utgave nr 7 2003

Test: Tre walkaround

Publisert Sist oppdatert

Test: Aquador 23 WA, Hydrolift S-24 og Nimbus 230 Nova R

Variasjoner over walkaround

Walkaround-konseptet er kalt fremtidens daycruiser. De siste tre–fire årene er stadig flere varianter kommet på markedet. Vi har testet tre båter som er konkurrenter, men som er ganske forskjellige med hensyn til bokomfort, skrog og sjøegenskaper.

TEST: HANS DUE, ATLE KNUTSEN, LARS H. LINDÉN

Nimbus var blant innovatørene av walkaround-konseptet med sin Nova-serie. For et par år siden videreutviklet de denne linjen i samarbeid med konstruktøren Ocke Mannerfelt og Nova R så dagens lys. Mange produsenter har siden signert egne wa-båter, hvor det er lagt varierende vekt på bofasilitetene. I denne testen har vi kjørt tre varianter som til dels er ganske ulike. Særlig skiller Hydrolift S-24 seg noe fra de to øvrige båtene, men vi valgte å inkludere båten i testen siden Hydrolift S-24 og Nimbus 230 Nova R synes å konkurrere om de samme kundenes oppmerksomhet.
I Aquador 23 WA er vekten lagt på god bokomfort og funksjonelt dekkarrangement fremfor avanserte og vasse sjøegenskaper. Nimbus 230 Nova R har til en viss grad overnattingsmuligheter, men er i større grad enn Aquadoren en ren dagsturbåt. Nimbusens særtrekk er Ocke Mannerfelts genistrek av et step-skrog, som gjør båten til en fryd å kjøre. Den er sjøsterk og krever svært lite av føreren, annet enn å gi gass og styre. Hydrolift S-24 har et stort stuerom under fordekket, men dette er ikke beregnet for overnatting. Denne båten utmerker seg derimot som det mest sporty alternativet, med racingskrog, suverene kjøreegenskaper og stor vekt på raffinert design.
Vi har ikke utsett noen vinner av testen. Til tross for at vi fant enkelte små svakheter ved alle båtene, er hovedkonklusjonen at samtlige er gjennomarbeidete og velfungerende høykvalitetsprodukter.

Test Aquador 23 WA

Veldimensjonert

Finske Aquador 23 WA fremstår som testens mest vellykkede kompromiss mellom veldisponert uteplass og brukbare overnattingsmuligheter.

Aquador-båtene har vært gjenstand for store forandringer i årene etter at Raimo Sonninen overtok båtmerket for drøyt to år siden og flyttet produksjonen fra Irland til Finland. Modeller og design vitner om nye koster, og produktene holder en gjennomgående høy kvalitet. I alt har Aquador tre wa-modeller i sitt program, og 23 WA er den foreløpig nyeste. Som sine søstre, preges også denne båten av et i positiv forstand konservativt design. Løsningene er trygge, og med få unntak, også gjennomarbeidete og velkjente.

Sjøegenskaper

Aquadoren hadde testens mest moderate V-bunn, men den er likevel på skarpe 21 grader. Skroget er et konvensjonelt V-bunnskrog, noe som gir seg utslag i at den luter en del i svingene, men uten at dette kjennes ubehagelig. Takket være V-bunnen "sitter" båten i svingene, og viser bare mindre tegn til å hugge. I sidevind kreves en del korrigeringer med trimflapsene, men heller ikke dette er unormalt eller overraskende for et slikt skrog. Planingsterskelen er middels bratt uten å forkludre utsikten forover i noen hastighet.

