utgave nr 9 2008

Praktisk: Grab bag

Publisert Sist oppdatert

Praktisk: Grab bag


Sikkerhet for hånden


I seilbåtkretser er grab bag et kjent begrep. Grab bag er en vanntett pose med det grunnleggende sikkerhetsutstyret som du har liggende klar dersom du blir nødt til å forlate fartøyet. Det er ingen grunn til at vi motorbåtfolk ikke skal adoptere den rutinen.


TEKST: ATLE KNUTSEN
FOTO: TROND J. HANSEN OG ATLE KNUTSEN
Når noe virkelig alvorlig inntreffer om bord som gjør det nødvendig å forlate båten – enten brann oppstår, eller fartøyet er i ferd med å synke – er tidsmarginene ytterst små. Å forlate fartøyet er en dramatisk beslutning, og er den absolutt siste utvei i en krisesituasjon. Nesten uansett er moderskipet det sikreste stedet å oppholde seg i påvente av hjelp, med mindre det av en aller annen grunn er i ferd med å forsvinne. Når beslutningen om å forlate båten er tatt, har man som regel ytterst liten tid til å lete frem nødutstyret som kan være livsviktig å få med seg.
Etter mange års farting alene langs kysten i Skandinavia, har vi gjort det til en fast rutine å hente frem vår egenkomponerte ”grab bag” med nødutstyr. Den henger lett klar lett tilgjengelig slik at vi kan nappe den med oss om en krisesituasjon skulle oppstå.
Innholdet
I det daglige henger bagen stuvet unna, men også da på et velkjent og lett tilgjengelig sted. Når vi skal gå lengre, åpne strekk som over Jæren, Statt eller Hustadvika, henter vi den alltid frem og henger den på døra til akterdekket sammen med redningsvesten. Da kan vi i løpet av sekunder få med oss det essensielle nødutstyret som gjør oss i stand til å påkalle andres oppmerksomhet. Hva man velger å ha i bagen kan variere avhengig av situasjonen, men grunnutrustningen i vår vanntette pose består av:

• En vakuumpakket, termisk overlevelsesdrakt
• To nødraketter
• To håndbluss
• En pakke mindre bluss
• En håndholdt VHF
• En håndholdt GPS
• En solid lommelykt
• En fløyte/tåkelur

Befinner vi oss i relativt kystnære farvann, vil dette normalt gjøre oss i stand til å tilkalle hjelp fra jolla eller redningsflåten. På lengre turer, som for eksempel over Skagerrak eller Hanöbukten i Sør-Sverige har vi også fylt bagen med:

• Mat
• Ferskvann
• Ekstra batterier til GPS og VHF
• Sjøsyketabletter
• Ekstra klær

Ferdige bager
Flere båtutstyrsforhandlere tilbyr ferdige grab-bager, blant dem Seatronic i Moss. En ferdig bag koster fra 340-640 kroner
Det beste er imidlertid å kjøpe en vanntett pose hos en båtutstyrforhandler og utstyre den etter eget behov med det utstyret du likevel har om bord i forkant av den påtenkte reisen.