utgave nr 5 2003

Test: LPD og KDR toveis radioer

Publisert Sist oppdatert

Test: LPD og KDR toveis radioer

En ny type walkie-talkie

Nå finnes rimelige kommunikasjonsradioer for alle. De er nyttige for å holde kontakten mellom kameratbåter, når noen er i jolla eller på land. Enkelte er så billige at man kan kjøpe en til hver av mannskapet! Vi forklarer hvilke egenskaper de har, tester og sammenligner de mest aktuelle radioene på markedet.

Tekst: Terje Bølstad

De nye toveis radioene er av to forskjellige typer: LPD (Low Power Device) og KDR (KortDistanseRadio). Begge benytter frekvenser i UHF-båndet, rundt 400 MHz. Radioer i den første gruppen har en sendereffekt på 10 mW og en rekkevidde på rundt 1 km, mens de i den andre gruppen har en sendereffekt på opptil 1000 mW og en rekkevidde på rundt 3 km. Som kommunikasjonsradioer er de fleste omtrent like gode (innen hver type eller gruppe), men prisene varierer fra under kr. 400 til nærmere 3.000!

Low Power Device (LPD)

LPD-systemet har hele 69 kanaler, i frekvensområdet fra 433,075 til 434,775 MHz. Bruk av LPD radioer krever ingen registrering, og den er helt gratis. Vi ble imponert og overrasket over både lydkvalitet og rekkevidde på disse radioene. Når vi hadde mer eller mindre fri sikt mellom stasjonene, klarte vi stort sett å oppnå stabil radiokontakt over en rekkevidde på ca. 2 km selv med den lille sendereffekten på 10 mW! Med hindringer (bygninger, trær, åser) mellom radioene, blir rekkevidden vesentlig kortere.

KortDistanseRadio (KDR)

I dette systemet er det 6 kanaler, i frekvensområdet fra 444,6 til 445 MHz. Selv om sendereffekten for denne type radioer er hele 50 til 100 ganger høyere enn for LPD radioene, er rekkevidden bare opptil 2 til 4 ganger lenger. I utlandet kalles dette systemet for PMR (Private Mobile Radio). Der benyttes det frekvenser i 446 MHz-området. Om ikke lenge åpnes det internasjonale 446 MHz båndet for KDR også i Norge. Inntil da benyttes spesielle norske (og svenske) frekvenser. Når du kjøper en KDR-radio, må du registrere deg med navn. Men bruk av KDR radioer er heller ikke forbundet med noen avgift eller andre kostnader.

For hele familien

Selv om du har både mobiltelefon og kanskje en maritim VHF-radio om bord, er det stor mulighet for at du finner ut at du også trenger flere av disse nye radioene. Mobiltelefonen er dyr i bruk, og VHF-radioen er som regel så dyr i anskaffelse, at du sannsynligvis bare har hatt råd til å kjøpe én. Den nye type walkie-talkie er konstruert med en ny teknologi, som blant annet medfører at du ikke trenger å bli plaget av andres tullprat på lufta (slik det beklageligvis ofte er på det "gamle" (27 MHz) privatradiobåndet). Og radioene er like nyttige om bord som når hele familien er på kjøpesenteret eller i alpinbakken.

