vanligvis nitrogen. Hensikten med gassfyllingen er å skape et helt tørt indre miljø, og slik forhindre at dugg skapes inne i linsesystemet ved store temperaturvekslinger. En eldre kikkert kan kontrolleres ved å se inn gjennom frontlinsen på en armlengdes avstand. Eventuell fukt og skitt på linsene kommer da til å vises.

Porro- eller takkantprisme
Tidligere var porroprismen den enerådende konstruksjonen. Moderne, kompakte kikkerter har derimot takkantprisme. Lyset tar en rettere vei gjennom kikkerten og gir et mindre utvendig mål. Takkantprismen krever en høyere presisjon under produksjon og blir dermed en mer kostbar konstruksjon. Optisk sett er det ingen store forskjeller på de to typene. Om budsjettet er begrenset får man gjerne mer optikk for pengene dersom man velger en kikkert med porroprisme.
En annen sak som skiller kikkertene er hvilke type fokusering de har. Senterfokusering innebærer at kikkerten fokuserer begge sidene med et drev mellom tubene. Individuell fokusering innebærer at kikkerten fokuseres separat på høyre og venstre øye. I praksis spiller dette liten rolle ettersom en marinekikkert på 7x50 har så stor dybdeskarphet at det holder å stille inn fokuset en gang. Unntaket er om en bruker med dårlig syn ønsker å bruke kikkerten uten briller. Andre som vil låne kikkerten kommer da til å bli tvunget til å fokusere om igjen, og en individuell fokusering kan bli tungvindt. Mange av kikkertene med senterfokusering har også en diopterjustering på et av okularene. Diopteren er til for å justere eventuelle forskjeller mellom skarpheten på høyre og venstre øye.
En viktig sak for brukere med briller, eller brukere som ønsker å ha solbriller på, er hvilket toppunkt kikkerten har. Den skal tillate et mellomrom på minst 15 millimeter mellom øye og kikkert for at brillene skal få et fullgodt bilde. Å prøve dette er viktig! Her er det stor forskjell på de ulike kikkertene.
En siste detalj som en båteier kan ha nytte av på sin kikkert er et peilekompass. Peilekompasset er et godt hjelpemiddel for å fastsette posisjon. Med å krysspeile to faste og kjente mål kan man enkelt konstatere sin posisjon. Kompassene er nesten utelukkende vanlige magnetkompass som speiles inn i nedkant på kikkerten. Om du vil ha en peilekikkert sjekk om kompasset er lett å se og lese av. Her skjærer det seg for mange av kikkertene både for de rimelige og proffmodellene.
Tenk på at kikkerten er en tidløs investering som kan komme til å overleve mange båtbytter. Å spare på et så viktig hjelpemiddel, når båten koster flere hundre tusen, er nærmest tåpelig. Prøv den nye kikkerten nøye så kommer du til å få et navigeringsverktøy for livet.

Kompass som hjelpemiddel

Peilekompass er godt hjelpemiddel for å fastsette posisjon. Det finnes flere måter å bruke kompasset på. Krysspeiling er kanskje det enkelste, men et fast mål kan også fungere. Akkurat som kikkertens avstandsskala er det trigonometri det handler om.


