utgave nr 8 2004

TEST: Geonav 4c

Publisert Sist oppdatert

Test: Geonav 4C

Håndholdt tungvekter

Geonav 4C er en god liten kartplotter. Den har førsteklasses fargeskjerm og fine elektroniske kart. Vekt, batterilevetid og dårlig bruksanvisning trekker ned.

TEKST: TERJE BØLSTAD

Få produsenter tør ta opp konkurransen med Garmin og Magellan om små plottere. Geonav er en av de få, og 4C er den minste plotteren i italienske Geonavs serie av kartplottere. Den har en fin 3,5” fargeskjerm med god oppløsning, som kan ses selv i direkte sollys. Den innebygde GPSen har en meget følsom mottager som finner posisjonen selv under vanskelige mottagerforhold. Skal plotteren brukes under dekk, har den også mulighet for tilkopling av en ekstern antenne. Geonav 4C kan styre en autopilot (NMEA). Plotteren er vanntett, og skal ifølge brosjyren kunne tåle røff behandling. Enheten kan plasseres i en holder, eller holdes i hånden.

Startproblemer

Det var ikke så enkelt å komme i gang med å bruke denne plotteren. Første utfordring var å sette batterier i batteriholderen! Normalt burde ikke det være noe problem – og det kan vi heller ikke huske å ha hatt med noe annet utstyr vi har testet. Men i Geonav 4C er det rett og slett vanskelig, fordi batteriene ikke vil bli liggende i holderne. De spretter opp igjen hele tiden. Bruksanvisningen for dette er så generell, at den ikke er til noen hjelp. Nesten en halv times kamp ble kronet med hell.
Kartbrikken ble satt inn slik (vi trodde) bruksanvisningen sa. Da vi trykket på På-knappen, skjedde det ingen ting. Tok vi ut brikken, kom plotteren i gang som forventet – men naturligvis uten kart. I bruksanvisningen var det forklart hvordan man kunne starte et diagnose-program ved å holde Enter-knappen nede mens På-knappen ble trykket. Det ble også forsøkt – igjen uten at noe skjedde. Da var det på tide å ringe leverandøren. Han fortalte først at når man skulle starte diagnose-programmet, må På-knappen bare trykkes i et kort øyeblikk(!) Da fungerte det. Så sa han at kartbrikken muligens var sett inn feil vei. Etter å ha snudd den, kom plotteren i gang. Men nå var det feil i visningen av kartene på skjermen. Det syntes som om flere kartutsnitt ble vist sammen og oppå hverandre. Plotteren ble lagt til side. Etter noen timer sjekket vi den igjen, og da var alt OK. Testen kunne endelig begynne.
Beklager, Geonav – men dette er for dårlig. Vil man å konkurrere med de store produsentene av GPSer og kartplottere – og ønsker man fornøyde kunder – må man lage klare og entydige bruksanvisninger. Den medfølgende bruksanvisning er også på engelsk, hvilket kan gjøre problemet ennå større for mange. Riktig nok fulgte det med en norsk bruksansvisning for Geonavs plottere 5C og 6 – fordi de funksjonelt er like 4C – men den dekker ikke ting som installasjon av batterier og kartbrikke i Geonav 4C.

Enkel bruk

Denne kartplotteren har langt færre funksjoner enn en GPS. Derfor burde den være relativt enkel å bruke. I hvert fall etter at man har pløyd gjennom bruksanvisningen noen ganger. Genonav 4C er helt annerledes å bruke enn mange av de andre GPSer og kartplottere vi kjenner til. Bruken er mindre intuitiv, og man må bruke bruksanvisningen mye mer – i hvert fall i begynnelsen. Men denne plotteren har alle nødvendige funksjoner som trengs for en enkel og sikker navigasjon.
Geonav 4C har to modi: Navigasjon og cursor. Inntill GPSen kan beregne en posisjon, er den i cursormodus. Når en posisjon finnes, går plotteren automatisk over til navigasjonsmodus. Så snart man bruker piltastene til å flytte kartmarkøren, går man tilbake til cursormodus igjen, hvor man for eksempel kan tegne/plassere kurspunkter. For å sette plotteren tilbake i navigasjonsmodus, må man trykke Page-knappen. Når man har forstått hvordan det fungerer, er det relativt enkelt å lage kurspunkter og en rute. Denne plotteren opererer med to slags punkter som man selv kan tegne på kartet; kurspunkter (waypoints) og merker (markers). Alt kan lagres på kartbrikken.
Vi savnet en tilbaketast (tilsvarende Garmins Quit-tast), som kan ta en tilbake til det forrige bilde som ble vist. Med en slik tast hadde bruken blitt enklere. Prosessoren i Geonav 4C er ikke verdens raskeste. Det tar ofte mange sekunder å bygge opp et nytt kartbilde på skjermen når man trykker på en av zoom-tastene.