Funksjoner og egenskaper

Alle radioene kan benytte vanlige alkaliske tørrbatterier, av typen AA eller AAA. Hvis du bruker radioen mye, kan du redusere batteribudsjettet vesentlig ved å kjøpe oppladbare (AA eller AAA) NiMH batterier og en lader. Denne type akkumulatorer har større kapasitet enn NiCd batterier av samme størrelse. Dessuten tåler de "klattlading" relativt godt, slik at du stort sette kan lade batteriene når det passer deg.
Et oppladbart NiCd batteri bør lades nesten helt ut før det lades opp, ellers vil det raskt miste kapasiteten sin. Har radioen mulighet for tilkopling av lader, kan batteriene lades mens de er i radioen, også under bruk. Leveres radioen med en oppladbar akkumulator, kan du som regel få kjøpt en batterikassett som ekstrautstyr, som eventuelt kan brukes til tørrbatterier.
Med tastelåsfunksjonen kan man låse alle knappefunksjoner, bortsett fra som regel volumkontrollen, senderknappen (PTT) og squelchfuksjonen. Det kan være nyttig når du sender ungene av sted på handletur. Så unngår du at de i vannvare endrer kanal og eventuelt pilottonevalg.
På flere radioer kan man velge mellom forskjellige anropssignaler eller ringetoner. Det er en gimmick som ikke er så viktig. I lengden blir man fort lei av disse signalene, og mange slutter etter hvert å bruke dem.
"Roger Beep" er en kort tone som høres når den andre stasjonen slipper sendeknappen sin. Denne funksjonen kan som regel slås av eller på. I noen bruksanvisninger kalles dette en kommunikasjonsbekreftelsestone. Den angir at du nå kan starte sending.
Skanning (eller søking) gjør det mulig å automatisk søke gjennom alle kanalene. Søkingen stopper som regel en viss tid når radioen finner et signal på en kanal. Vil du høre alt som skjer på kanalene, må du slå av pilottonefunksjonen.
Har radioen dobbel lyttevakt (Dual Watch), vil høyttaleren åpnes hvis det mottas et signal på en av to valgte kanaler.
Monitorfunksjonen kan brukes for å slå av både squelch og pilottonefunksjonen, og åpne kanalen for lytting.
Batterisparefunksjonen fungerer slik at når det ikke mottas noe signal, slår mottageren seg av en kort stund, hvert eller hvert annet sekund. Dermed spares en del strøm. Denne funksjonen kan medføre at meget korte anrop mistes helt eller delvis. Funksjonen kan slås av og på.
Blir du lei av pipet hver gang du trykker en tast, kan den som regel slås av, i hvert fall hvis radioen har mulighet for å slå tastetoner av og på.
Skjermlyset kan også slås av og på på de fleste radioer.
Har radioen kontakt for hodesett, kan du kople til ekstern mikrofon og/eller ørehøyttaler.
Enkelte radioer har en autotimer, som eventuelt kan brukes for å slå radioen automatisk av etter en bestemt tid. Nyttig hvis du er av den glemsomme typen.
Med taleforvrengning kan man kommunisere med en annen radio uten at uvedkommende (som lytter på kanalen) forstår hva man sier.
Et S-meter viser signalstyrken på mottatte radiosignaler. Bortsett fra at det av og til kan være nyttig å få en indikasjon av hvor sterke signaler man mottar, vil nok de færreste savne denne funksjonen.
Planlegger du å bruke radioene også om vinteren, må du sjekke hvilke brukstemperatur de er spesifisert for.
Ingen av disse radioene er vanntette. Er det risiko for at radioen blir utsatt for vann, kan du putte den i en plastpose, og knyte igjen. Den kan brukes inne i posen! Blir en radio fuktig i for eksempel regnvær, så slå den av og ta ut batteriene. Tørk batterirommet og la lokket være av i noen timer. Når du tror den er helt tørr, kan du forsøke å sjekke om den virker igjen. Er radioen derimot fuktig på grunn av saltvann (eller har falt i sjøen), er det små sjanser for at den overlever. Men siden du ikke har noe å tape, kan du forsøke å ta den fra hverandre, senke den i ferskvann, og vaske bort alt saltet. Er du rask og heldig, kan du kanskje få liv i den igjen.
Samtalekvaliteten (lydkvalitet på sender og mottager) kan variere noe fra radio til radio.
Sendereffekten er stort sett bestemt av hvilken gruppe (KDR, LPD) radioen tilhører. Den er ikke så viktig som mange synes å tro. En lang antenne er faktisk viktigere for lang rekkevidde.
Rekkevidden innen hver gruppe er også stort sett den samme. Det er for eksempel vanskelig å registrere noen forskjell i rekkevidde mellom en radio med 500 eller 1000 mW. På de høye frekvensene som alle disse radioene bruker, går radiobølgene stort sett i rette linjer, og bråstopper hvis de møter en hindring. Rekkevidden reduseres derfor vesentlig av bygninger, trær og åser. Bruk av ekstern antenne er ikke tillatt.

Hva betyr det egentlig?

ATS
står for Automatic Transponder System. Har radioen denne funksjonen, kan du se på displayet om den andre stasjonen er innen rekkevidde. Det virker slik at hver av radioene sender et kort signal med fast intervall. Dersom signalet mottas regelmessig, er den andre radioen innenfor rekkevidde. Hvis signalet blir borte, vises som regel et symbol om at man ikke lenger er innen rekkevidde.