Innredning

Dekksløsningen og utplassen på walkarounder legger føringer for bokomforten under dekk i større grad enn for eksempel for daycruisere. Kombinasjonen av en trygg styrekonsoll, brede, senkete dollbord mellom esing og konsoll og et anvendelig fordekk resulterer ofte i at lugaren blir skadelidende. I Aquador 23 WA har produsenten funnet et velfungerende kompromiss mellom disse kravene. Uteplassen er godt beskyttet av den brede og kraftige konsollen. Akter fins en behagelig sofa over motorromsluken, og i forkant av denne er det plass for bord. Fører- og passasjersete kan snues slik at man får en sosial avdeling her akter. Under en luke i dørken er det tilgang til bensintank og -filter. Luken er ikke forsynt med noen form for støtte som holder den oppe, noe vi anbefaler blir montert.
Skandekket er 20 cm bredt, i motsetning til Nimbusens 34 cm. 20 cm er imidlertid tilstrekkelig for en problemfri adkomst til fordekket. Targabøyle som standard, håndrekke rundt vindskjermen og en solid rekke/pulpit gir rikelig med holdepunkter. Vel fremme på det lille fordekket finner vi en romslig dreggkasse og to kryssholt. Tilsvarende finnes to kryssholt også akter, men vi mener at en båt som denne også bør ha to kryssholt midtskips. På den solide targabøylen over konsollen er lanternene forskriftsmessig montert, og topplanternen er godt skjermet.
I motsetning til den nærmeste konkurrenten, Nimbus, er adkomsten til badeplattformen begrenset idet man må klyve over sofaen og akterspeilet. Plattformen er dyp og ren, med en liten kasse til tauverk under en luke i dørken på babord side og utfellbar badestige på styrbord side. Påfyllingsflensene er plassert lett tilgjengelig på hver side av akterspeilet. Teak på badeplattformen er standard.
Konsollen gir god beskyttelse for fører og passasjer, og er etter vår oppfatning en bedre løsning enn den som er anvendt på Nimbusen. Sidene er trukket et godt stykke akterover, og vindskjermen er høy nok til at vinden stryker forbi håret selv når man halvstår i stolen. Selve vindskjermen har farget glass i siderutene, og de solide viskerne er standard. Fra sin plass på styrbord side har føreren god oversikt over både instrumenter og leden. Kompasset er plassert midtskips, men likevel lett synlig. Instrumentpanelet er montert i siktretningen, og bryterrekken på høyre side av rattet er innen rekkevidde enten man står eller sitter. Spaken og rattet faller i hendene som de skal gjøre, og brannslukkeren er lett tilgjengelig, innfelt i skottet ved siden av førerplassen. Foran føreren er det et lite kartbord med en stålrekke rundt, og under pleksilokket fins et stuerom som knapt er anvendelig til noe. Fothvileren ved førerplassen fungerer fint.
I skottet på babord side, nede ved dørken, er det montert et Navics-skap med sikringer og hovedbryter. Like inntil fins et skap hvor minusskinne og diverse elektriske koblinger er montert. Selve plasseringen finner vi ganske upraktisk, men koblingene i seg selv er ryddige. En større luke i det samme skottet gir adkomst til brenselbeholderen til kokeapparatet i byssa, samt en liten vanntank til vasken. Heller ikke dette er den mest elegante løsningen vi har sett. En litt større, fast vanntank ville vært å foretrekke, med påfylling montert utenfor uteplassen.
Man beveger seg ubesværet ned under dekk via en 50 cm bred skyvedør i sotet pleksiglass ved siden av førerplassen. Lugaren er trivelig og overraskende romslig. Bordet og u-sofaen inviterer ikke til lange måltider siden man har dårlig støtte til ryggen. Bordet kan felles ned slik at man får en dobbelkøye. I benkene og under dørken er det tilstrekkelig stueplass for mer enn en liten overnattingstur. Den lille byssebenken (ekstrautstyr) på babord side ved nedgangen har et Wallas safeflame kokeapparat med avtrekksvifte i lokket. Smart. Benken inneholder halvannet skap og en liten stålvask med kaldt vann. I akterskottet kan det felles inn en kjøleboks. To koøyer som kan åpnes og en takluke gir gode luftemuligheter, men vi mener takluken bør hengsles i forkant og ikke i akterkant. Belysningen består av fire spoter. På styrbord side er det mulig å utstyre Aquadoren med et fast Jabsco-toalett, som elegant dekkes til og blir en del av benken når det ikke er i bruk. Tak og skott i lugaren er ikke polstret, men plastfinishen er i toppsjiktet. Tredetaljene bidrar også til å myke opp atmosfæren under dekk.