AV: PETER LUNDBERG
TIL NORSK: ROLF W. MARTHINSEN
Den enkleste måten å ta ut kursen på med kikkerten er med to faste kjente objekt. Legg ut stedslinjene rettet for missvisning, i sjøkartet, og vips – der linjene krysser hverandre befinner du deg. De to peilingene bør ha en vinkel på mellom 45 og 135 grader. For at nøyaktigheten ikke skal påvirkes negativt. Gjennom å ta en tredje peiling kan man kontrollere sitt resultat.
45-graderspeilingen bygger på den rettvinklede triangelen. Gjennom å peile seg inn på et mål i retningen 45 grader, og senere måle distansen til samme mål som befinner seg i 90 graders retning har vi nå opplysninger nok til å regne ut vår posisjon. Vi har en rettvinklet trekant og kjenner til lengden på det ene benet(kateten). Vår posisjon er like langt fra det faste punktet som den utseilte distansen fra første måling.
Det finnes enda flere måter å gjøre peilinger på. For den navigasjonsinteresserte anbefales et kurts i kystskippereksamen hvor dette nøye gåes igjennom.
Avstandsskalaen
Avstandsskalaene som finnes i de fleste marine kikkerter benytter seg av det faktum at to kjente vinkler pluss ett kjent mål holder for å beregne de to andre benene i triangelen. Skalaen brukes for å beregne ut i fra en kjent høyde eller lengde. Via markeringene i rammene regnes en cirka-avstand ut. La oss si at fyret i vår illustrasjon er 15 meter høyt. Skalaen viser cirka 7,5.
Formelen for utregningen er:Høyden/Skalaen * 1000
I vårt eksempel blir resultatet:15/7,5 x 1000 =2000 meter.
Om vi måler fyret i fot så får vi naturligvis avstanden i fot også. Derfor spiller det ingen rolle om du kjøper en kikkert i et land som ikke bruker det metriske systemet. Grunnformelen som skal brukes er alltid den samme. Eksakt hvordan beregningen skal gjøres i kikkertens respektive manual.
Formelen kan også gjøres om slik at man kan beregne høyden eller bredden på et mål i tilfelle den ene distansen er kjent.

Test: vanntette kikkerter

Hvilke kikkerter finnes på markedet, og hvor gode er dem? Vi har testet 17 kikkerter i prisklassen fra 2000 kroner til 11400. Utvalget er ingen hellekkende markedsoversikt, men et utvalg av kikkerter i med styrken 7x50 med peilekompass som finnes på markedet. Man får hva man betaler for, men selv proffkikkerter kan bli en skuffelse.