CTCSS
er en funksjon som også kalles pilottone squelch, som eventuelt kan brukes for å unngå forstyrrelser fra andre radioer. Noen produsenter kaller denne funksjonen for gruppe-modus. Pilottonen er en lavfrekvent (og ikke hørbar) tone som sendes sammen med talen. Det innebærer at radioen kan ta imot signaler og støy på den valgte kanalen uten at det går ut i høyttaleren. Hvis pilottonefunksjonen er aktivert, åpner høyttaleren bare når et signal med riktig pilottone tas imot. Når du sender med pilottone, kan andre som har denne funksjonen avslått, høre deg, men ikke omvendt. Pilottonefunksjonen kan forkorte rekkevidden noe. Har radioen mange kanaler, trenger man egentlig ikke bruke denne funksjonen. Da er det liten sannsynlighet for å bli forstyrret av andre. Vil du lytte på alt som skjer på en kanal, må du slå av CTCSS-funksjonen. I motsatt fall vil du kun høre de som sender med den samme pilottonen som du har valgt på din radio.

SQUELCH
gjør at høyttaleren stenges når det kun mottas uønsket støy på den valgte kanalen. Når det mottas et radiosignal, åpnes høyttaleren automatisk. Squelch-nivået sette automatisk på de fleste radioer som er med i denne testen. Når mottageren begynner å "klippe" på et svakt og varierende signal, kan squelchfunksjonen sjaltes ut med monitorfunksjonen (monitorering).

VOX
står for Voice Operated Switch (eller stemmeaktivert sending). Det er en funksjon som gjør det mulig å sende uten å trykke på senderknappen. Når du snakker inn i mikrofonen, starter senderen automatisk. For at senderen kun skal slå seg på ved en visst lydstyrke, kan man som regel stille inn VOX-funksjonens følsomhetsinivå. På enkelte radioer kan man også selve velge hvor lenge radioen skal sende, etter at talen er opphørt. Denne funksjonen har egentlig bare noe for seg ved bruk av hodesett.

Testen

Alle radioene har vært i bruk i et par dager. Vi testet brukervennlighet, bruksanvisning, lydkvalitet og rekkevidde. Fordi antennen er fastmontert på de fleste radioene, har det ikke vært mulig å foreta noen målinger (uten at vi måtte skru opp radiene, og det ønsket vi ikke).
Ved bruk over korte distanser var det ingen vesentlige forskjeller på radioenes rekkevidde eller talekvalitet. Forskjellene ligger da hovedsakelig i hvor enkle de er i bruk, og naturligvis pris. Først ved test over lange avstander (som for eksempel på sjøen) oppdaget vi forskjeller mellom radioene. I ett tilfelle rakk en LPD-radio (Icom F22SR) faktisk (så vidt) lenger enn en KDR-radio (Me2You). Men dette var så marginale testresultater at man ikke skal legge alt for mye vekt på dem.

ICOM IC-F22SR

Høy kvalitet
Dette er en relativt stor og robust radio av KDR-typen. Den har en konvensjonell volumkontroll og en dreievender som kanalvelger. Ingen skjerm. Fordi radioen ikke har skjerm, blir valg av CTCSS toner noe tungvint. Men bestemte pilottoner er allerede fast oppsatt for de fleste kanaler, og dem trenger man egentlig aldri å endre. Radioen benytter morsesignaler for å angi hvilken pilottonekanal som er valgt, hvor et kort pip betyr 1, to betyr 2, et langt pip 5, og så videre. Skanning startes enkelt ved å stille kanalvelgeren på kanal 16. Mottageren forblir på en kanal med et signal inntil signalet blir borte. Men uten skjerm kan man ikke se hvilken kanal det er. Denne radioen har en såkalt SmartRing funksjon, som har den egenskap at når man ringer til en annen radio, får man en kvittering tilbake hvis den andre radioen mottok anropet, selv om det ikke er noen til stede der. Med samme funksjon registreres det om noen har ringt mens du har vært borte fra radioen. Dette er for øvrig en av de få radioene som har mulighet for å detektere hvilket CTCSS-tone en annen radio benytter. Det kan være nyttig hvis du ønsker å kommunisere med noen som sender (med en ukjent pilottone) på en kanal.
De enkle funksjonene er fort lært, men det tar lenger tid å sette seg inn i de mer avanserte funksjonene. Bruksanvisningen er meget god. Radioen leveres med en oppladbar NiCd akkumulator og en bordlader. I bordladeren kan man enten lade batteriet alene, eller når det står i radioen. Som ekstrautstyr kan man få kjøpt en batterikassett for 6 tørrbatterier. Radioen markedsføres mest mot profesjonelle brukere som ønsker beste kvalitet. Både lydkvalitet og rekkevidde var helt på topp.
Leveres i pakke med en radio, belteklips, bærestropp, NiCd akkumulator, bordlader, og engelsk og svensk bruksansvisning.
Ekstrautstyr: Ekstern høyttalende mikrofon, hodesett, bæreveske, 12 v ladekabel, forskjellige bordladere, andre akkumulatorer og batterikassett for tørrbatterier.

