utgave nr 4 2007

SeaClear II: AIS og gratis kartprogram

Publisert Sist oppdatert

SeaClear II

AIS og gratis kartprogram

Dette kartprogrammet har eksistert i mange år. Programmet er godt, driftssikkert og har mange muligheter. Blant annet kan det motta og vise AIS-data. Dessverre kan det bare brukes med egenskannede kart.


TEKST OG FOTO: TERJE BØLSTAD
For mange år siden testet vi dette kartprogrammet i Båtmagasinet. Etter hvert har det kommet litt i bakgrunnen, hovedsakelig fordi det stort sett bare kan bruke selvskannede kart, men også fordi det har kommet så mange andre gode og rimelige kartprogram på markedet. Nå er imidlertid SeaClear plutselig blitt meget aktuelt igjen, fordi det er gratis, fordi det kan håndtere AIS-data og også motta NMEA-data fra Internett. Derfor ser vi på det på nytt.
FATTIGMANNS RADAR
For noen år siden seilte jeg med egen båt fra Sverige til Danmark. Midt ute i Kattegat kom tåka, tett som grøt, og sikten ble sterkt begrenset. Uten radar var vi ille ute, men vi hadde ikke noe annet å gjøre enn å fortsette. Heldigvis gikk det bra. Men en gang ble vi skikkelig skremt, da det plutselig dukket opp en svær ”vegg” bak oss, hvor vi kunne lese STENA LINE med store bokstaver. Ferga hadde kurs på tvers av vår kurs. Forhåpentligvis så de oss på sin radar, men det kan man generelt sett ikke stole på. Vi burde naturligvis hatt en radar; da hadde vi kunnet ”se” dette og andre store skip. Men en radar koster mange penger. AIS, som er en slags ”fattigmanns radar”, er nesten like godt. Systemet kan ikke se småbåter, men alle store skip vil vises på det elektroniske kartet. Fordi de er pålagt å ha en AIS-sender, som sender ut data om skipets posisjon, som fart, kurs, navn, kallesignal, og så videre. Neste gang jeg tar en lignende tur, har jeg en AIS-mottager og et egnet kartprogram om bord. Som for eksempel SeaClear II.

ET GODT PROGRAM
SeaClear II gjør om din PC til en kartplotter. For planleggingsformål kan du lage et ubegrenset antall ruter og waypoints (kurspunkter). Med en GPS tilkoplet, vises båtens posisjon, fart, kurs og andre data på skjermen. Kartet flyttes etter hvert som båten beveger seg, og nye kart lastes automatisk. Spor (etter egen båt) kan vises, lagres og eventuelt gjøres om til ruter. Innføringer i en logg kan gjøres manuelt av brukeren, og/eller automatisk (ved bestemte, valgbare hendelser) av programmet. Loggen blir en tekst-fil som kan redigeres siden. I tillegg finnes en masse mer avanserte funksjoner (se lenger ned). Programmet kan brukes på alle tenkelige versjoner av Windows. Skjermtekst finnes for flere språk, også norsk. Bruksanvisning finnes på svensk.

TUNGT Å LÆRE
SeaClear II er ikke så helt enkelt å lære seg. I hvert fall tok det meg mange timer før jeg behersket de viktigste funksjonene. Etter min mening har de forskjellige menyene en noe forvirrende – og lite intuitiv – oppbygning. For eksempel må man inn én meny for å lage en rute, inn i en annen for å åpne og aktivere en rute, og i en tredje for å fjerne den igjen. Slikt tar tid å lære seg. Dette er programmet for de som liker eksperimentering og utfordringer, og som elsker å lese bruksanvisninger. For dette programmet er neppe mulig å lære seg uten å pløye gjennom bruksanvisningen flere ganger. Men etter hvert som man blir fortrolig med programmet, kan man ha stor nytte av det.
AVANSERTE FUNKSJONER
SeaClear II inneholder mange avanserte funksjoner som man sjelden finner i slike gratis-programmer. Det kan for eksempel styre en autopilot via NMEA. Man kan selv velge hvilke NMEA-setninger som skal sendes til autopiloten. Programmet kan også på skjermen vise dybde og vinddata, dersom slike instrumenter er tilkoplet via NMEA. Man kan også åpne forskjellige ”monitor”-vinduer, hvor det hele tiden vises hvilke NMEA-meldinger som mottas og sendes. Flott for feilsøking! Programmet har egentlig ingen egen simulatorfunksjon, men en DR-funksjon er like godt for dette formålet. Hvis man ønsker å bruke det, kan det gis valgte lydalarmer når dybden er mindre enn en bestemt verdi, ved for stort avvik fra en ideell kurslinje, ved tap av NMEA-signaler, etc.

AIS
Den mest vanlige måten å utnytte AIS på, vil være å ha en AIS-mottaker om bord, som er koplet til en PC med SeaClear II eller et annet egnet kartprogram. Rimelige AIS-mottakere får du nå kjøpt for et par tusenlapper. Seatronic har en AIS-mottaker fra NASA Marine for under 2.000 kroner. Dermed får du vist hvor store skip i nærheten (innenfor VHF-radioens rekkevidde) befinner seg på kartet.

OVERVÅKE SKIPSTRAFIKKEN
Med SeaClear II kan du også få vist all skipstrafikk klangs Norges kyster på et kart på PC-skjermen. Uten at det koster deg noe! Dette er data som er samlet inn av Kystverket, og sendt ut igjen på Internett som NMEA-data. På SeaClear II finnes det flere måter å få tak i disse dataene på. Det enkleste er å legge følgende setning inn i filen SEACLEAR_2.INI: NMEA_SIMUL=IP:153.44.253.5:8040. Dette står det ikke noe om i bruksanvisningen, men avanserte brukere får et tips om det ved å lese den medfølgende filen history.txt. Da sørger SeaClear selv for å hente NMEA AIS-data fra den angitte Internett-adressen.

VIRTUELL PORT-OMFORMER
En mer generell måte å få tak i NMEA-data fra Internett på, er å bruke en type program som med et fellesbegrep kalles ”Vitual Port Managers”. Dette er programmer som mottar data fra Internett, og som sender dem videre til et kartprogram via en såkalt virtuell COM-port. De fleste kartprogrammer kan motta NMEA-data fra en eller flere COM-porter, inklusiv virtuelle COM-porter. Det gjelder SeaClear II også. Men legg merke til at ikke alle kartprogram kan motta, tolke og vise AIS-data.
Et slikt program er ” HW Virtual port manager”, som kan lastes ned gratis. Ved konfigurering av dette programmet, pass på ikke å merke av ruten for ”Don’t create port if ping fails”. Feilteksten ” Ping to device failed, check device” kan du dermed ignorere.

VIKTIGE ORD OG FORKORTELSER
AIS:Automatisk Identifikasjons System. Et system hvor båter sender ut informasjon om bl.a. egen posisjon. Påbudt på store skip.
CPA: ”Closest Point Of Approach”. Stedet/posisjonen hvor avstand til et annet fartøy er på et minimum.
COS: ”Course Over Ground”. Kurs over grunnen.
DR: ”Dead Reckoning”. Bestikk-navigasjon.
NMEA:”National Marine Electronics Association”. Standard for å overføre data mellom forskjellige instrumenter i en båt.
SOG: ”Speed Over Ground”. Fart over grunnen.

MER INFORMASJON:

www.sping.com
www.HW-group.com
www.seatronic.no