utgave nr 1 2011

Praktisk: Vi monterer BEP 600 DCSM system-monitor

Full kontroll - Den lille batterimonitoren BEP 600 DCSM gir full systemkontroll og byr på flere overraskelser enn et Kinderegg. Den kan utføre langt mer enn tre ting på en gang.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: TROND J. HANSEN

Vi har tidligere skrevet om batterimonitorer. BEP 600 DCSM er også en batterimonitor, men samtidig så mye mye mer. Den kan gi deg full kontroll over batterier, pumper, tanker og vitale strømkretser.
600 DCSM skiller seg en del fra andre monitorer fra BEP ved et mer moderne design, større skjerm med farger og en mye enklere meny. Umiddelbart ble vi skremt av brukerhåndboken, som dessverre bare kommer på engelsk. Både oppkobling og programmering så temmelig avansert ut. I dette tilfellet viste det seg at virkeligheten var enklere enn det vi fikk inntrykk av. Vi skal komme tilbake til programmeringen, men kan allerede røpe at vi fant den mye enklere enn med tidligere modeller. Noe som blant annet har sammenheng med en logisk oppbygging og at det er lett å rette opp eventuelle feil man gjør. Det er liten fare for å programmere seg bort, slik vi har opplevd på andre tilsvarende instrumenter. Noe annet er at man kan begynne med å bare koble batterier, og så koble til annet etter hvert.

Oversiktlig

600 DCSM koster rundt tusen kroner mer enn andre batterimonitorer fra BEP. Prisen er ca 4000 kroner inkludert shunt og spesialkabel mellom shunt og instrument. Shunten, en målemotstand som brukes til å gi en lesbar spenning, er på 450 ampere. Før vi går videre kan vi ta med noe av det instrumentet kan vise:
-Overvåke batterier (spenning, forbruk, lading, gjenværende kapasitet osv)
-Overvåke tanker (vann, drivstoff, septik)
-Overvåke lensepumper (blant annet hvor lenge og ofte de har gått)
-Overvåke vitale strømkretser (for eksempel lanterner)
-Vise visuelt strømkretser som er påslått (Vessel status)
Fysisk har instrumentet en størrelse på 89 x 99 x 19 millimeter. Selve displayet er en 2,8 LCD fargeskjerm. Det er fire betjeningsknapper; escape-knapp, enter-knapp og opp- og ned-knapper.

Montering

Det første du må gjøre er å finne et egnet sted for montering av selve monitoren. Det er på baksiden to rekker med tilkoblinger, begge med hurtigkoblinger. Den ene rekken er for tilførsel, koblinger for selve instrumentet og til shunt(er). Den andre rekken er for ulike tilkoblinger – tanker, pumper og så videre. I tillegg er det inngang for USB-stick, som blant annet brukes til oppdatering av programvare (firmware). Du må altså skjære ut der tilkoblingene og USB-inngangen er. Ellers er instrumentet så flatt at det monteres på overflaten av et panel. Når instrumentet er montert må du koble til pluss og minus (bruk sikringer til pluss-ledning). Valgfritt kan du koble til ekstra ledning via bryter for å kunne ha bakgrunnsbelysning på hele tiden. Hvor lenge bakgrunnsbelysningen skal stå på kan ellers lett reguleres via programmering. Her kan du også stille instrumentet i ”nattmodus”. Valgfritt er det også å koble til ekstra, ekstern buzzer, slik at du kan høre aktuelle alarmer (for lav eller høy spenning osv). Oppkobling av batterimonitorer er nøye beskrevet i Båtmagasinet nr 6/2010, men vi tar en noe forenklet repetisjon.