Pluss:
Robust
Lang rekkevidde

Minus:
Høy pris

ICOM IC-4088E

Med taleforvrengning
Icoms LPD-radio er litt større enn konkurrentene, men tilsvarende mer elegant. Den virker litt tyngre og mer solid enn de andre LPD-radioene. Den har en konvensjonell dreibar volumkontroll på toppen. På skjermen er tall og symboler relativt store og lettleselige. Antennen en lenger enn på de andre radioene. Det betyr noe bedre rekkevidde. Men radioen tar litt mer plass med en slik antenne, og er vanskeligere å putte i lommen enn noen av de andre radioene. Skanning er mer avansert enn på de fleste andre radioer. Det finnes en interessant funksjon (ATS) som gir alarm hvis den radioen man kommuniserer med kommer utenfor rekkevidde. Den funksjonen er avhengig av at man har valgt en pilottone. Det var også den eneste radioen vi fant som har mulighet for å slå på taleforvrengning (engelsk: Voice Scranbler), som gjør det umulig for andre (som lytter) å forstå noe av samtalen. Men de som har samme type radio, vil kunne forstå alt! Også denne radioen har en såkalt SmartRing funksjon, som har den egenskap at når man ringer til en annen radio, får man en kvittering tilbake hvis den andre radioen mottok anropet, selv om det ikke er noen til stede der. Radioen registrerer også om noen har ringt mens du har vært borte. En batterisparefunksjon starter automatisk når det ikke er mottatt noe signal på fire skunder.
Selv om radioen har mange funksjoner, er bruksanvisningen god, og de fleste funksjoner er likevel enkle og mer intuitive å bruke enn på flere andre radioer. Bortsett fra prisen, er denne radioen en av våre favoritter. Ryktene sier at denne radioen snart kommer i en KDR-utgave, med betegnelsen IC-4088S. Verdt å vente på?
Leveres i pakke med en radio, belteklips, bærestropp og engelsk bruksansvisning.
Ekstrautstyr: Ekstern høyttalende mikrofon, hodesett, bæreveske, 12 v ladekabel, oppladbart NiCd batteri og batterilader

