utgave nr 7 1998

Test: 9 kjølebokser

Publisert Sist oppdatert

Test 9 kjølebokser


Hva skal du velge?


Kjølebokser på 20 liter koster fra kr. 600 til kr. 6.000. Båtmagasinet har testet ni modeller og målt strømforbruk, nedkjølingstid og kapasitet. De dyrere boksene har kompressor, er termostatsstyrte og strømsnille. De billige spiser strøm og trenger lang nedkjølingstid. Men pakkes de hjemmefra med nedkjølte varer, holder boksen lenger på kjølingen.


Tekst og foto: Lars H. Lindén
Til norsk: Anne Marit Klokk

Det finnes ulike typer kjølesystemer. En av de eldste metodene er absorbsjonsmetoden der ammoniakk sirkulerer ved at man tilfører varme. Dette systemet har Elextrolux bygget på. Et annet system er det termoelektriske (Peltier) hvor man tilfører strøm i et skikt mellom to metaller som gir varme på den ene siden og kulde på den andre. Fordelene er at det er stillegående, ingen mekanisk slitasje og boksene kan også brukes til å oppbevare varm mat. Ulempene er høyt strømforbruk og lang nedkjølingstid.
Den tredje typen er de kompressordrevne systemene hvor et kjølemiddel sirkulerer. Via trykkforandringer får man dette kjølemiddelet til å koke og for at noe skal koke, må man ha varme og den tas fra varene i kjøleskap/boks. Disse systemene kan overføre kulde på et par forskjellige måter, enten via en såkalt fordamper (som man har i kjøleskapet hjemme) eller via et kjølemagasin. Et magasin tar litt lenger tid å kjøle ned, men når det er gjort, holder kulden seg, også lenge etter at man har slått av boksen.

Boks eller skap?

Skal man velge mellom kjøleskap og -boks, husk på at boksen har en kjøleteknisk bedre konstruksjon enn skapet. I og med at kulde synker, kan den ikke "renne" ut når man åpner lokket. Dessuten er boksen enklere å flytte fra f.eks. bilen. En boks bør være så høy inni at man kan oppbevare store flasker stående. Den bør dessuten være lett å vaske innvendig og helst ha runde hjørner, bærehåndtak og en grei lukkemekanisme i lokket. Et flatt lokk kan til og med fungere som en ekstra sitteplass ombord. En termostat er en fordel, noe alle de dyrere typene har, så som Supercool, Engel, Coolmatic og Isotherm.
I maiutgaven av Båtmagasinet 5/98 skrev vi om hvilke matvarer som må oppbevares kjølig og hvilke som ikke trenger kjøling. Det er nemlig forbausende mye av provianten vi setter i kjøleskap/boks som klarer seg fint i "varmere strøk". Snakker vi derimot om ømtålelige ferskvarer av enkelte kjøttslag, fisk- og farseprodukter, bør maten ideelt sett oppbevares i 4 og helst ikke mer enn 8°. Ved 4° skal maten holde seg i ca 4 dager. Ved 6° reduseres tiden til 2 dager og ved 8° ytterligere til ett døgn. Med en kjøleboks som holder + - 0° C kan maten holde seg en uke.
Med de termostatstyrte kompressordrevne boksene kan man velge mellom kjøl-frysetemperaturer på mellom + 5 og - 20° C.

Testforholdene

Alle kjøleboksene i testen ble plassert i et lukket rom på fire kubikkmeter med + 23°. Temperaturene ble målt med datautstyr linket til en PC. Dermed fikk vi ut hele hendelsesforløpet både i tekst og grafikk. En giver ble plassert utenfor boksen, en giver ble satt i et glass vann på boksens bunn og en ganske høyt oppe i boksen.
Boksene ble slått av etter fem timer. Strømforbruket ble målt i denne perioden med et Battman-instrument. Temperaturmålingene fortsatte videre i tre timer for å kontrollere hvor lenge boksene klarte å holde på kjølingen. Da vi fikk opp alle data, kunne vi se hvor lang tid det tok for kjøleboksene å komme ned i + 5° i vannglasset på bunnen av boksen. (Se under F i testtabellen)
Så langt hadde boksene vært tomme under målingene for å sammenligne forbruk, nedkjølingstid og effekt. Neste steg var å plassere 3 liter frossen melk i to termoelektriske bokser, Tropicool 18 og Supercool CB 20. Resultatene for de ni kjøleboksene viste at nesten alle med termoelektrisk aggregat drar ca 20 Ah i løpet av 5 timer. Det vil si at et normalt båtbatteri er tømt på 15 timer - hvis man ikke bruker strøm til noe annet samtidig. Nedkjølingstiden til + 5° for disse boksene ligger på ca. 3 timer. Eneste unntak var termostatstyrte Supercool CB 20 som dro ca 10 Ah i 5 timer og kom ned til + 5°på ca 2 timer. Frigocar 22, en av de termoelektriske boksene hadde et noe lavere strømforbruk, men temperaturen kom ikke lavere enn + 9°.