TEKST OG FOTO: PETER LUNDBERG
TIL NORSK: ROLF W. MARTHINSEN
For å rettferdiggjøre sammenlikningen har vi delt inn kikkertene i tre grupper. Kikkerter i økonomiklassen koster opp til 3 000 kroner, mellomsjiktet mellom 3 – 6 000 kroner, og de store kanonene tar av og havner til slutt på rundt 12 000. Prisforskjellen er stor, men det finnes bra kikkerter også for de tynne lommebøkene. Prisene er innhentet fra importørene, samt butikker og kan variere noe. For den økonomiske kikkertspekulanten er det ganske enkelt å spare noen hundrelapper på å ringe rundt og sammenlikne prisene.
Økonomiklassen er nærmest et vepsebol å regne. Enkelt kunne vi samle inn ni kikkerter med de rette spesifikkasjonene til vår test. En av disse, Opticron 7x50, manglet kompass. Det går fint an å samle enda flere merker, men spørsmålet er om mange av kikkertene er ulike. Har dem litt forskjellig utvendig design, og er montert på samme fabrikk? Lotus Mariner C og Bristols eneste forskjell ser ut til å være designet på innpakningen. Zenith og Bushnells kikkerter er kanskje enda likere. Prislappen derimot har noen hundrelapper forskjell i Zeniths favør. Focus Nautica CF og Astro er identiske.
- For 50 år siden fantes det 300 produsenter av kikkerter. I dag finnes bare en håndfull igjen. De som er igjen produserer til flere importører, selv om visse detaljer tilpasses etter importørens ønsker kan det være store likheter i konstruksjonene, forteller Gunnar Kressner, som er generalagent for Zenith og ristol i Sverige.
Økonomiklassen
Det første man skal gjøre når man prøver en kikkert er å justere begge tubene slik at man får et klart og rundt bilde i søkeren. Ved å justere skarpt på et punkt ca 100 meter bort vil man få et skarpt bilde fra cirka 50 meter til det uendelige.
Det er stor forskjell på kikkertene i økonomiklassen. Astro, Focus, Nautica, Kamakura og Zeniths er enkle å få skyggefrie bilder på, tett fulgt av Bristol og Lotus. Astro og Focus Nautica har fin design, og ligger godt i hendene. Med disse kikkertene følger linselokk med en smart regneskala for avstandsbedømming. Dette er kikkerter som er lett å like.
Lotuskikkerten har et skarpt bilde, men belysningen av kompasset fungerer ikke. Tilfeldigvis finner vi batteriene til tilbelysningen i emballasjen, og etter montering fungerer belysningen selvfølgelig fint. Skarpheten i linsesystemet derimot holder ikke helt mål.
Opticron produserer en rekke kikkerter i ulik kvalitet. Fra de mest eksklusive til de litt enklere. Testkikkerten mangler kompass og faller litt bak de øvrige med denne funksjonen.
Tasco Offshore 36 gir et bra bilde, men det negative er at man ikke ser kompasset. Silvas kikkert er en skuffelse. Det er nesten håpløst å få et skyggefritt bilde. Man har ikke sjanse til å se kompasset. Det tok ikke lang tig å konstatere at denne kikkerten var testens dårligste. Synd, for kikkerten var velkonstruert. Fin design og farge med grepvennlig fokusering. Fokuseringsspakene ved okularet føles utmerket, men det hjelper lite når kikkerten ikke oppfyller de viktigste kravene.
- Nei den her vil jeg ikke ha. Skal den virkelig være sånn? Den er jo skikkelig trang over nesen, sier losen Niklas Nordgren i Skelleftehamn som sammen med kollegene Jan Kaiding og Valter Lindh som gir sin ”second opinion” på testkikkertene.
Niklas og hans kolleger loser hvert år 1400 fartøy, og kan vel anses som proffbrukere av kikkerter. Vanligvis behøver de ikke peilekompass på større fartøy, da de har annen avansert utrustning for navigering. Det er utrolig sjelden at slike fartøy blir helt strømløse.
- Men fortsatt finnes det en sekstant om bord i alle båtene, i tilfelle det utenkelige skulle kunne skje. Med den behøver men bare vite mye klokken er for å finne sin posisjon, forklarer Jan Kaiding.
– Kikkertene på de større fartøyene er ofte av bensinstasjonskvalitet. Det skal være så billig som mulig. En gang i blant har jeg sett en eldre Steiner om bord. Som regel er det fritidsskipperne med en brennende interesse som kjøper de dyre og fine kikkertene. De er virkelig interesserte og skaffer seg de siste versjonene av plottere og ekkolodd til båtene sine, sier Niklas.
Mye for pengene
- Jeg synes man kan få mye kikkert for 2-3000 kroner. Skarpheten er helt ok, men kompassene på en del av kikkertene er vanskelige å se. Noen var derimot bra. Zenithen for eksempel er ålreit, konstaterer Niklas, når han speider ut over stasjonen på Nësudden. Skarphetsmessig er det lite som skiller kikkertene i denne klassen. Kikkertenes mulighet til detaljoppløsning overrasker. Det kjennes som det kan bli vanskelig for de dyrere kikkertene å overgå i ren oppløsning. I motlys gir Lotuskikkerten en del uønskede reflekser som de øvrige kikkertene i testen ikke har.
Når det gjelder ergonomi derimot er det en del som skiller. Samtlige kikkerter i økonomiklassen har et kompass som belyses med hjelp av en knapp. Tross normalt store hender når jeg ikke knappen uten å bytte grep på et par av modellene, noe som er et resultat av dårlig design. Belysningen på samtlige er rød for å ikke ødelegge nattesynet.
Designet på frontlinsenes beskyttelse er meget forskjellig. Halvparten har utenpåliggende beskyttelse, den andre halvparten har innfelt beskyttelse. De triveligste er kanskje de myke som presses inn mot frontlinsen. De harde plastbeskytterne på Kamakura, Zenith med flere som skal tres på, kjennes litt upresise. Risken for en amputasjon med kjøkkensaksen er stor. Samtlige har montert lokkene på kikkerten, en del har også fester til okularene på nakkereimen. En garanti for at kikkerten får beholde beskytterne er lengre enn den første dagen kikkertene ble brukt.
Omkring halvparten av alle voksne bruker briller eller linser. For den som vil bruke kikkerten i kombinasjon med briller er det ekstra viktig å teste før kjøp. Alle som bruker briller bærer brillene med ulik avstand fra øyet. Det vil si at det som passer for en person nødvendigvis ikke passer for en annen. For meg innebar det ingen større problem å bruke briller på Zenith og Lotusmodellene. Best i økonomiklassen, både med og uten briller var nok Kamakuras Sea Master. Fint bilde og relativt bredt synsfelt var avgjørende.
Oppsumering økonomiklassen
Kamakura Best, fin for de som bruker briller.
Astro og Focus Meget bra, god design.
Zenith Bra
BristolBra
OpticronNett kikkert, men mangler kompass.
LotusIkke godkjent. Bøss i linsesystemet og reflekser ved motlys
TascoIkke godkjent. Kompasset synes dårlig
Silva Ikke godkjent. Vanskelig å få bra bilde, og se kompasset.