Pluss:
Stor og tydelig skjerm
Taleforvrengning

Minus:
Upraktisk lang antenne
Høy pris

Transvoice WT-405HE TWICE

Både LPD og KDR
Dette er den eneste radioen som kan brukes både på LDP og KDR-båndet. Den er liten og lett, og får plass selv i en skjortelomme. Plastkabinettet virker litt billig. All betjening, inklusiv volumkontroll, skjer med trykknapper. Skjermen er liten, men med store og tydelige tegn er den likevel relativt enkel å lese. Antennen kan vippes opp når radioen brukes, eller ned når den skal puttes i lommen. Det er praktisk, men antennen virker litt spinkel, og kan lett brekkes av. Belteklemmen synes ved første øyekast å være løs, men det er tydeligvis slik den er ment å være. Den kan bøyes til side når batteriene skal skiftes.
Radioen har mange og avanserte funksjoner. Som for eksempel skanning. Når radioen mottar et signal under skanning, åpner den høyttaleren, og forblir på kanalen i maksimum 10 sekunder. Hvis man trykker på en knapp i denne tiden, vil skanningen stoppe på den aktuelle kanalen. En fin egenskap under skanning, er at CTCSS nummeret vises for de signaler som mottas. Det har vi ikke sett på noen annen radio. Squelch-nivå kan settes manuelt. "Roger-beep" er fast på, og kan ikke slås av. Det samme gjelder tastetoner. Heller ikke skjermens bakgrunnsbelysning kan slås av. Lyset slår seg automatisk på hver gang en tast trykkes – selv sendeknappen – og står på i ca. 8 sekunder. Ved bruk av radioen vil derfor lyset på skjermen stort sett alltid stå på, og tappe batteriene unødvendig. Når tastene er låst, kan hverken volumkontrollen eller kalleknappen brukes. Noen vil synes at det er upraktisk. Selv om radioen har få knapper, er den likevel meget enkel i bruk. Den kunne ha vært et skoleeksempel på hvordan man konstruerer en lettbrukt radio med få knapper og en enkel skjerm. Temperaturområdet var ikke oppgitt.
Bruksanvisningen er kort, men meget god. Alle funksjonene er fort å lære. Som ekstrautstyr kan man blant annet få kjøpt et sett med 2 ørehøyttalere, 2 x 4 oppladbare NiMH AAA batterier, samt en bordlader for to radioer. Og som til mobiltelefoner, kan man få kjøpt dekorasjonsdeksler i forskjellige farger til en rimelig penge.
Leveres i pakke med en radio, belteklips, bærereim og norsk bruksansvisning.
Ekstrautstyr: Hodesett, ørehøyttaler, oppladbare NiMH batterier, bordlader og dekorasjonsdeksler.

Pluss:
Både LPD og KDR
Enkel i bruk

Minus:
Utsatt antenne
Enkelte funksjoner kan ikke slås av

Kenwood UBZ-LH68

Med nedbrettbar antenne
Kenwoods LPD-radio er en liten og elegant sak, som fås i fargene gult, sort eller sølv (som vist her). Radioen er kompakt og sitter godt i hånden. Skjermen er relativt stor og lettlest. Volumkontrollen er en konvensjonell dreieknapp. Antennen kan stilles vertikalt eller horisontalt, eller i alle andre stillinger. Når antennen slås helt ned, tar radioen mindre plass når den skal legges i vesken. Radioen har alle funksjoner man trenger. Når radioen under skanning finner et radiosignal på en kanal, åpner den høyttaleren, og forblir på den kanalen inntil signalet blir borte. Man kan eventuelt manuelt tvinge skanningen til å fortsette ved å trykke på en av (opp eller ned) kanalknappene. Radioen har en ATS-funksjon, som gir alarm hvis den radioen man kommuniserer med kommer utenfor rekkevidde. Batteriindikatoren er noe primitiv. Den kommer kun til syne når batterispenningen begynner å ble meget lav. Selv om det er spesifisert at radioen har en batterisparefunksjon, fant vi ingen måte å styre den på, og heller ingen indikator som viste når den var på. Sendetiden er begrenset til 10 minutter. Temperaturområde var ikke oppgitt.
Bruksanvisningen er relativt god. De enkle funksjonene er fort lært, men det tar lenger tid å sette seg inn i de mer avanserte. Mange funksjoner (som man ikke trenger å stille inn så ofte) styres ved å holde en tast nede når radioen slås på. Da vises en egen set-up meny. Flere av dem er lite intuitive, og ofte trenger man å se i bruksanvisningen, selv etter en tids bruk. Mange funksjoner kan også fjernbetjenes fra en separat mikrofon. Som ekstrautstyr kan man få kjøpt et oppladbart NiCd batteri, som kan brukes i stedet for de tre tørrbatteriene.
Leveres i pakke med 1 radio, belteklips og engelsk bruksansvisning.
Ekstrautstyr: Ekstern høyttalende mikrofon, hodesett, bæreveske, oppladbart NiCd batteri og batterilader