Oppkobling av batterimonitor

Det er via shunten batterimonitoren henter informasjon. Dette er et koblingsstykke som settes innpå ledningen fra batteriets minuspol, jordingsledningen. Den som følger med er altså på 450 ampere, noe som er mer enn nok. Shunten skal plasseres så nært batteribanken som mulig, helst ikke mer enn cirka 20 centimeter fra minuspolen. Den skrues fast på et egnet sted. Siden shunten kan bli ganske varm bør den monteres på et sted med litt luft rundt. Ledningene festes på shunten med kabelsko. Du kan kutte ledningen fra minuspolen og sette på kabelsko eller kjøpe en ferdiglaget jordingsledning med ferdigpressete kabelsko på – i samme kvadrat som jordingskabelen fra batteriet. Vis varsomhet så du ikke kortslutter batteriene når du jobber med dem. Det kan føre til store skader, både på materiell og på en selv. Bruk gjerne verktøy som er isolert. Noe som er veldig viktig er at all belastning skal gå gjennom shunten, om ikke vil ikke instrumentet fange opp dette forbruket. Det er vanlig at dieselvarmeren får strøm direkte fra batteriet. Dette for at varmeren ellers kan bli skadet om den går når du slår av hovedbryteren. Er ledningen til varmeren festet direkte på minus-polen må du altså flytte den til ut-siden av shunten. Dette gjelder også om du har annet utstyr som går direkte fra batteriene. På samme måte er det viktig at ledning fra lader festes til shunten, ikke direkte på batteriet. Om ikke vil ikke tilført strøm bli fanget opp av monitoren.
Spesialkabelen festes så i henhold til monteringsanvisningen til to skruer på shunten og trekkes til instrumentet. For å måle strømmen til batteriene må det trekkes ledninger fra pluss polene på batteriene som skal måles. Det holder med for eksempel 1,5 kvadrat ledninger. Hver av ledningene skal sikres med sikring på 1 A. Ledningene fra batterier og shunt festes så til et koblingsstykke som igjen settes inn på baksiden av monitoren.

Klar til batterimåling

Når du har foretatt disse koblingene vil instrumentet fungere som en batterimonitor. Instrumentet er kalibrert fra fabrikken, og skal i utgangspunket være nøyaktig. Fabrikkinnstillingen er for batteribank på 200 Ah, men dette kan lett stilles inn i henhold til hvor stor batteribank du har. I vårt tilfelle 280 Ah. Ellers vil de fleste fabrikkinnstillinger være OK, som at varsel for lav spenning er satt til 11 volt og 15 volt for høy spenning. Ytterligere kalibrering kan du eventuelt gjøre siden. Du kan også siden gå gjennom menyene for å lage norsk tekst på displayet og velge visningsform for skjermbildene. Med denne oppkoblingen virker instrumentet som en vanlig batterimonitor. Den viser altså spenning på alle batterier (opp til tre banker), hvor stort forbruk du har eller hvor mye det lades, og hvor mye strøm det er igjen i batteribanken. 600 DCSM kommer med én shunt, beregnet for forbruksbanken. Det er mulig å supplere med en ekstra shunt som kan måle forbruk og lading på for eksempel startbatteri. Vi synes ikke det er spesielt interessant. Det som etter vår mening er avgjørende er å ha kontroll på forbruk og lading av forbruksbatteri. Uansett så viser instrumentet spenning også på startbatteri, og på eventuelt tredje batteri – for eksempel batteri til baugtruster.

Valgets kvaler

Om du har valgt å måle tre batterier har du nå fem ledige utganger på instrumentet, seks om du har valgt å måle to batterier. Du må ta stilling til hva du vil prioritere å bruke dem til. Alternativene er tanker, pumper og strømkretser. Vi har bare forbruksbatterier og startbatteri, og har følgelig seks ledige utganger. Disse valgte vi til oppkobling av vanntank, dieseltank, lensepumpe og tre strømkretser (lanterner). Egentlig skulle vi ønsket oss enda flere uttak, men dette kan eventuelt løses ved at man kobler opp et ekstra instrument. Da kan det ene instrumentet for eksempel vise batterier og tanker, mens det andre instrumentet kan vise lensepumper og vitale strømkretser.