Mellomklassen
I denne klassen dukker en del kjente navn opp. Nikon er representert med to modeller. Steiner er representert med modellen Skipper, og kjent blant jegere er kanskje navnet Bushnell som også lager kikkertsikter. Bushnells modell i denne testen har en anbefalt utropspris på 3995.
Bushnell er nesten identisk med Zenith-kikkerten. Målene er identiske, og kikker man inn i kikkertens linse fra baksiden ser konstruksjonen eksakt lik ut. Den eneste utvendige forskjellen er et mykere design av kompasshuset, og teksten ”Bushnell”, langs høyre side. Kikkerten fungerer bra, men det er trolig penger å spare ved å velge Zenith isteden. Personlig er jeg overbevist om at under gummidekselet er det samme kikkerten.
Nikon har med to modeller. Begge overrasker med merkbart høyere oppløsning enn kikkertene vi testet i økonomiklassen. De kjennes velbygde ut og har klassisk design. Nikon CF WP har i motsetning til søstermodellen belysning til kompasset og leveres sammen med flytereim. Reimen er dessverre ubekvem, og jeg vil nødig ha den rundt halsen. CF WP er den eneste modellen blant de modellene vi testet som har sentrumfokusering. Ergonomien er bra, men i likhet med mange av kikkertene i økonomiklassen kjennes belysningsknappens plassering litt for langt fra.
Steiners modell ”Skipper” har klassens mest kompakte design og har meget fungerende ergonomi. Det veldempende kompasset er belyst, men kikkerten mangler avstandsskala, og den indre layouten rundt kompasset avslører at kikkerten er en økonomimodell. Når det gjelder skarphet ligger den på nivå med Nikons modeller, men ergonomien er enestående.
– Det virker litt kjipt å spare inn på avstandsskalaen. Det kan ikke koste mange hundrelappene å lage den. Til og med de aller rimeligste kikkertene har en slik skala. Men designet liker jeg, sier Niklas.
I likhet med Nikons modeller har Steiner gode motlysegenskaper. Briller er heller ikke noe problem for disse tre modellene, og samtlige ses på som gode kikkerter. Prisen taler til Nikon CF WPs fordel, cirka 2500 billigere enn Steiner Skipper, og tusenlappen billigere enn sin søstermodell.
Oppsumerring av mellomklassen
Nikon CF WPMest for pengene
Steiner SkipperDyr, men best ergonomi
Nikon IF WBIngen belysning, dyr
Bushnell MarineBra, men hører hjemme i økonomiklassen