Pluss:
Stor og tydelig skjerm
Enkel i vanlig bruk

Minus:
Vanskelig å lære avanserte funksjoner
Høy pris

Kenwood TK-361

Høy sendereffekt
Sammenlignet med de andre radioene, virker denne KDR-radioen noe stor, tung og gammelmodig. Men den synes også å være solid. Den har den høyeste sendereffekt av alle radioene vi har testet. Radioen har ingen skjerm. En trefarget lysdiode indikerer radioens status. Grønt lys betyr mottak av signaler, rødt betyr sending. Lyset blinker ved sending på lavt batteri. Selv om KDR-båndet har 6 kanaler, har kanalvelgeren (av dreietypen) bare 4 posisjoner! Man må selv programmere hvilke av de 6 som skal kunne velges med kanalvelgeren. I mangel på skjerm, må kanalvalg gjøres på en finurlig måte, hvor radioen piper et antall toner for valgte kanalnummer. Det gjør det også litt vrient å finne ut hvilke fire kanaler som til enhver tid er tilgjengelig på kanalvelgeren. Hadde de brukt en kanalvelger med 6 posisjoner (i stedet for 4), ville kanalvalg kunne ha vært vesentlig enklere. I tilbakemeldingen fra radioen representerer en lang tone tallet 5, og en kort tone tallet 1. En lang og fire korte betyr altså pilottone nummer 9. For hver kanal er det kun mulig å velge en av 9 pilottoner. Ved sending i over ett minutt, slås senderen av, og det gis en varseltone. Man kan fortsette umiddelbart ved å slippe senderknappen, for så å trykke den igjen. Radioen synes å være markedsført mest mot profesjonelle brukere.
Bruksanvisningen er grei. Det er mulig å lære å bruke alle funksjoner ved å lese den korte, norske veiledningen.
Leveres i en pakke med en radio, et oppladbart 600 mAh NiCd batteri, bordlader, en meget kortfattet norsk-, og en mer omfattende engelsk bruksansvisning.
Ekstrautstyr: Bæreveske, større oppladbare batterier, ladere, batterikassett for tørrbatterier, mikrofon, ørehøyttaler, hodesett, strupemikrofon for støyfylte omgivelser.

Pluss:
Høy sendereffekt
Robust

Minus:
Høy pris
Få funksjoner

Zodiac Me2You

Folkeradioen?
Dette er en av de mest kompakte og mest snertne av alle KDR-radioene. Den sitter godt i hånden, og med den bitte lille antennen får den godt plass i lommen. Den er allerede solgt i et stort antall. Skjermen er liten og tallene enda mindre, og kan være vanskelige å lese. Radioen har mange funksjoner, men ikke alle synes å være like godt gjennomtenkte. Når radioen under skanning finner et radiosignal på en kanal, insisterer den på å gi fra seg et lydsignal i flere sekunder, før den åpner for mottageren. Dermed mister man (i alle fall første delen av) det radiosignalet som er eller var på kanalen. Batteriindikatoren fungerer også dårlig. Den viser stort sett fullt batteri helt til det er nesten helt tomt. Tastelåsen låser de fleste taster, inklusiv volumkontroll og kalleknapp! Lydkvaliteten kunne muligens ha vært noe bedre. For øvrig gir radioen fra seg mange morsomme lydsignaler, som du forstår betydningen av etter hvert (for i veiledningen står det ingenting om dem). For eksempel gir den fra seg forskjellige lystige lyder når batteriet blir lavt, eller hvis man forsøker å sende med et nesten tomt batteri.
Bruksanvisningen er meget dårlig. Ikke bare er den kortfattet, men den er også full av feil! Det er for eksempel nærmest umulig å lære bruk av skannefunksjonen fra bruksanvisningen. Innstilling av VOX følsomhet er ikke omtalt i det hele tatt. Vi slet lenge for å finne ut hvordan tastetonen kunne slås av. Det gjør man ved å holde en tast nede mens radioen slås på. Likevel er det relativt enkelt å lære seg å bruke radioen, på tross av bruksanvisningen! Importøren opplyser at de arbeider med en ny og utvidet bruksanvisning. Radioen reddes av prisen. Det er nesten utrolig at det er mulig å produsere en så billig kommunikasjonsradio.
Leveres i en pakke med to radioer, med norsk bruksansvisning.
Ekstrautstyr: Hodesett, høyttalende mikrofon.

