utgave nr 15 2008

Montér brannalarm: Enkel livsforsikring

Publisert Sist oppdatert

Montér brannalarm: Enkel livsforsikring

Brann er båtfolks største mareritt. Det er en tanke man helst ikke vil tenke. Men det er en god tanke å bli varslet i forkant av brannen.

TEKST OG FOTO: TROND J. HANSEN

I denne artikkelen skal vi ikke ta for oss hva man skal gjøre dersom brann skulle oppstå, eller hva vi skal gjøre for å unngå brann om bord. I utgangspunktet kan vi si det så enkelt at brann ikke skal forekomme. Båten skal være så godt sikret at brannfaren nærmest er eliminert. Dessverre er ikke virkeligheten slik. Hvert år er det altfor mange båter som brenner. De største farene er brann i motor eller brann i byssa.
Vi har sett på et enkelt brannvarslingsanlegg for båten. Et godt varslingsanlegg er ikke minst nyttig når man sover, men det vil også gi en rask varsling ved tilløp til brann. På den måten er det atskillig større mulighet for at brannen kan slukkes før flammene tar skikkelig tak. De fleste branner kan slukkes om de bekjempes umiddelbart.

Sentralen
Vi fikk Bo-André Trondsen hos Viknes på Askøy til å montere anlegget, da vi hadde reportasjebåten inne til service. Vi gikk for et anlegg fra Deltronic, som er en av Skandinavias største produsenter av røykvarslere og brannvarslingssystemer. Systemet består av en enkel sentral, en føler for montering i motorrom og en røykdetektor i salongen. Det hele til en pris av cirka kr 2.500,- inkludert montering. Anlegget er lett å montere, og man gjør det lett selv i løpet av et par timer. Imidlertid gir det en ekstra trygghetsfølelse å la fagfolk gjøre jobben. Siden følerne er trådløse, trenger man i liten grad å trekke kabler.
Det første Bo-André gjorde var å montere sentralen, og koble denne mot 12 volts anlegget. Han koblet sentralen på direktestrøm, som altså innebærer at brannvarslingssystemet også virker om hovedbryterne er slått av. Det er da viktig at anlegget sikres med riktige sikringer. Modellbetegnelsen på denne sentralen er CM-01. Det finnes også en tilsvarende sentral som i stedet for 12 volt tilkobling går på 9 volt batteri, modellbetegnelse CM-02. Den er enda lettere å montere, men krever mer tilsyn med tanke på batteribytte.
Sentralen kan kobles opp mot en rekke forskjellige detektorer, og ulike typer varsling. Det vanlige er å ha akustisk alarm, men man kan i tillegg også bruke lyssignaler som varsling.

Detektorene
Føleren i motorrommet er av termisk type. Det vil si at den reagerer på overoppheting, men ikke på røyk. En vanlig røykvarsel vil lett kunne gi falsk alarm i motorrommet, og er ikke egnet for montering i tekniske rom. Føleren i motorrommet er også konstruert slik at den skal tåle de påkjenningene som kan oppstå der.
I salongen ble det montert en trådløs røykvarsler med temperatursensor. Modellbetegnelsen på denne er PHR-1211. Bo-André monterte den i taket, men litt borte fra byssa. Det kan være irriterende om den reagerer for raskt på stekeos og lignende. Sensoren vil reagere både på røykdannelse og temperaturer over 57 grader. Den vil derfor reagere raskt om en brann oppstår. Som med andre røykvarslere vil den gi en kraftig alarm dersom den blir utløst. Det er praktisk at man kan heve toleransenivået for en viss tid (10 minutter) dersom man vet at det kommer til å oppstå røyk, for eksempel ved matlaging. Vi oppdaget også at denne funksjonen kunne brukes om vi ønsket å smugrøyke i salongen. Man kan dessuten bruke funksjonen til å ”hysje” alarmen dersom den er utløst. Føleren vil selv stille seg tilbake i vanlig funksjon etter en viss tid. Det er praktisk at følerne er trådløse, for det er ikke alltid like lett å trekke kabler i en båt.

Flere typer følere

Det kan være lett å gå litt i surr med begrepene i forhold til hvilke type brannvarslere man skal bruke. Her er en liten oversikt over de forskjellige typene:

Termisk varsling:

En termisk detektsjonsmetode betyr at en sensor oppfatter endring i temperatur. Deltronics alarmsystem vil reagere dersom temperaturen overstiger 57 grader. Dette er praktisk i rom hvor røykdetektorer kan gi falsk alarm, i båt kan det være i motorrom eller like ved byssa.

Optisk varsling:

Optiske alarmsystemer oppfatter endring i lysrefleksjon, som oppstår ved røyk med store partikler, som er vanlig under tilløp til brann, for eksempel ved ulmebrann i et elektrisk anlegg. De kan brukes der matos kan gi feilalarmer. Disse fotoelektriske sensorene regnes som svært pålitelige.Ionisk varsler:Plasseres gjerne der det er mye brennbare materialer og der brann raskt kan utvikle seg til en flammebrann. Varslingen regnes som svært sikker, men kan også lett gi falske alarmer, for eksempel ved damp, kald trekk, matlaging og temperaturendringer.Deltronic HR-1211, som vi monterte i reportasjebåten, er en optisk/termisk varsler som i tillegg til å reagere på røyk også reagerer på temperatur over 57 grader – noe som gir høy sikkerhet ved raske flammebranner.

Det du trenger:

SentralTermisk brannvarslerOptisk/termisk brannvarslerLedningerSkruerVanlig håndverktøyMer informasjon på:www.deltronic.nowww.tryggogsikker.no