De store kanonene
Utvalget er av naturlige årsaker mindre i denne klassen. Vi har testet to Steinerkikkerter, og en av Fujinons modeller. Steiner Navigator Pro Compass har interessante spesifikasjoner, men dessverre viser det seg at kompasset kun viser seg når man aktiviserer belysningen. Det fungerer bra i skumring, men i sterkt sollys er kompasset vanskelig å se. En klar skuffelse med tanke på prisen og sitt utspring. Steiner har et godt rykte som produsent av kikkerter og det er vanskelig å forstå at kikkerten mangler et kompletterende lysinnlipp. Ellers er kikkerten meget skarp og velbygd. Leter man etter en kikkert med høy kvalitet uten kompass er søstermodellen Navigator Pro verdt å se nærmere på.
Navigator er nok den kikkerten som passer meg best. Jeg synes det er fin å se i. Ofte blir loddlinjen litt skjev for meg, men ikke på denne her, konstaterer losen Niklas Nordgren, etter å ha prøvd alle kikkertene.
Steiner Commander V Compass er et ergonomisk mesterverk. I bunn og grunn er den veldig lik modellen Skipper, men med større omsorg for detaljene. Påminnelse for okularets skarphetsinnstilling, hurtigkobling for reim og en omsorgsfull bokk på linsebeskyttelsens festebånd. Grep og belysningsknapp finner man kun med hjelp av intuisjon. Kompasset tar heller ikke unødig mye plass fra kikkertens bildefelt. Små detaljer får meg til å smelte. Om man liker øyemuslingenes kontur er en smaksak. Med flere brukere blir det litt tungvindt å justere for hver gang. Kikkerten kjennes velbygd og leveres med 30 års garanti. Skarpheten og ikke minst motlysegenskapene er som forventet veldig bra.
– Oi! Denne var virkelig bra. Hva koster den? Spør Jan Kaiding når han tester Steiners Commander V.
Med fasiten i hånden ler han til prislappen! Det gjelder å sette pris på kvalitet før man blar opp nærmere et dusin tusenlapper for en kikkert.
Fujions FMTRC-SX har et klassisk design. Betydelig et hakk høyere enn Steiner Commander V og uten belysning i kompasset. Men hvilket bilde! Skarpt, som forventet, men med en enestående kontrast. Fujions bilde skiller seg fra mengden. Skarpheten og kontrasten er vanskelig å forklare, men man behøver ikke være noen ekspert for å legge merke til at her er det noe ekstra. Kikkerten er stor, tung og gedigen, men grepet er behagelig. Kompassbelysningen kan kjøpes som tilleggsutstyr, men vi har ikke testet hvordan den fungerer. De som bruker briller vil ikke ha noe problemer med å bruke denne kikkerten i luksusklassen. Kan man greie seg uten belysning og størrelsen får man mye kikkert for pengene. Den er drøyt 3000 kroner billigere enn Steiners Toppmodell.
– Disse kikkertene er virkelig skarpe. Man kan virkelig se forskjellen hvis man ser på trærnes grener. Det er klart at de er virkelig dyre, men man har jo en kikkert for livet dersom man legger pengene sine i en slik, sier losen Niklas.
Å rangere Fujinon FMTR-SX og Steiner Commander V er meget vanskelig. Skal man kjøpe et smykke av en kikkert for så mye menger er det trolig andre saker enn prislappen som avgjør valget. Ergonomisk vinner Steiner Commander, bildemessig Fujinon.
Som regel kan man konkludere med at man får hva man betaler for. Ren oppløsning er ikke det viktigste. Mellom mange av kikkertene er forskjellene vanskelig å oppfatte i en båt som gynger og vibrerer. Viktigere er det at kikkerten gir et klart og behagelig bilde når man ser i den. Og at den ligger bra i hendene. Har den et kompass som lett kan leses av? De kostbare modellene har merkbart bedre kontrast, og i motlys merker man at de er mer velbygde. Steiners generalagent oppfordret meg til å slippe kikkertene i gulvet for å se om de tålte tøffe tak. En test som ikke hadde blitt rettferdig, men som tyder på stor selvtillitt.

