utgave nr 8 2005

Utenbords firetakterens ABC

Publisert Sist oppdatert

"Dumme" spørsmål - kloke svar:

Firetakterens ABC

I sommer skal vi ha en stor firetakter på hekken. Før vi tar den i bruk ville vi ha kloke svar på de "dumme" spørsmålene. Svarene burde være til nytte og glede for de fleste.

TEKST: ATLE KNUTSEN

OPPSLAGSBILDE: Dias levert Hans 7/6-05
La det være sagt: Moderne firetakterne er svært driftssikre om de får riktig vedlikehold. Men hva befinner seg under motorkåpen på en moderne firetakter? Hvilke muligheter har du til å finne feilkilden når det kompakte dyret på hekken ikke svarer på tiltale? Vi stilte noen av de "dumme" spørsmålene til verksmester Knut Reinhardsen ved Grimstad Bådsenter, Ole Johan Haga hos Yamaha Motor Scandinavia AS og Stein Harald Jørgensen hos Erling Sande AS.

Hvor….

… lenge må en ny firetakter kjøres inn?
Det er ikke like kritisk med innkjøring av en firetakter som en totakter. I utgangspunktet er motoren godt innkjørt fra fabrikken. Som en hovedregel kan man si at man bør ta det litt med ro i begynnelsen, det vil si unngå å gå med hard belastning de første ti timene, men bruk motoren på vanlig måte uten å være overforsiktig. Etter ca ti timer er motoren innkjørt, og klar for første service.

… ofte bør jeg peile oljen?
En moderne firetakter er i prinsippet en bilmotor. Når peilet du olje på bilen din sist? Akkurat, ja. Det gjør man nesten aldri, og slik vil det gjerne bli med firetaktspåhengeren også siden den i utgangspunktet ikke bruker olje. Bilen kan du parkere på veiskulderen og ring til NAF - på sjøen er det litt verre. Derfor er det forbundet med godt sjømannskap å peile oljen fra tid til annen. Frekvensen kommer litt an på bruksmønsteret ditt, men bruker du motoren 50 timer i sesongen, bør du peile hver tiende time, en gang i uka eller tilsvarende. Moderne firetaktere vil også gi en alarm når oljetrykket faller. Sjekk om din motor går i nødmodus som kun tillater et visst antall omdreininger slik at du kan komme deg til land, eller om den stopper helt.

… sitter peilepinnen og oljepåfyllingen?
Under motorkåpen. Peilepinnen og påfyllingslokket er som regel godt markert, eksempelvis med gult.

… sitter filtrene?
Bensinfilteret er den vesentligste delen som du som båtfører bør kjenne. Store firetaktere har et lite bensinfilter på motoren, et såkalt papirfilter. Har du fått vann i bensinen, fylles imidlertid dette raskt. Innsprøytningsmotorer bør ikke forlate brygga uten forfilter, det vil si et separat filter med 10 mikron partikkelstørrelse og vannutskiller. Denne typen filter finner man normalt på båter med fast tank, men ikke like ofte på båter med løs bensintank - som oftest båter med motorer i størrelsen 40-60 hk. Et forfilter er den viktigste forsikringen du har mot driftstans. Gjennomsnittsbrukeren bør bytte forfiltersatsen en gang i året. Papirfilteret i motoren skiftes ved hver service om høsten.
Visse motorer har en rød ring i papirfilteret på motoren, som flyter i vann. Det er fornuftig å holde øye med denne ringen hver gang du peiler oljen. Flyter ringen, er også forfilteret fullt. En slik situasjon bør man unngå å komme i - og skjer det, er det en jobb for et verksted.

… sitter sikringene?
På motoren, under motorkåpen. Dersom motoren ikke starter eller starteren slår ikke inn, bør du kontrollere at hovedstrømmen er på. Se om lanternene "dimmer" når du vrir på nøkkelen. Gjør de ikke det, er det antakelig lite strøm på batteriet, dårlig kontakt på polene eller defekt hovedbryter. Prøv om tilten virker. Husk også å sette girspaken i fri - står den i gir får du ikke startet motoren. Er motoren fremdeles død, må du finne frem til riktig sikring på motoren. De fleste store firetaktere har et sett med ekstra sikringer.

