utgave nr 4 2009

Kystpatruljen

Publisert Sist oppdatert

Fjern batteriene

Like før jul ble redningsskøyta «Det Norske Veritas» kalt opp av Hovedredningssentralen som fanget opp signal fra nødpeilesendere nær Kristiansund.

Mannskapet på redningsskøyta peilet signalene i retning flyplassen, og kontaktet tårnet siden de opererer med signaler i nesten samme frekvens som nødpeilesenderne. Tårnet på flyplassen kunne derimot avkrefte at signalene kom fra dem, og man fryktet at det likevel kunne være snakk om en reell nødsituasjon.

For sikkerhets skyld sendte man ut bakkemannskaper med håndpeilesendere for å forsøke å lokalisere nødpeilesenderne, også kjent som EPIRB. Overraskelsen ble derimot stor da man fant ut at signalene kom fra det lokale gjenvinningsanlegget.
– Dette forekommer regelmessig, og dessverre alt for ofte, sier Sunde, som har oversikten over slike falske alarmer fra hele landet.

– Vi ser at selv folk fra maritim næring, som burde vite bedre, kasserer EPIRB’ene som om de var vanlige batterier. Dermed kan de aktiveres, og utløse aksjoner mens de ligger i et gjenvinningsanlegg, på en fylling eller et lager, forteller Sunde.

Nå oppfordrer både han og Redningsselskapet folk, profesjonelle som menigmann, om å ta batteriene ut av EPIRB’ene før de kasserer dem.

NØDPEILERSENDER: En EPIRB bør ha gode batterier så lenge den er i bruk, men nødpeilesendere kan utløse redningsaksjoner hvis du kasserer dem med batteriene i.

Nedsnødde båter

Skipsfører Bjørn Martin Næss på redningsskøyta «Odd Fellow II» så mange båter som kunne trengt tilsyn under snøfallet på Østlandet i siste halvdel av januar.
– Det er særlig de som har kalesjer på båten som bør ta seg en tur til havna. Om snøen blir våt er det nok mange kalesjer som kommer til å gå med, sier han.
Sammen med mannskapet patruljerer han indre Oslofjord med redningsskøyta «Odd Fellow II», og ser ofte flere båter med betydelige mengder snø på både dekk og kalesjer når det har falt snø i området.
En båteier kommenterte også på Redningsselskapets nettsider: ” Var innom båten min i Frognerkilen i dag, i år har jeg ikke fått stukket ut presenningen helt og stativet hadde neppe tålt noe mer vekt. Så også mange andre båter i samme situasjon”.

Bildetekst:
TUNGT: Kalesjen på en båt kan raskt bli ødelagt av tung, våt snø. Dette bildet er tatt før snøfallet virkelig satte inn.. (Foto: Ingvar Johnsen © Ingvar Johnsen)