utgave nr 3 201

Praktisk: Kjenn din motor

Hva er galt når turtallet plutselig faller? Eller når motortemperaturen stiger brått? I de to første artiklene gir vi deg oversikten over de vanligste motorproblemene med en konvensjonell diesel. I del 3 og 4 i serien beskriver vi detaljert hvordan du kommer deg ut av knipa.

Publisert Sist oppdatert

TEKST: ATLE KNUTSEN

I dette eksempelet har vi brukt Yanmars firesylindrete 4LHA-DTP som leveres i effekter fra 135 til 222 hk. Funksjonsmåten er lik som på Yanmars øvrige, mekaniske motorer. Den har ingen elektronikk, og er helt uavhening av strøm, annet enn for start. Motoren har mekaniske dyser (ikke elektronisk styrte injektorer) og mekaniske dieselpumper. Får motoren diesel og luft så vil den i utgangspunktet gå. Men det gjør også det grunnleggende feilsøket ganske enkelt dersom motoren ikke starter, eller du får andre driftsproblemer. Slik går du frem når du skal feilsøke:

Dieselsystemet
Årsaken til startproblemer eller driftsstans er som oftest dårlig eller ingen dieseltilførsel.
► Symptom
- Du får ikke opp turtallet på motoren.
- Skyvekraften reduseres slik at du ikke får opp farten.
- Motoren er treg å starte (den kinner og starter etterhvert, eller tenner ikke).
► Mulige årsaker
Trekkkraftproblemer, eller at motoren kinner uten å starte, er typiske tegn på at motoren ikke får diesel. Dette kan skyldes:
- At finfilteret på motoren er tett.
- At grovfilteret er tett eller fullt av vann.
- Urent drivstoff.
- Lite drivstoff. (Tankgivere gir kun en ca-angivelse av tankinnholdet.)
► Sjekk først
- Tappepung
Dersom båten har tappemulighet i bunnen av dieseltanken, bør du åpne her og tappe av i et gjennomsiktig glass. Eventuelt vann vil legge seg i bunnen av glasset.
- Grovfilter med vannutskiller
Grovfilteret sjekker du enten ved å tappe av i bunnen eller skru av elementet.
- Finfilter
Sjekk også her for vann og smuss. Dersom du ikke finner vann eller smuss hverken på tanken eller i grovfilteret har problemet en teknisk årsak som du ikke får gjort noe med.
► Hva kan du gjøre?
Er det vann/smuss ett eller flere av stedene du har kontrollert, må du gjøre følgende:
- Er det mye vann i grovfilteret må du begynne med å drenere tanken.
- Drenér deretter grovfilteret. Dette duger som en nødløsning, men filteret må deretter byttes.
- Skift finfilteret på motoren.
- Luft dieselsystemet.
- Start motoren.
► Dette bør du ha om bord
- Filterinnsats for grovfilter.
- Filterinnsats for dieselfilter.
- Håndverktøy til å skifte filter.

Kjølesystemet
Kjøleproblemer er en svært vanlig feil. Båter uten sjøvannsfilter er mer utsatt for problemet enn de som har fordi sjøvannsfilteret fanger opp fremmedelementer før de når sjøvannspumpen.
► Symptom
- Lys/lyd alarm eller visning av høy kjølevannstemperatur over 90˚C på instrument.
- Temperaturen stiger over 90˚C under belastning.
► Sjekk først
- Er sjøvannsfilteret tett? Har filteret inspeksjonsglass ser du det lett. Filter uten inspeksjonsglass må åpnes når du har stoppet motoren.
- Kommer det sjøvann ut av eksosen? Gjør det ikke det, er det et sikkert tegn på at sjøvannssystemet er tett.
- Nivå ferskvanns kjølesystem (motorens interne kretsløp). Sjekk i varmeveksler og ikke i ekspansjonstank. (Se brukerhåndbok).
► Mulige årsaker
- Plastpose eller lignende tetter igjen sjøvannsinntaket.
- Impelleren er dårlig.
- Kjøleren er tett.
- For lite kjølevann på internt kjølesystem.
- Sjøvannsfilteret er tett.
► Hva kan du gjøre?
- Fjern fremmedelementer i sjøvannsfilteret.
- Stopp motoren og forsøk å fjerne plastpose eller det som tetter sjøvannsinntaket under båten.
- Kommer det sjøvann ut gjennom eksosrøret, tyder mye på at det ikke er sjøvannssiden som er problemet. Feilen er sannsynligvis i det interne ferskvannskretsløpet (defekt ferskvannspumpe eller defekt termostat som hindrer sirkulasjonen). Ved problemer på ferskvannssiden er det enkleste å skru ut termostaten på motoren (det gjør ikke noe om motoren går for kaldt) og kjøre til land.
► Andre feil
- Kjøleren kan være tett.
- Har du defekt ferskvannspumpe er det lite du får gjort.
► Dette bør du ha om bord
- Impeller
- Kjølevæske (Yanmar spesifiserer silikatfri frostvæske, G40)
- Drivreimer.
- Verktøy til å åpne sjøvannsfilterlokk.

Ny serie!
For mange er motoren – båtens hjerte – et litt utilgjengelig kapittel. I en ny serie tar vi for oss de vanligste båtmotorene fra Yanmar, Mercruier og Volvo Penta. Utover våren kommer vi til å stille de ”dumme” spørsmålene og presentere de kloke svarene slik at du står bedre rustet å berge deg ut av en kinkig situasjon og komme i gang med ferien igjen så fort som mulig når det har oppstått et motorproblem. Hva kan skje om jeg kinner motoren for lenge? Hvordan lufter jeg dieselsystemet? Hvordan demonterer jeg termostaten, eller bytter oljefilter på gearet? I denne serien gir vi deg detaljerte svar på alle spørsmålene og viser deg fremgangsmåten for å løse problemene selv.
I neste nummer kommer del to om feilsøking på en Yanmar 4LHA-DTP med oljesystem, gear, strøm og lufttilførsel.