Tanker

For vanntanken valgte vi å prøve BEPs ultrasonisk tankgiver (TS1). Denne fungerer nærmest som et ekkolodd. Den festes på toppen av tanken, og har følgelig ingen bevegelige deler nede i selve tanken. Ulempen er at den slett ikke passer på alle tanker, noe som har sammenheng med høye krav til hvor langt den må være fra kanten av tanken og så videre. Det unike er imidlertid at man kan programmere tankmåleren i forhold til tankens form. Det innebærer at du kan få en tankmåler som uansett tankens form vil vise temmelig riktig. Har du for eksempel en V-formet dieseltank vil det kanskje bare være en fjerdedel igjen når måleren viser halv med vanlig tankgiver. Vi fikk låne utstyr for programmering av importøren, og hadde ingen problemer med å få dette til. Programmet, som lastes ned fra BEP sine hjemmesider, finnes imidlertid bare for Windows 32 bits. For de aller fleste vil det ikke være aktuelt å programmere selv. Da må du ta mål av tanken og ta målene med deg til en båtutstyrsbutikk som forhandler BEP. Egne skjema kan lastes ned på nettet. Forhandleren programmerer så tankmåleren i henhold til dine oppmålinger. Er det en tank med rette sider holder det at du vet dybden på tanken og hvor mange liter den tar. Giveren kan brukes både til ferskvann, septik og drivstoff. Prisen er cirka kr 800,- pluss programmering.
Du kan ikke uten videre koble standard tankgivere mot BEP-instrumentet, som krever en giver for 0-5 volt. Du kan imidlertid koble giveren via BEPs Interface modul (600 TLM-SIF). Denne koster cirka kr 460,- og du kan da trolig bruke eksisterende givere (du trenger interface til hver giver). Vi hadde tenkt å bruke eksisterende tankgiver for dieseltank, men hadde ikke interface for hånden, og måtte derfor utsette dette. Uansett bør du snakke med din båtutstyrsforhandler for å finne det utstyret som passer tankene i din båt.
Oppkoblingen mot instrumentet er svært enkel. Det er tre ledninger fra giveren. Rød og svart kobles mot henholdsvis pluss og minus i sikringsskapet og grønn ledning til ledig utgang på instrumentet. Når dette er gjort må du gå inn i oppsettet for instrumentet og definere at denne utgangen er tank og deretter gjøre noe enkel programmering, blant annet hvor stor tanken er. Du må så gi visningen en ”labell”, et navn. Det kan du enten gjøre ved å velge fra en liste i instrumentets meny (på engelsk) eller du kan skrive inn eget navn (vanntank, dieseltank osv). Dette gjøres ved hjelp av innebygget skjerm-tastatur. Du må også velge visningsform, noe vi kommer tilbake til. Samme fremgangsmåten om du vil koble til flere tanker.

Lensepumpeovervåking

Oppsettet for lensepumper er mye det samme som for tanker. Å koble lensepumper mot monitor er først og fremst interessant om pumpen er koblet med nivåbryter. Ledning trekkes da fra nivåbryter til instrument, som vil vise hvor lenge og ofte pumpen har gått (pumpesyklus). Den kan gi deg informasjon om dette for hele uken. Kan nullstilles når som helst, for eksempel før du forlater båten. For at dette skal fungere må imidlertid både instrument og pumpe være koblet slik at de står på når du forlater båten (utenom hovedbryter). Det finnes forskjellige innstillinger som kan gjøres, blant annet kan du stille inn ”slosh time”. Dette for å hindre at korte start på grunn av skvulping skal telle med. Har du en helt tett båt er det ikke sikkert lensepumpeovervåking er så interessant, men for mange kan det være meget nyttig. Du kan koble til flere pumper.

Strømkretser

Siste mulighet er å koble vitale strømkretser till monitoren. Typisk kan være lanterner. Siden vi koblet opp instrumentet i en seilbåt valgte vi å koble til tricolor (ved seiling), motorlanterner og ankerlanterne. I realiteten kan du koble til en hvilke som helst strømkrets du vil overvåke. Oppkoblingen er slik at en ledning trekkes fra utsiden av bryter for aktuell krets, til instrumentet. På samme måte som for andre tilkoblinger angir du via programmering hva visningen skal brukes til og hva den skal hete. Instrumentet viser så om strømkrets er slått av eller på (on/off). Man kan selvfølgelig diskutere hvor nyttig dette er, for bryteren vil normalt indikere om kretsen er slått av eller på. Mest nyttig er dette om koblingen er gjort slik at instrumentet indikerer om sikringen er gått. Da vil instrumentet vise at aktuell strømkrets, for eksempel lanterne, ikke får strøm (off) selv om bryteren er slått på. Denne form for kobling kan gjøres ved at det er en sikring til strømkrets etter bryteren. Ledningen til instrumentet trekkes da fra ut-siden av sikringen.
Vessel status
Dette er rett og slett ganske tøft. I denne visningen velger du ut i fra en innebygget liste hvilke båttype du har (flybridgebåt, trawler, sportscruiser, seilbåt osv). Om du ikke finne en som er aktuell kan flere båttyper lastes ned fra BEP sine hjemmesider. Når det er gjort kan du legge inn pumper og strømkretser på båtbildet. Hver krets markeres med et punkt hvor du selv kan velge farge. For eksempel kan du la topplanterne være gul, andre lanterner grønn (båten sees fra styrbord side). Pumper kan for eksempel markeres med blått. Punktene kan ved hjelp av piltastene plasseres hvor som helst på båten. Kurser som er slått på vil da vises med angitt farge. De som ikke er slått på markeres med en ufarget ring. Nok en gang kan nytteverdien diskuteres, men det ser fordømt stilig ut.