Motor/teknisk

Vår testbåt var utstyrt med en Volvo Penta 5,0 Gxi på 270 hk. Dette er maks anbefalt motorstyrke i Aquador 23 WA, og det er godt innenfor det forsvarlige. V8-motoren gir et behagelig støybilde og tilstrekkelig krefter i alle situasjoner.
Motorromsluken er en del av aktersofaen, som holdes oppe av to gassdempere. Luken er proft lydisolert. Ved første øyekast kan motorrommet fortone seg ganske trangt, inntil man innser at man kan fjerne kassene på hver side av motoren. Da får man relativt uhindret adgang også til sidene på motoren, batterier m.v. Det tekniske opplegget er ryddig og forskriftsmessig organisert.

Konklusjon

I denne sammenligningstesten utmerker Aquador 23 WA seg med sin gode planløsning. Bokomforten er testens beste, og konsoll- og walkaroundløsningen er trygg og velfungerende. Sjøegenskapene er på det jevne, og byr ikke på noen overraskelser. Noen mindre detaljer kunne vært løst på en mer praktisk måte. Standardutrustningen på Aquador 23 WA er også meget bra.

Test Hydrolift S-24

Rått ritt på eggen

Den flere ganger prisbelønte Hydrolift S-24 er en 24 fots fullblods kjøremaskin. Lekkert design og spenstige sjøegenskaper er essensen av denne sportsbåten. Ingen rendyrket walkaround, men en frisk og egenartet variant.

Som kjent er ikke alltid design og funksjonalitet synonyme begreper. Hydrolift S-24, signert Bård Eker, er et designprodukt som blant annet Norsk Designråd har funnet verdig sitt merke for god norsk design. Men i motsetning til mange andre båter vi har kjørt, som mer oppfattes som et offer for kreativiteten, mener vi Hydroliften er en vellykket kombinasjon av eksklusivt formspråk og funksjonelle løsninger.

Sjøegenskaper

Her er Hydrolift S-24 på hjemmebane! Vi har knapt kjørt noen standardbåt som gir føreren en livligere, men allikevel trygg, fartsopplevelse. Racingskroget med en V-bunn på hele 24 grader planer praktisk talt ved 10 knop, og da har man ikke merket noen planingsterskel overhodet. Vi passerer 40 knop og føler intet ubehag ved det. Båten lander mykt etter småsvev og ber om mer. 50 knop passeres og fortsatt er det krefter å ta av. Når spaken er lagt i bånn, viser GPS'n 59 knop og da går det styggfort. Med sjenerøs trimming av drevet merker vi små tendenser til chinewalk i de høyeste hastighetene, noe som indikerer at 320 hk er nok for denne båten. Men såpass bør den også ha. Vi hiver båten inn og ut av kurver, er så utspekulert som vi bare våger, men Hydrolift S-24 svarer kontant uten å røpe svakheter. Ganske enkelt herlig!

