utgave nr 3 2006

Havnemanøvrering: Legg til med stil

Publisert Sist oppdatert

Praktisk båtbruk: Havnemanøvrering

Legg til med stil

Mange gruer seg for den uunngåelige havnemanøvreringen. Å legge til i en overfylt sommerhavn kan virke skremmende, dersom man ikke er helt på fornavn med båten og dens funksjonsmåte. Her er noen tips om hvordan man bruker ror og propell mest effektivt. Det er gøy å manøvrere!

TEKST: ATLE KNUTSEN

I løpet av en sommer på sjøen, støter man på mange ulike og krevende situasjoner. Hvordan du håndterer situasjonen avhenger ofte av hvor forberedt du er, og hvor godt du kjenner båten og hvordan den fungerer og reagerer. En manøver som går lekende lett en godværsdag, kan være umulig - endatil direkte farlig - en dag du har vær og vindforhold i mot deg. Løsningen er å være forberedt, og å bruke hodet - ikke miste det!

Grunnprinsippene

De to vanligste fremdriftsløsningene på fritidsbåter er drev eller strak aksel og ror. Strak aksel og ror er den virkelig tradisjonelle varianten, som kanskje har fått et ufortjent dårlig rykte. Det er nettopp denne løsningen vi skal se nærmere på her.
Når man skal manøvrere en båt som har strak aksel og ror, er det visse grunnprinsipper som gjelder:

·Båten styrer med hekken, ikke med forskipet. Det betyr at det er hekken du må holde styr på når du kjører fremover - forskipet kommer etter av seg selv.
·Båter med strak aksel og ror har gjerne litt kjøl. Er det vind, vil du oppleve at det er forskipet som først driver av og som er uregjerlig. Derfor kan det ofte være greit å bakke ut av sitasjonen, bokstavelig talt.
·I utgangspunktet har du ingen styring når du bakker!
·Når du bakker vil propellens rotasjon dreie båten i en retning. Gjør denne egenskapen til din venn!

Husk!

·Båten svinger med hekken - ikke forskipet!
·Forskipet driver av - hekken blir hengende!
·Heng ut fenderne i god tid - og i riktig høyde!
·Ikke vær redd for å bruke motorkraft!
·Ikke la deg stresse - velg ditt eget tempo!

De vanligste situasjonene

1. Riktig vinkel
Å gå rett inn mot en brygge for å sende et menneske med en tamp i land, kan av og til være nødvendig. Men hvis hensikten er å fortøye longside en brygge, er det bare unntaksvis elegant å gjøre det på denne måten - og det er alltid uelegant hvis manøveren ledsages et rungende "hopp, kjerring!"
Dersom du skal legge til langsetter (longside) en brygge, må du velge en fornuftig angrepsvinkel mot brygga - slik at båten, når du har kompensert for vind og avdrift, legger seg parallelt med brygga når manøveren er avsluttet. I siste fase av manøveren, drar du nytte av propellens rotasjonseffekt - slik at hekken trekkes inn mot brygga når du bakker opp.

2. Gå i spring
Foruten å være en av to langskips fortøyninger, kan springet anvendes som et svært nyttig hjelpemiddel når du skal gå til eller fra kai. Båten styrer med hekken. Derfor er som regel det første nødvendige trinnet i en vellykket havnemanøver å få hekken klar av brygga. Hvis du ikke har baugpropell, er et spring løsningen. Et spring er et langt tau fra et stykke forenom tvers til et fortøyningspunkt på brygga, nær båtens akterende. Springet gjør det mulig å vri hekken ut fra brygga. Når du har satt et spring (altså gjort det fast om bord og i land), kan du sette båten i gir forover og dreie roret for å kjøre hekken inn til eller ut fra brygga mens båten "henger" på springet. Ved å sette og kjøre i et spring har du alle muligheter til å fortøye båten i ro og mak, men også til å vri hekken ut fra brygga og klar av andre båter før du bakker deg ut. Profesjonelle sjøfolk har springet som et av sine viktigste hjelpemidler når de går til og fra kaier. Husk å fendre godt, spesielt forut.

3. Fortøye fra bøye
Skal du fortøye med hekken i en bøye og ligge med baugen inn mot en brygge, er det viktig å ta høyde for vind og avdrift. Når du skal legge til, lar du båten drive ned mot bøya, samtidig som den har fremdrift. Her er erfaring ditt viktigste hjelpemiddel, og kunsten er å beregne hvordan båten beveger seg sammen med strøm og vind. Gå inn slik at du får bøya på samme side som vinden kommer fra. Sørg for at du med båtens fremdrift og avdrift gjør at du har samme høyde som bøya når du er fremme ved den, slik at du får tak i den. Ved mye vind og avdrift er det viktig å ha godt sig i båten. Forskipet driver raskt av dersom du ikke har baugpropell. En person med en trosse må stå klar til å hoppe i land fra fordekket. Skal du inn mellom to båter, bør du fendre godt på forhånd slik at du ikke skader båten i le. Har nabobåtene fendret allerede, venter du med å fendre til du har fortøyd. Ellers kan fenderne vikle seg inn i hverandre når du legger til.

4. Snu på en femøring
Du trenger ikke drev og baugpropell for å kunne snu båten rundt sin egen akse i en trang havn. Det holder lenge med ror og fast propell, hvis du drar nytte av propellens rotasjonseffekt. Gi maks rorutslag i den retningen du ønsker å svinge båten før du kobler til. I stedet for å fullføre denne svingkurven, og risikere å støte inn i andre båter eller lignende, avbryter du svingen ved å bakke, men uten å røre roret. Har båten høyreroterende propell, vil båtens akterende nå dra seg mot babord - og ytterligere dreie baugen i den retningen du vil. Gjenta denne manøveren til du er på rett kurs. Ikke vær redd for å bruke motorkraft for å presse båten i den retningen du vil.

5. Styre med baugpropellen
Baugpropell er et nyttig hjelpemiddel, særlig når du skal bakke med en båt med strak aksel og ror. Dersom du ikke har baugpropell, må du vekselvis bakke, justere rorvinkelen og rette opp hekken ved å kjøre litt forover, og deretter bakke igjen for å holde en noenlunde rett kurs akterover. Har du baugpropell, kan du bakke deg inn overalt, like lett som med en drevbåt. Still roret i nøytral posisjon og styr baugen med baugpropellen når du bakker. På den måten manøvrerer du båten elegant, også i trange og vanskelige farvann.

6. Bli hengende på akterlig spring
Av og til er man alene om bord når man skal legge til. Alle lærebøker i manøvrering sier at du skal gå opp i vinden med baugen. Men under ugunstige forhold kan vinden ta tak i forskipet, og gjøre at det faller av før du kommer deg i land og får gjort fast i brygga. Da kan det være en løsning å gå inn med vinden aktenfra og sette spring i brygga akterover fra ditt aktre kryssholt. Da blir båten hengende etter vinden, men holder seg noenlunde i ro. Dette er ingen ideell måte å ligge fortøyd på, men det kan av og til være den eneste måten som er praktisk mulig.