Gode kart

Geonav benytter Navionics Gold elektroniske kart. De vektoriserte kartene er produsert i Italia, basert på data fra det norske sjøkartverket. Kartene er relativt gode, og etter vår vurdering helt på høyde med de beste som finnes. Kartene kan blant annet vise alle sjømerker, fyrsektorer og -karakterer og tidevannsinformasjon. Man kan selv velge dybdeområdet som skal vises med blå farge. Som for eksempel 0 til 5 meter. Dypere vann vises med hvit farge, stort sett uten dybdeangivelser.
Navionics skryter også av å ha havneopplysninger, med informasjon om hvor man kan handle, fylle vann, finne verksted, og så videre. I de havnene vi sjekket, var det imidlertid svært tynt med denne slags informasjon. Er du i en båt i Oslofjorden, er – ifølge kartet – nærmeste verksted i Kostersund og nærmeste sted for å fylle vann i Kyrkosund, begge i Sverige!
Kartene finnes i forskjellige "størrelser", eller dekningsområder. De minste kalles Small og koster ca kr. 1.500. Størrelse XL koster det dobbelte. Et slikt XL-kart (Skagerrak) dekker for eksempel hele den svenske vestkysten, Oslofjorden, hele Sørlandet, og ned til Limfjorden i Danmark. Navionics har nylig annonsert at de nå kommer med nye kart –XL3 – og som dekker enda større områder, til samme prisen som for XL-kartene. Hele den norske kysten vil da dekkes av bare tre XL3-brikker. Når man ønsker å oppdatere kartene, kan man levere inn den gamle kartbrikken, og få nye kart til halve prisen.

Mange særegenheter

Vi synes at denne kartplotteren har et relativt ukonvensjonelt brukergrensesnitt, med til dels merkelige egenskaper som vi ikke er vant til fra tilsvarende produkter fra andre produsenter, og som det tar tid å venne seg til. Som for eksempel tegning av punkter på kartet: I cursormodus plasseres et kurspunkt med et kort trykk på Enter-tasten. Holder man tasten nede i to sekunder, blir det et merke ("marker"). I navigasjonsmodus resulterer derimot det korte trykket på Enter-tasten i et merke ("marker").
Når man ønsker å se informasjon som er lagret om et kartobjekt, må man flytte markøren til objektet, og trykke på Goto-knappen. Mange ville synes Enter-knappen var mer naturlig, men den lager et kurspunkt!. Det er lett forvirrende inntill man blir vant med det.
Satellittbildet kan være nyttig for å se hvor mange – og hvilke satellitter som GPSen tar i mot til enhver tid. På denne plotteren blir det helt borte når GPSen mottar signaler fra et tilstrekkelig antall satellitter til å kunne beregne en posisjon. Med andre ord; I normalt bruk er det ikke mulig å få vist Satellittbildet!
Oversettelsen til norsk er ikke helt vellykket. Resultatet er blitt en kombinasjon av norsk og svensk, med mange feil og noen uforståelige setninger. Hva betyr for eksempel ”Mål mang veipunkt”? Eller ”Skala-ev”? Ikke vet vi.
Trip er oversatt til Tur i triptelleren. Kanskje ikke er så rart? Men uvant er det likevel. Trykker man På-knappen for kort eller for lenge, vil ikke plotteren starte.