Hva…

… slags olje skal jeg bruke?
En moderne firetakter bruker ikke olje i det daglige. Det er derimot fornuftig å alltid ha med en oljekanne i reserve slik at man kan komme seg til land, om det skulle oppstå problemer. Vanlig firetakstolje for bensinmotorer av typen 10-30 eller 10-40 er mest brukt, men sjekk brukerhåndboken for din motor.

… forteller kjølevannstrålen meg?
Det er forbundet med godt sjømannskap å kaste et blikk på kontrollstrålen som kommer ut på siden av motoren hver gang du starter opp. Den gir en indikasjon på om motoren får kjøling eller ikke. Dersom det ikke kommer en jevn stråle, kan utløpet ha grodd igjen. Forsøk å stake opp fra utsiden, eller koble slangen fra på innsiden og sjekk at vannet har fri passasje. Dersom slangen er åpen, må du sjekke om impelleren er hel. Sistnevne er jobb for et verksted. Dårlig kjøling kan også være forårsaket av groe i kjølevannsinntaket.

… kan skje som følge av vann i drivstoffet?
Litt vann i forfilteret, kan enkelt tappes ut gjennom bunnen av filteret. Er imidlertid forfilteret fullt, er det svært sannsynlig at også papirfilteret har druknet, og da har det også kommet vann inn i innsprøytningssystemet. I så fall er det nytteløst å bare drenere filtrene. Motoren må på verksted.

Hva kan være grunnen…

… til at jeg har fått vann i bensinen?
Vann i bensinen er et reelt problem, og det er grunn til å være på vakt når du fyller tanken. Velg marinaer med høy omsetning og tanker på land. Enkelte marinaer har et dårlig vedlikeholdt tankanlegg - styr unna dem. På visse båter kan også luftingen av tanken være slik montert at sjøsprut kommer inn i tanken via lufteslangen. Har du helt ny båt, bør du også være klar over at det kan være partikler fra produksjonen i tanken. Et 10 mikron forfilter vil fange opp slike partikler før de kommer inn i motoren og skaper problemer.

… til at motoren stopper under gange?
1. Dersom motoren stopper under gangen, uten at alarmen aktiveres, er det grunn til å undersøke om det er vann i bensinfilteret. Sjekk ringen på filteret i motoren. Har den beveget seg oppover i filteret, har du vann i systemet.
2. Er det ikke vann i filteret, bør du pumpe på blæra på slangen for å sjekke om du har bensin. Når du pumper er det viktig at du holder blæra riktig - med pilen oppover. Om blæra ikke blir hard, kan du være tom for bensin, eller slangen ligger i klem. De kan også være knekk på slangen mellom motoren og blæra som kan resulterer i hard blære uten at bensinen kommer til motoren.
3. Sjekk hovedstrømbryteren. Den kan stå i et stuverom hvor noe har kommet borti den og kuttet strømmen.
4. Har motoren stoppet som følge av vann i drivstoffet, må du ikke forsøke å starte motoren igjen. Systemet må dreneres på et verksted.
5. Startproblemer kan skyldes flatt batteri. Når du bruker startkabler må du absolutt ikke ta feil av pluss og minus. Kobler du feil, ødelegger du likeretteren på motoren. Koble kablene til det friske batteriet sist. Tar du ut det flate batteriet og setter inn et nytt, bør du skru av hovedbryteren før du kobler til kablene.

Er det smart….

… å ha med reservepropell eller splint?
Det er normalt ikke splint på de store firetakterne, men derimot et gumminav som slurer når propellen treffer noe i vannet. Er sammenstøtet så kraftig at propellen blir skeiv, er det fortsatt tilrådelig å kjøre til land. Det vil alltid oppstå vibrasjoner som følge av propellskade. Tilpass derfor farten.
Det er alltid greit å ha med en reservepropell, en ekstra låsesplint og egnet verktøy. Vær imidlertid klar over at det er ikke sannsynlig at du klarer å skifte en propell i rom sjø. Sats på en stålpropell som tåler en støyt og som gir deg muligheten til å putre til nærmeste havn.

… å følge serviceintervallet slavisk?
En totakter vil kunne leve for lut og kaldt vann i flere år. En firetakter må derimot ha regelmessig service - hvilket normalt sett vil si en gang i året. Og til slutt: Bare glem å skru på en stor firetakter selv, overlat jobben til et verksted.