Båtmagasinet Nr 7 2013

GantiCharger – maritime batteriladere på en ny måte

Svart magi: Den ser litt beskjeden ut, bare en svart boks til å lade batteriene med. Men under skallet er det proppfullt av smart ladeteknologi. Det er nesten så vi vil kalle det svart magi.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: TROND J. HANSEN

I tidligere artikler har Båtmagasinet blant annet vært inne på problematikken med at en vanlig batterilader bare kan brukes på batterier med samme teknologi, samme kjemi. I dag er det ofte slik at vi bruker forskjellige batterier til ulike formål i båten. For eksempel er det blitt vanlig å bruke AGM-batterier eller Gel-batterier til forbruk. Til start er det vanlig å bruke et tradisjonelt frittventilert (FV) batteri, mens man til baugtruster gjerne bruker et AGM-batteri. For riktig lading har man da vært avhengig av å montere ulike ladere til hver batteritype.. Nå er det kommet maritime ladere på markedet som samtidig kan lade alle aktuelle batterityper, og det uten at du behøver å gjøre noen som helst innstillinger. De nye GantiCharger er til og med norske.

Lang erfaring

Gantic på Ågotnes ved Bergen har lang erfaring med å lage batteriladere til lifter, golfbiler og industrielle formål. Erfaringene med å produsere ladere som skal tåle det meste,  har de tatt med seg til den nye serien av maritime ladere. Tommy Jørgensen hos Gantic er selv en erfaren båtmann, og har blant annet testet ut de nye laderne i sin Viknes 1080. Det er for øvrig flere produsenter av båter som vurderer Gantic-laderne. Ikke minst siden de ofte opplever at batteribanken blir ødelagt før garantitiden er utløpt. Noen av kravene bedriften stilte var at laderne skulle være vanntette (IP 65), vedlikeholdsfrie og at de skulle fungere problemfritt på alle typer aktuelle batterier.  De har valgt å bruke komponenter med militære spesifikasjoner til alle laderne.

Flere ladere i samme boks

CantiCharger leveres i tre ulike varianter for maritimt bruk, med henholdsvis to kanaler, fire kanaler og seks kanaler – hver kanal på 15A. Dette innebærer altså at de kan lade to, fire eller seks batterier samtidig. Og det behøver ikke å være batterier med samme kjemi. At de kan brukes på alle typer batterier, kommer rett og slett av at laderne er satt sammen av flere ladere i samme boks, med felles strømtilførsel. For eksempel er det fire separate ladere i laderen med fire kanaler. Hver lader sitter på et eget kort, og kan lett skiftes om det skulle skje noe med det. Det er benyttet hurtigkoblinger på ledninger og det er bare noen få skruer som skal løses for å ta ut et kort og sette inn et nytt. Det er vanlig at ladere har flere utganger, men de har en felles ladeenhet. Er det noe som ryker, vil følgelig ikke laderen levere strøm i det hele tatt. Og den kan altså bare lade batterier med samme kjemi. Når du kobler de forskjellige kanalene fra Gantic-laderne til de ulike batteriene, vil de automatisk sense hvilke type batteri det er tilkoblet. Følgelig vil alle batteriene få riktig lading, enten det er AGM, Gel eller tradisjonelle syrebatterier. Forbruksbatteriene er som regel satt sammen av flere batterier i en batteribank. Da dedikeres hvert batteri i banken sin kanal. Det er ellers vanlig å bruke én kanal til hele banken (og andre kanaler til start og thruster). Problemet oppstår om ett av batteriene er dårligere enn det andre. Da vil laderen hele tiden fylle på med strøm, noe som innebærer at batteriet som i utgangspunktet er i orden kan bli ødelagt og til og med begynne å koke. Med løsningen til Gantic vil hvert batteri i banken få riktig lading og bare vedlikeholdslading når de er fylt opp. Dette medfører lengre levetid på batteribanken, noe som igjen gir god batteriøkonomi. En annen fordel er at strømforbruket fra landstrømmen vil bli redusert ved at laderen bruker mindre strøm etter hvert som de ulike batteriene er fylt opp. Laderne fra Gantic tåler en spenning fra 110-280 volt og en frekvens på 50-60 Hz. Laderne tilpasser seg automatisk spennig og frekvens.

Lengre levetid

Laderen har innebygget avsulfatisering i hver kanal. Det innebærer at den sender ut høyspenningspulser med korte intervaller, noe som vil gi batteriet lengre levetid, spesielt når det gjelder vanlige syrebatterier. Laderen justerer pulsene ut fra type batteri og dersom batteriet har behov for avsulfatisering. Batterier som ikke har behov for det vil ikke bli avsulfatisert.  Sulfatisering skjer ofte når båten ligger lenge i ro uten å bli brukt. Laderen er konstruert slik at batteriene ikke tar skade av å stå konstant til lading. Den passer seg selv.

