utgave nr 1 1994

Navigasjon symbolene i kartet

Publisert Sist oppdatert
Navigasjon (2):

Symbolene i kartet

Skillet mellom land og sjø er klart markert i et sjøkart eller båtsportkart. Land er gulfarget, og vann er hvitt, eller forskjellige varianter av blått og blågrått. I tillegg er det ofte "klyser" av tall, kors, prikker, snirklete linjer og symboler i mange farger. Hva betyr alt dette?

Av Hans Due

I båtsportkartene finnes en del symboler som er utelatt i sjøkartene. Disse symbolene er stort sett serviceopplysninger som ikke har noen betydning for selve navigeringen. Symbolene viser hvor du kan få kjøpt drivstoff, hvor det er lege, hotell, campingplass, badeplass, småbåthavn o.s.v. Symbolene er røde inni en rød firkant.
Symboler med forklaring

Disse symbolene er spesielle for båtsportkartene


Alt vann hvor dybden er mer enn 10 meter er hvitfarget. Der hvor vannet er lyseblått, er dybden 10 meter eller mindre. Kanten av det lyseblå området markerer at her er det hele veien 10 meter dypt, og denne kanten kalles for slaggrunnslinjen. Innenfor slaggrunnslinjen kan det godt være flere lukkede kurver som angir 5 meters dyp.
I slaggrunnslinjen finner vi også alle de små "fluelortene" og kryssene som til tider snarere assosieres med en kirkegård enn et kjørbart farvann, og som gjør at vi som regel skygger unna disse områdene. Det blir liksom for komplisert. Bedre da å ferdes på de hvite feltene hvor vi kun har tallene som angir dybder over 10 meter å forholde oss til. Men finstudering av "klysene" av tall, fluelorter og kirkegårdskors kan gi oss en farled inn i de mest utsøkte naturhavner. Vi må bare gi oss litt tid til å studere kartet nøyere.
-tegnet med et tall ved siden av ( +3), viser oss hvor det er grunner, innenfor slaggrunnslinjen (altså der det er mindre enn 10 m. dypt), og hvor dyp grunnen er, angitt i meter. Det kan godt være flere + -tegn, som da angir flere "fjelltopper" under vann. Husk at tallet som angir dybden er målt ved lavvann. Et stort og et lite tall ved siden av hverandre - 14, forteller deg at det er en meter og 40 centimer dypt ved lavvann der krysset er. Der +-tegnet har fått fire "fluelorter" rundt seg, markerer dette grunner på 1/2 meter eller mindre, grunner som blir betegnet som skvalpeskjær eller flu.Dersom grunnen er synlig ved laveste lavvann, vil omrisset av grunnen være stiplet i kartet.
Innerst ved land og innenfor slaggrunnslinjen er det ofte tegnet en mengde små prikker. Disse forteller deg at her kan det bli tørt land ved lavvann - derav navnet tørrfall.
Mellom grunner, skjær, øyer og tørrfall finnes dybder som gjør at det går an å kjøre uten å gå på grunn. Disse "motorveiene" er merket med staker, varder og fyrlykter, og kalles farleder. På folkemunne sier man ofte "leia" (Eks. "Han lå og drev midt i leia). Disse stakene, vardene og fyrlyktene har mange forskjellige utforminger, og vi skal senere i vår navigasjonsskole komme tilbake til hvordan de ser ut i virkeligheten. På kartet er det ikke så store variasjoner. Varder blir markert på samme måte. Staker, bøyer og fyr har standard utseende i kartet selv om de i virkeligheten kan variere en del i utseende.
Varder er i kartet markert som firearmede stjerner, båker som firearmede stjerner med en prikk i midten, fyr er femarmede stjerner med en prikk i midten. Fyrene og lyktene har dessuten en hel eller deler av en sirkel rundt seg med forskjellige farger. Fyrene og fargene skal vi komme tilbake til senere i navigasjonsskolen.

Stakene og bøyene er merket av i kartet som en strek med en prikk på toppen (jernstenger som er minert ned i skjær og skvalpeskjær. Enden som ikke har prikk forteller hvor i skjæret stangen står.), som tykkere og spisse streker, eller som hvite streker som er rette på toppen, og som kan ha forskjellige sorte belter.

Hvis du har behov for ankringsplass, er dette merket av på kartet - med et anker. Har ankeret to klør, betyr det ankringsplass for større båter. Plasser som er beregnet for korttidsankring er merket med ankere med enten ett eller fire klør.

En rød bølgestrek forteller at her ligger det en elektrisk kabel på bunnen. En rekke med røde streker med en prikk i enden forteller at det ligger en vannrørsledning på bunnen. Korte, røde streker etter hverandre forteller at det henger en kabel i luften, og tallet forteller hvor høyt det henger over vannflaten ved høyvann.

I tillegg til grunner og skjær, kan man rett som det er finne vrak av gamle båter på havbunnen. Noen av disse representerer en fare fordi de ligger så grunt at man kan støte borti dem. Andre ligger så dypt at de ikke representerer noen fare for båtfolket, men kan være ødeleggende for fiskernes trålposer. Disse vrakene er markert på forskjellige måter etter hvor dypt de ligger.

Figuren til venstre skal markere et vrak som delvis kan sees over vannet. Symbolet med den rette linjen med tre vertikale linjer viser at det ligger et vrak på bunnen, men at det ligger så dypt at de fleste båter kan passere over det. Dybden ned til vraket er som regel angitt med tall. Der hvor det samme sybolet har en stiplet runding rundt seg, forteller det at deler av vraket kan bli synlig ved lavvann, men at ved normal vannstand vil hele vraket være skjult.

Det finnes mange forskjellige bøyer som alle er satt ut for å markere skipsleia. Noen av disse bøyene har innebyggede radarreflektorer og/eller magebelter av refleks. Flere er også utstyrt med bjeller som plinger når bøya beveger seg i bølgene, noe som gir oss en pekepinn på hvor de er i mørke og i tett tåke. Andre kan i tillegg være utstyrt med lys som blinker. Bøyene er markert i kartet slik som på tegningen ovenfor.