Frosne varer hjelper

Pakker man de termoelektriske boksene med frosne varer hjemmefra, blir resultatet et ganske annet. Strømforbruket blir ikke lavere for de boksene som mangler termostat, men nedkjølingstiden til + 5° reduseres fra 3 timer til litt under en time. Temperaturen i f.eks Tropicool 18 sank fra + 5° med tom boks til 0° med tre liter frossen melk. En annen fordel er at boksen holder lenger på kulden etter at den er avstengt. Etter 3 timer var temperaturen oppe i + 18° for tom boks, men bare + 1° med frosne varer.
De kompressordrevne boksene trenger ingen hjelp av frosne varer. På ca 1 time er de nede i + 5° og etter ytterligere en halv time er det ned mot 0° C i hele boksen. Strømforbruket er lavt. Lavest lå Coolmatic 20 som drar 3,3 Ah på 5 timer, så Isotherm 26 med 4,2 Ah og Euro Engel med 5,8 Ah. Om testen hadde gått over ti timer, ville gjennomsnittsforbruket vært enda lavere, fordi en stor del av forbruket går til de første timene når kjølemagasinet skal lades opp.
Samtlige kompressordrevne bokser er et utmerket alternativ i båter med begrenset lading som seilbåter f.eks. Disse boksene fungerer også best når det er varmt i luften. Vi testet samtlige i 23° C, men kommer man opp i 30°, kan man får problemer med de billige termoelektriske boksene.

Biltema 18698 kr


Termoelektrisk boks på 18 liter. Kun for 12 volt. Fast aggregat i boksen, ordentlige spenner og lokk. Bra bærehåndtak i lokket. Fungerar både som kjøle-og varmeboks. Plass til store brusflasker.
Testresultat: Bra kjøling i bunnen av boksen på +3,3 °C, men noe høy temperatur øverst. Strømforbruk, nedkjølingstid osv. ligger ganske likt tilsvarende bokser.

Frigocar 22995 kr


Termoelektrisk boks på 22 liter med aggregat i lokket som låses fast i bærehåndtaket. Plas til store brusflasker. Kun for 12 volt.
Testresultat: Hyggelig lavt strømforbruk for å være en termoelektrisk boks av denne typen, 14,7 Ah under 5 timer. Sannsynligvis på grunn av et for svakt aggregat, for temperaturen kom aldri lavere enn +9°C i bunnen av boksen og +11°C i øvre del. Det holder ikke for ømfintlige ferskvarer.

Electrolux RC 210995 kr


Termoelektisk boks på 21 liter med aggregat i lokket. Lokket låses fast av bærehåndtaket. Plass til store brusflasker. Kun for 12 volt.
Testresultat: Noe høyt strømforbruk på 23 Ah i 5 timer, men temperaturnivåene i bunnen og toppen var fullt godkjent med ca +3°C. Electrolux RC 210 var den letteste i testen med en vekt på bare 3,8 kg.

Tropicool 181.350 kr


Termoelektrisk boks på 18 liter.12 eller 24 volt. Fast aggregat i boksen, ordentlig lokk med bra bærehåndtak. Fungerer både som kjøle-og varmeboks. Plass til store brusflasker.
Testresultat: Godkjent kjøling både i bunnen og toppen med ca +5°C. Strømforbruk, nedkjølingstid mm ligger ganske likt tilsvarende bokser. Denn boksen ble også testet med 3 liter frossen melk med svært bra resultat. Temperaturen lå på ca +-0°C, selv 3 timer etter avstengning.