Innredning

Planløsningen er enkel, med dobbel styrekonsoll på styrbord side og sitteplasser forut og en tverrgående benk akter. I praksis har båten fire anvendbare sitteplasser. De to setene i akterkant av forpiggen er kun brukbare under stilleligge eller rolig kjøring. På den relativt langstrakte, rene bakken er det innfelt et pop-up kryssholt og en tilsvarende lanterne i rustfritt stål. Smådetaljer har denne båten i overflod, som lys nede ved dørken, og fire innfelte fenderholdere med fester i skrogsidene. En riktig praktisk detalj. Passasjen forbi konsollen på babord side er ikke bredere enn den bør være, men både vindskjermen og rekken på dollbordet gir tilstrekkelige gripemuligheter. Den tverrgående benken akter har plass til to personer som sitter komfortabelt på formsydde puter. Seteputen er festet på to glideskinner og kan trekkes frem. Det gir tilgang til et lite stuerom med innerline hvor det er plass for dregg, batterikasse, og timeteller til motoren. Motorromsluken er i snaueste laget om man ønsker å bruke den som solseng, og helt akter finner vi beslag som vannski-/slepekrok og to pop-up kryssholt. Rent og enkelt uten staffasje. Badeplattformen i rustfritt stål med imiterte eksosrør og nedfellbar badestige, er ekstrautstyr.
Med sitt aerodynamiske design gir vindskjermen god beskyttelse for fører og passasjer og har et solid håndtak rundt bøylen i overkant. Bøylen og ruten er limt sammen, noe som danner en svært kompakt løsning. Foran passasjerplassen på styrbord side er det et lite kartbord med pleksilokk og et lite stuerom under. En leppe på den fremre delen av lokket beskytter dessuten stereoanlegget. Selve konsollen er en studie i spesialdesignede beslag, blant annet et håndtak foran passasjerplassen. En fartsbåt som denne krever gode stoler, og de to stå- og sittestolene gjør jobben utmerket. Instrumentene fra Gaffrig er lettleste og fornuftig plassert. Det samme gjelder ratt og spaker. Lekkert og funksjonelt. Over fothvileren ved dørken er det to stuerom.
Hydrolift S-24 har ingen overnattingsmulighet, men derimot et stort stuerom i baugen, som dog er stort nok til å tjene som nattely i nødens svarteste øyeblikk. En stor, hengslet luke dekker åpningen og fungerer etter hensikten. Skrogsidene i forpiggen har fått et strøk topcoat, men en lett polstring hadde hevet inntrykket vesentlig. Løsningen som er valgt virker grov og litt halvferdig. Dørken er dekket av en matte som er skrudd fast. Inne i et stuerom som dette vil det før eller siden bli direkte vått, og tepper bør derfor festes med trykknapper slik at de kan tas ut og tørkes.

Motor/teknisk

Motoren, i testbåten en Mercruiser 6,2L på 320 hk, er plassert under en diger motorluke akter. Luken er henimot like bred som båten og gir svært god adgang til alle servicepunkter, reimer osv. Vi ble begeistret over lensesystemet, som besto en elektrisk Whale-pumpe koblet sammen med en manuell pumpe. Den manuelle pumpen bør imidlertid kunne betjenes fra utsiden av motorrommet. Stengeventilen for den veldimensjonerte selvdreneringen finnes også lett tilgjengelig i motorrommet. Den lave dørken gjør det antakelig nødvendig å benytte denne så snart det blir folksomt om bord. Vi gir plusspoeng for at produsenten har forsynt motorrommet med en automatisk Seafire brannslukker.
Batteriet er plassert i en separat kasse utenfor motorrommet, i akterbenken. Her fins også strømbryter og timetelleren til motoren.

Konklusjon

Hvorfor skulle man kjøpe en Hydrolift S-24? Man kan ikke overnatte om bord, man må gjøre et kresent utvalg av passasjerer, den er ikke egnet til de store transportoppgavene til og fra hytta. Tilsvarende kan man finne et utall argumenter for ikke å kjøpe en cabriolet her i landet. De som kjøper en Hydrolift S-24 begrunner kanskje ikke handelen med fornuft og får en av de beste serieproduserte sportsbåtene i Norge. Suverene kjøreegenskaper, perfeksjonert design, og store mengder pur unyttighet og moro!

Nimbus 230 Nova R

Lynrask dagsturbåt

Mye har skjedd med Nimbus-båtene etter at Ocke Mannerfelt tok over som konstruktør. 230 Nova R har fått et meget bra skrog med steglister og step som gir følelsen av å stå på "alle fire" når man kjører. Men skal man på tur, egner båten seg kun til nødovernattinger.

Det er svært lite å utsette på Nimbusen forøvrig. Håndverket er samvittighetsfullt og nøyaktig utført. Skroget er topp, motorrommet rent og ryddig og designet for øvrig er praktisk og gjennomtenkt, bortsett fra enkelte små detaljer.