Fri for støy

Laderne fra Gantic har ikke kjølevifte. En slik vifte lager ofte en del støy, og vil også medføre at laderen ikke blir vanntett. Alle ladere er avhengig av å bli kjølt ned, særlig på grunn av transformator som sitter i alle ladere utvikler mye varme. Tommy Jørgensen innrømmer at det har vært en stor utfordring å løse problemet med kjøling. Blant annet er hver ladeenhet montert på kraftige aluminiumsbraketter med stor kjøleflate og mange elektroniske komponenter er pakket inn i keramikk. At ytterskallet er svart er heller ingen tilfeldighet og ikke av estetiske grunner. Det har seg slik at svart bidrar til å lede varmen bort fra laderen (svart trekker til seg varme, og det er varmest på innsiden av skallet). Dersom laderen likevel skulle bli veldig varm reguleres dette med en termostat, og ladestrømmen reduseres for en periode – til temperaturen har gått ned. Jørgensen understreker at laderen ikke skal monteres rett på plast eller tre. Imidlertid har bedriften laget en brakett i aluminium som brukes dersom du må foreta en slik montering. Braketten løfter laderen fra underlaget, slik at det kommer luft på baksiden av den. Laderen måler batteriets karakteristikk ut i fra omgivelsestemperatur, noe som gjør at batteriet får riktig lading selv i kalde omgivelser. De har prøvd laderne i ekstreme miljøer, fra veldig varmt til veldig kaldt – helt ned  til 54 minusgrader i Kiruna.

Høy virkningsgrad

Laderne fra Gantic har videre en svært høy virkningsgrad. Det fagfolkene kaller offset er satt til 97 %. Det innebærer at batteriene lades 97 % opp. De siste 3 prosentene må den ha for å kunne føle batteriet, altså for at laderen skal slå inn og ut. Typisk for kvalitetsladere er offset på mellom 85 og 97, mens billigladere kan være helt nede i 75 til 80. Det innebærer at de aldri lader batteriene skikkelig opp. De såkalte hurtigladerne er gjerne på 70-75 prosent. Det er nemlig slik at det går ganske raskt å lade et batteri opp til cirka 80%, mens det tar mye mer tid å lade den siste delen – til batteriet er full-ladet.

Montering

Laderne fra Gantic er produsert slik at de kan monteres i alle retninger. De er meget solid bygget. Bruk i så fall adapterplaten som er designet for dette (kjøpes separat). Selve oppkoblingen er veldig enkel. Den kobles til landstrømanlegget, enten med støpsel eller i koblingsboks. Ledningene fra de ulike kanalene kobles så til riktig pol på de aktuelle batteriene. Tommy Jørgensen understreker at ledningene ikke skal klippes eller forlenges så lenge de kobles til batterier samlet i bank – med felles jord (også startbatteri). Da forandres motstanden og laderen vil ikke gi riktig ladestrøm. Når det gjelder separat batteri som står lengre unna, for eksempel batteri til baugtruster, kan imidlertid ledningene forlenges. Bruk ledninger med gode dimensjoner til dette. Det er ingen innstillinger som skal gjøres på laderen (dette finner laderen selv ut av). Jørgensen anbefaler å merke alle batterier med nummer som samsvarer med kanalen de er tilkoblet. Da er det lettere å holde rede på ladestatus til hvert enkelt batteri. Ladestatus indikeres med dioder på fremsiden av laderen. Om ønskelig kan det monteres eksternt display som gir informasjon om ladestatus til de ulike batteriene. Displayet kommer med kabel på 1,5 meter og kobles til laderen med hurtigkobling. Det leveres skjøtekabel med lengde på 1,5 eller 3 meter som ekstrautstyr.

Pris og leveranse

Dette er ikke blant de rimeligste laderne på markedet. Du bør ta med i regnestykke at en kvalitetslader tar bedre vare på batteriene, noe som både gir en tryggere båtopplevelse men også vil medføre at batteriene varer lenger. På sikt vil det være lønnsomt å satse på kvalitet fremfor pris. At batterier ikke må skiftes ut like ofte har dessuten et miljømessig aspekter ved seg. Ta også med i regnestykket at du ved en slik lader ikke trenger å kjøpe utstyr for avsulfatisering og selv om du har batterier med ulike kjemier, så trenger du bare én lader. For en vanlig bobåt vil nok modellen med fire kanaler være mest aktuell. Da har du til startbatteri, batteribank med to batterier og til thrusterbatteri. Den miste modellen er mest aktuell i litt mindre båter, med startbatteri og forbruksbatteri. Den største modellen er til større båter med stor batteribank, startbatteri og tilleggsbatterier til thruster og annet.

Pris for lader 2 kanaler:                 kr 4.245,-

Pris for lader 4 kanaler:                 kr 5.795,-

Pris for lader 6 kanaler:                 kr 8.025,-

Pris for eksternt display:                kr 385,-

Info: www.gantic.no,  E-post: post@gantic.no