BristolBushnellFujinon FMTRS-SX

Synsfeldt med og uten briller

Bra, fungerer med brillerBra, fungerer med brillerMeget bra, med og uten linser

Kompass

Enkelt å se, belyst.Enkelt å se, belystEnkelt å se, mangler belysning

Skarphet og kontrast

God oppløsning fungerer bra i motlysGod oppløsning fungerer bra i motlysMeget bra, best kontrast i testen

Ergonomi

OkOkGod

Detaljer

Gummiert, innebygde linsebeskyttere. Okular som felles ned. Samme produsent som Lotus?Nitrogenfylt og gummiert. Utenpåliggende linsebeskyttere. Nedfellbart okular. Individuell fokusere Gassfylt og gummiert. Tung og kjennes stor ut. Fremre linsebeskyttelse er fastmontert i kikkerten. Kan ikke fjernes.

Synsfelt på 1000 meter

116 meter122 meter131 meter

Avstandsskala

JaJa, nummerertJa, nummerert

Vekt

1060 gram1050 gram1380 gram

Mål høyde/bredde

195x180 mm170x190187x218

Med i kartongen

Veske,reim linsebeskyttere, pusseklut og engelsk manualReim, veske linsebeskyttere og enkel manual på norsk.Veske, reim grundig engelsk manual. Linsbeskyttelse og pusseklut

Garanti

2 år2 år5 år
2400 39957995

Kamakura SeamasterLotus Mariner CNikon CF WP

Synsfeldt med og uten briller

Bra synsfelt best for brillebrukere i økonomiklassenBra synsfeldt. Fungerer bra med brillerBra synsfelt. Fungerer godt med briller

Kompass

Enkelt å se. BelystEnkelt å se. BelystEnkelt å se

Skarphet og kontrast

God oppløsning fungerer godt i motlysGod oppløsning, men reflekser i motlys.Meget bra oppløsning. Fungerer bra i motlys

Ergonomi

OkOkOK, men litt lang avstand til belysningsknappen

Detaljer

Gummiert. Utenpåliggende linsebeskyttelse, Individuell fokusering på okularene. FlyterGassfylt. Infeldte linsebeskyttere. Okular som vippes ned. Samme produsent som Bristol? Bøss i linsesystemet vitner kanskje om dårlig kvalitetskontroll.Nitrogenfylt og gummiert. Utenpåliggende linsebeskyttere. Okular som vippes ned. Gedigen design. Sentrumfokusering. Bra nærgrense.

Synsfelt på 1000 meter

124 meter116 meter126 meter

Avstandsskala

JaJa, nummerertJa

Vekt

1160 gram1150 gram1120 gram

Mål høyde/bredde

200x190 mm195x180 mm192x202 mm

Med i kartongen

Veske, reim og enkel norsk manualVeske lisenbeskyttelse og norsk manualVeske reim og flytereim.

Garanti

5 år2 år10 år

Pris

299519953495

Nikon IF WPSilva Enterna NavigatorSteiner Commander V compass

Synsfeldt med og uten briller

Bra synsfelt. Fungerer bra med briller.Dårlig synsfelt. Vankelig å bruke med brillerMeget bra, med og uten briller

Kompass

Enkelt å se, men mangler belysningVanskelig å se. BelystEnkelt å se. Tar liten plass i bildet

Skarphet og kontrast

Bra oppløsning. Fungerer bra i motlysVanskelig å bedømme, men på høyde med andre i testenMeget bra. Spesielt i motlys med sterke reflekser.

Ergonomi

BraStor, med fin designSuveren, med gjennomtenkte detaljer

Detaljer

Nitrogenfylt og gummiert. Utenpåliggende linsebeskyttere. Okular som vippes ned. Gedigen design. Nitrogenfylt og gummiert. Utenpåliggende linsebeskyttere. Okular som vippes ned. Gassfylt og gummiert. Kompakt og gedigen. Innfelte linsebeskyttere

Synsfelt på 1000 meter

131 meter122 meter130 meter

Avstandsskala

JaJaJa, nummerert

Vekt

1210 gram1145 gram1145 gram

Mål høyde/bredde

181x203 mm190x190157x205

Med i kartongen

VeskeVeske, linsebeskyttere. Reimer og pusseklut. Veske, reim og detaljert manual. Pusseklut og linsebeskyttere.