Visningsformer

600-DCSM byr på mange muligheter når det gjelder visningsformer. Har du brukt alle tilkoblinger vil det være opp til 12 skjermbilder. Du kan velge om disse skal rullere eller om du manuelt blar deg gjennom dem. Lar du dem rullere automatisk kan du selv velge hvor lenge hvert bilde skal vises, for eksempel 20 sekunder. Om du velger å gjøre det manuelt bruker du piltastene for å bla deg gjennom (opp eller ned).
Du kan velge om spenning, forbruk/lading skal vises med tall eller som en digital utgave av et analogt instrument (Gauge). Når det gjelder tanker kan du velge om nivået skal vises som grafisk søyle (Bar) eller som instrument. Uansett så vises også nivået nøyaktig med tall. Skjermbildet for batterikapasitet vises med tall eller som grafisk søyle (viser da i tillegg med tall spenning, forbruk/lading og hvor mye strøm det er igjen i batteribanken). Du må selv prøve deg frem for å finne de visningsformene som passer deg best. Uansett er alle skjermbildene veldig oversiktlige. Som tidligere nevnt kan du enkelt gå inn og omdøpe alle visninger, gjerne med norske navn. Dette gjøres altså ved et oversiktlig og enkelt skjermtastatur. Litt på samme måte som moderne smarttelefoner.
Utover dette kan du stille inn det meste; som hvor lenge bakgrunnsbelysningen skal stå på, verdier for alarmer og så videre. Vi setter pris på at menyene er svært enkle og oversiktlige. Det er nesten slik at det er lettere å finne frem på instrumentet enn i bruksanvisningen.


Konklusjon:

Dette er et instrument som gir svært mye for pengene. Vi setter pris på elegant design, stor og oversiktlig fargedisplay, den store mengden med informasjon og den enkle og logiske oppbyggingen. Betjeningen er også meget enkel. Et instrument vi ikke har noe problem med å anbefale på det varmeste. Det eneste negative er at det ikke kommer med norsk bruksanvisning. Om du ikke allerede har batterimonitor i båten bør dette være et veldig aktuelt alternativ. Det koster en knapp tusenlapp mer enn en ren batterimonitor, men gir svært mye tilleggsinformasjon. Har du allerede en batterimonitor kan instrumentet være nyttig som tankmåler, for overvåking av lensepumper og strømkretser. Det er en god investering.

Fakta om BEP 600 DCSM

I pakken: Instrument, 450 A shunt, spesialkabel mellom instrument og shunt, brukerhåndbok
Vanskelighetsgrad: Middels (3 av 5 skiftenøkler)
Bruksanvisning: OK (nøytralt fjes). Dessverre bare på engelsk.
Hvor lang tid: Vi brukte 4-5 timer for hele oppkoblingen. Vil variere mye.
Trengs fagfolk: Krever noe teknisk kompetanse. De fleste kan gjøre det selv.
Påvirker CE-godkjenning: Nei
Du trenger utover pakken: Ledninger, sikringer, koblingsmateriell, buntebånd.
Verktøy: Verktøy for å lage utsparringer til koblingsklemmer og USB-inngang. Håndverktøy for arbeid med det elektriske; avbiter, kabelskotang, avisolasjonstang, skrujern osv. Du trenger et tynt (rett), godt skrujern for koblinger på instrumentet. Skruene kan lett ødelegges med dårlig skrujern.
Nytteverdi: Meget god (smilefjes)
Valuta for pengene: Meget god (smilefjes)
Pris: Veiledende kr 4.259,-. Kr 3.980,- hos Seatronic
Produsent: BEP Marine, www.bepmarine.com
Norsk importør: FLAK A/S, www.flak.no