Kort batteritid

Geonaven bruker mye strøm, og alkaliske batterier varer ikke lenge. I beste fall sju timer uten bakgrunnsbelysning. Tiden blir dramatisk kortere med bakgrunnsbelysningen på. Det er imidlertid mulig å aktivere forskjellige sparefunksjoner, som gjør at batteriene holder noe lenger. Man kan få både bakgrunnsbelysningen og/eller hele skjermen til å slå seg automatisk av etter et valgt antall sekunder. Men denne settingen synes ikke å bli lagret. Hver gang man slår enheten på, starter den med full og kontinuerlig bakgrunnsbelysning. Hver gang man ønsker å aktivere sparefunksjonene, må det gjøres manuelt – om igjen.

For liten skjerm

BM har gjentatte ganger frarådet kjøp av håndholdte kartplottere, hovedsakelig fordi vi synes at skjermene er for små. For å få frem alle detaljene, må man ofte zoome langt inn på kartet, og da mister man totalt oversikten over hvor båten er i en større sammenheng. Når denne plotteren dessuten er ganske tung og har uvanlig kort batterilevetid, synes vi at den om mulig blir enda mindre egnet til håndholdt bruk. Geonav 4C er en god kartplotter, men den egner seg best som en fastmontert kartplotter, koplet til båtens 12 volt anlegg. Men ønsker du en permanent montert kartplotter, burde du heller anskaffe en plotter med større skjerm. Det er naturligvis også et spørsmål om pris. For en Geonav kartplotter med en god 10 tommers fargeskjerm må du betale over fire ganger så mye som for Geonav 4C.

Pluss: Meget god fargeskjerm
Meget følsom GPS-mottager
Gode elektroniske kart

Minus: Tung
Kort batterilevetid
Ingen MOB-funksjon

Sammenligning med

Garmins GPSmap60C

ModellGeonav 4CGPSmap60C

Spesifikasjoner og egenskaper
--------------------------------------------
Størrelse (LxBxH i mm)165x85x42180x61x33
Vekt med batterier (i gram)450153
Antall kanaler 1212
Antall kurspunkterUbegrenset (*)1000
Antall ruterUbegrenset (*)50
Antall punkter i sporloggUbegrenset (*)10.000
Språk på skjermSvorskNorsk
Språk i bruksanvisningEngelskNorsk
MOB-tastNeiNei
Tilkopling for ekstern antenneGPSJa
Tilkopling av ytre strømforsyningJaJa
Antall batterier4xAA2xAA
Batteri levetid i sparemodus7 t (**)30 t
Skjerm størrelse (mm)70x5356x32
Skjerm oppløsning (i antall pixels)320x240240x160
Akustisk (lyd) alarmNeiJa
Batteri-indikatorJaJa
Satelitt status-sideJaJa
Bakgrunnsbelysning på skjermJaJa
Bakgrunnsbelysning på tasterJaJa
Vanntett (ihht IPX7)JaJa
FlyterNeiNei
Temperatur-område-20 til +70°C-15 til +70°C
NMEA inn- og utgangJaJa
Opp- og nedlasting av kurspunkterJaJa
Trip-funksjonerJaJa
Simulator modusNeiJa
Tidsjevning av hastighetNeiJa
Anker-alarm, etcNeiJa
MotorveisideJaJa
XTE (Cross Track Error)JaJa
UTM (landkart)-dataNeiJa
Minne for kartlagringCompactFlash56 MB
Støtte for EGNOS/WAASJa (?)Ja
Garantitid2 år3 år

Våre vurderinger:
------------------------------------
SkjermkvalitetMeget godMeget god
BruksanvisningMindre godMeget god
BrukervennlighetGodGod
Mottagerens følsomhetMeget godMeget god
Teknisk kvalitetMeget godMeget god
Egnet for bruk på sjøenJaJa

Ca pris (kr. inklusiv mva)7.2006.100

(*) Siden kurspunkter, ruter og spor lagres i CompactFlash-brikken, kan man nesten ha et ubegrenset antall av dem.
(**) Målt med avslått bakgrunnsbelysning og fulladet 2300 mAh NiMH batterier. Alkaliske batterier vil vare noe kortere.

Mer informasjon

Sleipner Motor AS
Telefon 69 30 00 60
www.sleipner.no
www.geonav.it
www.navionics.it

Powered by Labrador CMS