Garanti

10 år2 år30 år

Pris

4495250011400

Steiner Navigator Pro compass Steiner skipperTasco offshore 36

Synsfeldt med og uten briller

Meget bra, med og uten brillerBra, fungerer godt med brillerBra, men litt vanskelig å få godt bilde med briller

Kompass

Enkelt å se, men ikke i kraftig belysning. Kun synlig når belysningen er aktivert.Enkelt å seVanskelig å se, belyst

Skarphet og kontrast

Meget braMeget god oppløsning fungerer godt i motlys. God oppløsning fungerer greit i motlys

Ergonomi

GodMeget braVanskelig å nå belysningsknappen

Detaljer

Gassfylt og gummiert. Kjennes stor. Infelde linsebeskyttere som kan fjernes. Nitrogenfylt og gummiert. Innfelte linsebeskyttere. Okular som vippes ned. God design med meget god ergonomi.Gummiert utenpåliggende linsebeskyttelse. Okular som vippes ned. Smart skala for avstandsbedømmelse.

Synsfelt på 1000 meter

118 meter118 meter122 meter

Avstandsskala

Ja, nummerert.NeiJa, tydelig nummerert

Vekt

1005 gram1225 gram1029 gram

Mål høyde/bredde

178x195 mm140x195 mm155x195 mm

Med i kartongen

Reimer, utførlig engelsk manual. Linsebeskyttere, veske av god kvalitet og pusseklut.Reimer grundig engelsk manual. Linsebeskyttere og pusseklut. Reimer, linsebeskyttere, engelsk manual og pusseklut.

Garanti

30 år10 år2 år

Pris

890059002995

Zenith MarineAstro 7x50Bresser Biocom

Synsfeldt med og uten briller

Bra synsfelt, fungerer bra med brillerBra synsfelt, fungerer bra med brillerBra synsfelt, fungerer bra med briller

Kompass

Enkelt å se, belystEnkelt å se, belystEnkelt å se, belyst

Skarphet og kontrast

God oppløsning. Fungerer bra i motlysGod oppløsning. Fungerer bra i motlysGod oppløsning. Fungerer bra i motlys

Ergonomi

OkOKOK

Detaljer

Nitrogenfylt og gummiert. Utenpåliggende linsebeskyttelse. Okular som vippes ned. Individuell fokusering. Samme produsent som Bushnell?Gummiert utenpåliggende linsebeskyttelse. Okular som vippes ned. Samme produsent som Focus? Gummiert utenpåliggende linsebeskyttelse. Okular som vippes ned.

Synsfelt på 1000 meter

122 meter124 meter122 meter

Avstandsskala

JaJa, nummerertJa

Vekt

1100 gram1100 gram1089 gram

Mål høyde/bredde

170x190 mm195x180 mm175x205

Med i kartongen

Reimer, linebeskyttelse, veske, norsk manual samt flytereimReimer, linsebeskyttelse, veske, pusseklut og manual.Reimer, linsebeskyttelse, veske, pusseklut og manual.

Garanti

2 år2 år5 år

Pris

2900Ukjent, bør ligge på nivå med Focus´ tilsvarende modell1900

Fokus Nautica

Opticron 7x50


Synsfeldt med og uten briller

Bra synsfelt, fungerer bra med brillerBra synsfelt, fungerer bra med briller

Kompass

Enkelt å se, belystNei

Skarphet og kontrast

God oppløsning fungerer bra i motlysGod oppløsning fungerer bra i motlys

Ergonomi

OkBra, kjennes lett og hendig

Detaljer

Gummiert utenpåliggende linsebeskyttelse. Okular som vippes ned. Samme produsent som Lotus?Gummiert. Okular som vris ut. Utenpåliggende linebeskyttelse.

Synsfelt på 1000 meter

124 meter105 meter

Avstandsskala

Ja, nummerert Nei

Vekt

1100 gram805 gram

Mål høyde/bredde

195x180 mm173x191 mm

Med i kartongen

Reimer, linsebeskyttelse, veske, pusseklut og manualReimer, linsebeskyttelse, veske, pusseklut og manual

Garanti

1 år30 år

Pris

27502995