Sjøegenskaper

Med den spesielle bunnkonstruksjonen til Ocke Mannerfelt er dette en båt man kan kjøre opp mot 50 knop uten at det skjer noe dramatisk. Samtidig kan man toge gjennom meterhøy sjø i bra hastighet uten at hverken innredning eller mannskap knuses eller at man må dukke for sprutdusj. For båten er tørr og fin under alle normale forhold. Hverken trimplan eller powertrim behøver man å ofre en tanke, nær sagt i alle hastigheter. Således er båten trygg og sikker, til tider nesten kjedelig å kjøre. Svinger håndteres uproblematisk uten at båten begynner å hugge, eller skli ukontrollert sidelengs.
Skrogbunnen har de tradisjonelle langsgående steglistene som gir løft og grep, og i tillegg tverrgående step som genererer turbulens og etter sigende mindre våt flate. Ocke Mannerfelt har tydeligvis funnet de ideelle punkter for step'ene, for dette funksjonerte virkelig bra.

Innredning

Dette er en båt man drar på dagsturer eller korte fisketurer med. Det er nødovernattingsplass til to personer, og toalettmuligheter med Porta Potti-do som standard under køyearrangementet, men med muligheter for å montere vannklosett. Derimot er det ikke kokemuligheter, ikke engang for en liten kopp kaffe.
Det er gangmuligheter rundt hele båten med brede dollbord på hver side av styrekonsollen, nedsenket i forhold til esingen og med et par trinn fra akterdekket og opp. Fra dollbordene har man direkte adgang til fordekket som er romslig og sikkert for en hobbyfisker, nedsenket og med høye, solide pulpitrekker. Her finnes to stuerom for ankere og fortøyningsgreier. På lugartaket er det en utsparing for pute som gir en koselig sitteplass. Nebb med høy pulpit gir glimrende adkomst til land i uthavner.
Det er to kryssholt forut, to midtskips og to akterut. Dermed kan man fortøye for storm. De fleste detaljer virker skikkelige og gjennomtenkte i Nimbus'en. Det gjelder også styreposisjonen som har god sikt, lettleste instrumenter, komfortabel kjørestilling både sittende og stående. Bryterpanelet er oversiktlig og lett tilgjengelig. Det eneste vi savnet var faktisk at vindskjerm og sidene på styrekonsollen kunne strukket seg lenger akterover for å gi bedre ly, slik som på Aquadoren.
Akterdekket er preget av motorkassen som er utnyttet til sittebenk, men for øvrig er akterdekket rent og ryddig. Under dollbordet er det fine festeanordninger for fiskestenger. Utsparingen i dørken er for feste til bordsøylen. Bord og søyle er stuet bort ved siden av doen i lugaren. Under dørken er det for øvrig stuerom. Ellers er det "skræve-over" adkomst til den store badeplattformen på hver side av motorkassen. Akterut i hvert hjørne er det solide dreneringshull. Teakdørk er standard.

Motor/Teknisk

Vår testbåt var utstyrt med det største motoralternativet, en Volvo Penta 5,7 Gxi på 320 hk. som gir en toppfart på rundt 49 knop. Båten kan leveres med flere forskjellige motoralternativer fra dieselmotoren KAD32 på 170 hk og oppover. Kablinger og slanger er ryddig og ordentlig montert. Man har enkel og grei adkomst til motoren ved å vippe opp den store motorkassen akterut. Den er utstyrt med gassdempere og spesielt brannslukkingshull i front som gjør at man ikke behøver å åpne motorromsluken for å slukke dersom det skulle ta fyr i motorrommet. Sistnevnte en smart detalj som stadig flere båtprodusenter burde følge opp.
To batterier er montert under dørken på høyde med styreposisjonen og med adkomst fra lugaren. Egen gassavledningsslange er montert på batteriene for at ikke knallgass skal samles i bunnen av båten. Sikringspanelet er lett tilgjengelig der det er montert i lugaren på skottet mot førerplass.

Konklusjon

Nimbus Nova 230R er en solid og ordentlig bygget båt med flotte sjøegenskaper. Den egner seg godt til dagsturer og fisketurer, og til nød til en overnatting. Byssemuligheter og vannklosett samt bedre skjerming rundt førerplassen hadde hevet båten ytterligere ett hakk.