Electrolux RC 15003.000 kr


Såkalt absorbsjonsboks på 21 liter som kan både gå både på 12 och 220 volt samt gass. Denne boksen kan dermed ”lades” hjemme på 220 volt før den konbles til bil eller båt. Robust laget med bra bærehåndtak. Noe stor og tung sammenlignet med de andre 20-litersboksene. Plass til store brusflasker.
Testresultat: Svært høyt strømforbruk med 12-voltsdrift. Denne boksen bør lades opp hjemme og siden gå på gass. Temperaturene var ssvært tilfredsstillende i hele boksen, og 3 timer etter avstengning var det fremdeles bare +6,6°C. Det tyder på en svært bra isolering i materialet.

Supercool CB 204.970 kr


Termoelektrisk boks på 20 liter. 12 eller 24 volt. Den eneste termoelektriske boksen i vår test som også var utstyrt med termostat og hurtigkjøling (= ACD). Fast aggregat på utsiden. ”Sittevennlig” lokk. Store brusflasker får ikke plass stående.
Testresultat: Denne boksen stiltes inn på +6°C via termostaten (ellers hadde den sikkert gått lavere) og med ACD-funksjonen innkoblet til temperaturen kom ned i ønsket nivå. Deretter ble boksen innstilt på "sparing" resten av tiden. Resultatet ble lavt strømforbruk og kort nedkjølingstid sammenlignet med de andre termoelektriske boksene. Men systemet kever at man følger litt med. Boksen ble også testet med 3 liter frossen melk og takket være termostatstyringen, sank strømforbruket radikalt.

Euro Engel4.990 kr


Kjøle- og fryseboks på 18 liter med en såkalt svingkompressor. Termostatstyrt med et temperaturområde på +5°C ned til -12°C. Kun for 12 volt. Robust lokk som kan fungere som "sitteplass". Plass til store brusflasker.
Testresultat: Euro Engel har ikke samme type kompressor som f.eks Coolmatic 20 og Isotherm 26. Derfor et noe høyere forbruk og lengre nedkjølingstider. Men sammenlignet med de termoelektriska systemene, er den betydelig mer effektiv og strømsnill. Lav pris sammenlignet med øvrige kompressorbokser.

Coolmatic FF 205.995 kr


Kjøl- og fryseboks på 20 liter med Danfoss-kompressor. Termostatstyrt med et temperaturområde fra +5°C og ned til -20°C. 12 og 24 volt. Løst sittevennlig lokk som kan låses. Plass til store brusflasker. Smart interiør som er lett å rengjøre.
Testresultat: Laveste forbruk i testen med kun 3,3 Ah etter 5 timer og korteste nedkjølingstid til +5°C til tross for at termostaten var instilt på nivå 1 av 7. Med en annen instilling hadde man sikkert kommet under 1 time. Bra temperaturnivå i hele boksen. Svært lavt støynivå på kompressoren.

Isotherm 12616.500 kr


Kjøl- og fryseboks på 26 liter med Danfoss-kompressor. Termostatstyrt med et temperaturområde fra +5°C ned til -16°C. 12 og 24 volt. Belysning innvendig. Robust lokk. Plass til store brusflasker.
Testresultat: Til tross for største volum på 26 liter, var boksen svært strømsnill og hadde kort nedkjølingstid til +5°C. Også her hadde vi innstilt på laveste termostatnivå og oppnådde likevel mellon 1 og 2 plussgrader i hele boksen. Lavt støynivå på kompressoren. I tillegg ble kjølingen lenge i boksen. Tre timer etter at vi hadde slått den av, var temperaturen ikke steget til mer enn +6°C.

A
Frigocar 22 i testrommet med +23°C i lufttemperatur. En LEAB-lader sørget for at batteriet hadde en minimumsspenning på 14 volt under hele testperioden. Strømforbruk ble målt med en Battman, koplet til batteriet via en shunt. Temperaturene ble registrert med datalogger og overført til en PC.
b
To av boksene ble testet både tomme og med 3 liter frossen melk, her i Supercool CB 20. Forskjellen ble helt utslagsgivende, både for strømforbruk og kjøleeffekt. Forbruket ble redusert med mer enn 50% i denne termostatstyrte boksen.