Fakta

Båt/modellAquador 23 WAHydrolift S-24 Nimbus 230 R
Lengde i m7,157,357,10
Bredde i m2,562,102,40
Dyptgående i m0,850,801,00
Vekt med testmotor i kg230013501930
Anbef. motorstyrke i hk150-260220 - 460170-320
V-bunn i grader212422
Drivstofftank i liter200190180
CE-kategoriCCC
Standardutrustning:
BadeplattformJaEkstraJa
BadestigeJaJaJa
BrannslukkerJaJaJa
EkoloddJaNeiJa
Farget skrogEkstraJa13.400:-
KalesjeEkstraEkstraEkstra
KompassJaJaJa
LanternerJaJaJa
LoggJaJaJa
LensepumpeJaJaJa
PentryEkstraNeiNei
Lys i lugaren i ruffEkstraEkstraEkstra
Hydraulisk styringJaJaJa
SignalhornJaNeiJa
Luke i fordekketJaJaNei
StåstolerJaJaJa
FortøyningsøgleJaJaJa
TargabøyleJaNeiEkstra
Teak – badeplattformJaNeiNei
Teak – innvendigEkstraEkstraEkstra
Toalett + septiktankEkstraNeiEkstra
Toalett - Porta Potti-NeiJa
TrimplanJaNeiEkstra
VindusviskerJaNeiNei
Vindskjerm med rekkeJaJaNei
Noen ca-priser:
Mercruiser 4,3 – 220 hk537.949,-515.000,---
Volvo 5,0 Gxi – 270 hk578.032,---562.100,-
Volvo 5,7 Gxi – 320 hk----597.155,-
Mercruiser 6,2 L-320 hk--615.000,---
ForhandlerHydrolift A/SOslo Båtsenter
Husvikholmen Marina ASKarenslyst allé 2Oksenøyvn. 14
Husvikholmen0278 Oslo1366 Lysaker
1440 Drøbak24 11 29 4267 11 38 60
64 93 42 05
www.bellaboats.fiwww.hydrolift.comwww.nimbus.se

Noen mål i cm

Båt/modellAquador 23 WAHydrolift S-24 Nimbus 230 R
Badeplattform60 x 2002 x 40 x 7070 x 190
Nedgang lugar – bredde505247
Ståhøyde i lugar14272143
Sittehøyde i lugar92-88
Køyer i lugar200 + 270150 + 2002 x 200
Ståhøyde på toalett145--

TESTRESULTAT

Båt/modellAquador 23 WAHydrolift S-24 Nimbus 230 R
Motor i testbåtVolvo 5,0 GxiMercruiser 6,2 LVolvo 5,7 Gxi
Effekt i hk270320320
Toppturtall i test450052005000
Fart i knop:
- ved toppturtall42,059,051,3
- 300 omdr/min39,256,048,5
- 600 omdr/min35,553,545,2
- 900 omdr/min31,547,840,6
- 1200 omdr/min28,545,236,6
- 1500 omdr/min25,040,033,5
Drivstoff, liter/nautisk:
- ved toppturtall1,911,611,82
- 300 omdr/min1,691,431,62
- 600 omdr/min1,481,331,50
- 900 omdr/min1,381,301,48
- 1200 omdr/min1,331,131,33
- 1500 omdr/min1,251,101,25
Lyd i dbA:
- ved toppturtall868889
- 300 omdr/min848788
- 600 omdr/min828686
- 900 omdr/min808485
- 1200 omdr/min788283
- 1500 omdr/min768082

Merknader:
Samtlige tester er utført med to personers belastning.
Samtlige målinger er utført ved fem ulike turtall, delvis ved toppturtall og siden har vi redusert med 300, 600, 900 o s v.
Drivstofforbruket for Hydrolift S-24 er beregnet etter tidligere målinger.
Støyverdiene er målt ved førerplass.
Samtlige tester er utført i Marstrand 7.-9. april. Lufttemperatur +1°C, vanntemperatur + 5°C.