c


De flesta av boksene har en innvendig høyde som gir plass for store brusflasker stående. Enten er det gjort ved å lage fordypninger i bunnen eller i lokket som på denne Tropicool 18.
d
De kompressordrevne boksene har samme type kjøleelement (fordamper) som kjøleskapet hjemme. Her magasineres kjøling slik at kompressoren ikke behøver å gå kontinuerlig. Bildet viser Euro Engel.
e
Stein Iversen A/S, som importerer Tropicool, Engel och Coolmatic, har mye ekstrautstyr til sine kjølbokser. T. v. en omformer fra 220 til 12 volt for 395 kr, i bakgrunnen en Power Bank som har uttak for 3, 6, 9 og 12 volt og lades opp med 220 volt. Power Manager i forgrunnen kopler automatisk kjøleboksen ned på sparebluss (= 25%) når spenningen i et batteri blir for lav. Pris ca 398 kr.
f
Ved hjelp av datalogger, som registerte alle temperaturer for hvert minutt, kunne vi få fram alla verdier i tall og diagrammer i en vanlig PC. Her ser vi to kurver i et diagram som viser av Supercool CB 20, tom og fylt med 3 liter frossen melk. Forskjellen er helt klar. Temperaturen ligger flere grader lavere der melken er og kjølingen beholdes etter avstengning etter fem timer.

Fakta om kjøleboksene


TermoelektriskeVolym
i liter
Mål i cm
L x B x H
Vekt i kgSpenning
i volt
Ca-pris
Biltema1830 x 21 x 354,512698 kr
Frigocar 222238 x 27 x 455,512995 kr
Electrolux RC 2102139 x 26 x 433,812995 kr
Tropicool 181841 x 29 x 295,612 + 241.350 kr
Electrolux RC 15002150 x 41 x 4312,212 + 2303.000 kr
Supercool CB 202047 x 39 x 32812 + 244.970 kr
Kompressordrevne
Euro Engel1851 x 31 x 4212,5124.990 kr
Coolmatic FF 202055 x 26 431812 + 245.995 kr
Isotherm 12612658 x 34 x 381412 + 246.500 kr

Produsenter/forhandlere:


BiltemaBiltema A/S, Oslo. Tlf.: 69399300
CoolmaticStein Iversen A/S, Sandefjord. Tlf.: 33458700
ElectroluxElectrolux AS, Oslo. Tel 22725800
Euro EngelStein Iversen, Sandefjord. Tlf.: 33458700
Frigocar Unsaco A/S, Oslo.
IsothermTermomarin A/S, Sandefjord. Tlf.: 33470660
SupercoolSleipner AS, Fredrikstad. Tel. 69-300060
TropicoolStein Iversen, Sandefjord. Tlf.: 33458700

Testresultater med lufttemperatur på +23°C

Termoelektriske
kjølebokser
Volum
i liter
Strømforbr.
i Ah etter
5 timer
Temp. i bunnen
av boksen
etter 5 timer
Temp. i øvre
delen av boksen
etter 5 timer
Temp. i boksen,
3 timer etter
avstengning
Tid i tim.min
for å komme
ned i +5°C
ABCDEF
Biltema1820,8 + 3,3+ 9,0+ 18,83.10
Frigocar 222214,7+ 9,1+ 11,0+ 18,01)
Electrolux RC 2102123,0+ 2,8+ 3,1+ 16,42.46
Tropicool 181822,0 + 5,0+ 5,8+ 18,03.48
Electrolux RC 15002131,8 - 1,3+ 0,3+ 6,63.00
Supercool CB 202010,4 + 5,7+ 5,4+ 17,1 2.07 2)
Kompressordrevne
kjølebokser
Euro Engel185,8+ 2,4+ 3,5+ 13,82.18
Coolmatic FF 20203,3+ 2,8+ 0,3+ 13,21.44
Isotherm 1261264,2+ 1,1+ 2.3+ 6,21.48
Test med 3 liter
frossen melk
Tropicool 181822,3+-0+-0+1,10.50
Supercool 20203,8+2,4+4,6+3,71.12

Forklaringer til testtabellen:
AKjøleboksens innvendige volum i liter (i følge produsenten)
BStrømforbruk i Amperetimer (Ah) etter 5 timers drift. Start med ”varm” boks.
CTemperaturen i et glass vann i bunnen av boksen. Målt etter etter 5 timer.
DLufttemperaturen øverst i boksen. Målt etter 5 timer.
ETemperaturen i et vannglass 3 timer etter at aggregatet var stoppet for å se hvordan boksen beholder kjøling.
FTiden i timer og minutter for temperaturen at komme ned i +5°C i vannet plassert i bunnen av bksen.
Anmerkninger: 1) Frigocar 22 kom ikke lavere enn +9°C. 2) Supercool CB 20 var termostatinnstilt på +6°C, så her
har vi målt tiden til denne temperaturen var oppnådd.