Pluss:
Hyggelig pris
Enkel å bruke

Minus:
Elendig bruksanvisning
Lav lyd i høyttaler

Zodiac Smalltalk

For spesielt interesserte
Denne lille LPD-radioen er kanskje den radiotekniske mest avanserte av alle. Den har to dreieknapper på toppen av radioen, for henholdsvis volum og squelch. Squelch-knappen justeres manuelt slik at bakgrunnsstøyen akkurat blir borte. Den har mange knapper, og enda flere funksjoner. For eksempel er den den eneste radioen som har kortnummerminne og dobbel lyttevakt. I tillegg til kanalnumrene, kan denne radioen også vise de virkelige frekvensene (i MHz) på skjermen. Den har hele 47 forskjellige pilottoner, i motsetning til 38 som på de fleste andre radioene. Men pilottonene kan være vanskelige å innstille. Det er den eneste radioen som har S-meter. Den er blant de radioer som hadde best lydkvalitet, bedre signal/støyforhold (særlig ved mottak av svake signaler) og kanskje marginalt bedre rekkevidde enn flere av de andre radioer i sin klasse. Det finnes også mange andre avanserte funksjoner, som for eksempel mulighet for å sette en maksimum sendetid, sperring av sending på opptatt kanal, hvor lenge radioen skal stoppe på en kanal med signal på skanning, og så videre. Men VOX har den ikke. Og høyttalerens lydnivå var ganske lavt. Under testen måtte volumkontrollen som oftest skrus helt opp.
Radioen har en relativt god bruksanvisning. Men det er vanskelig å lære seg alle aspekter ved radioen likevel.
Leveres i pakke med en radio, med håndleddsreim og bruksanvisning.
Ekstrautstyr: Lader, hodesett.

Pluss:
Avansert radio
Dobbel lyttevakt

Minus:
Høy pris
Vanskelig å lære seg

Zodiac SuperTalk

Liten og lett
Dette er den minste og letteste LPD-radioen. Den får plass selv i en liten skjortelomme! Og med den beskjedne vekten på 120 gram med batterier, merkes den neste ikke engang. Selv om den har få taster, er den relativt enkel å bruke. På toppen av radioen sitter en konvensjonell volumkontroll med dreieknapp, som også brukes for å slå radioen av og på. På skjermen er det litt større tall enn på enkelte av de andre radioene. Den har alle funksjoner man trenger. Fra skanning og batterisparefunksjon til "roger-beep". Og dette var for eksempel den eneste radioen som hadde hele 6 valgfrie VOX-nivåer. Mottagerens lydvolum er i laveste laget. Under testene måtte volumkontrollen som regel skrus helt opp.
Den norske bruksanvisning er relativt bra. Hver radio bruker 4 små AAA batterier. De er som regel dyrere – og varer kortere – enn de mer vanlige AA batteriene. Dermed blir disse radioene muligens noe dyrere i bruk enn de fleste andre. Men også disse batteriene kan erstattes av tilsvarende oppladbare batterier. De kan lades via en ladeplugg, selv mens radioen er i bruk.
Leveres i pakke med to radioer, med bærestropper og bruksansvisninger.
Ekstrautstyr: Hodesett, lader.

Pluss:
Liten og lett
Hyggelig pris

Minus:
AAA-batterier (dyre i bruk)

Sammenligningstabell


Prisene er oppgitt fra importørene som anbefalte utsalgspriser, inkl. mva. Noen av radioene selges hos enkelte forhandlere til lavere priser.

Vurderinger:

+++Svært god
++Meget god
+God
-Ikke så god

KDR eller LPD?

Dette valget er først og fremst avhengig av sendereffekt, rekkevidde og muligheten for å finne en ledig kanal. For bruk i havn og i byen, er det (merkelig nok) ikke stor forskjell i rekkevidde mellom de to systemene. LPD-radioene har langt flere kanaler enn KDR. Men er du ute etter lengst mulig rekkevidde på sjøen, går nok de fleste KDR-radioene lengst.

Oppsummering

I og med at disse radioene har så forskjellig kvalitet, funksjoner og priser, kan det være urettferdig å rangere dem. Derfor har vi valgt å ikke gi dem terningkast. Vil du ha den minste og letteste radioen, er kanskje Zodiac SuperTalk radioen for deg. Trenger du en mer robust radio av beste kvalitet, som også kan brukes i streng kulde, bør du se nærmere på ICOM IC-F22SR, selv om den er dyr. Er du opptatt av taleforvrengning, er ICOM IC-4088 det eneste valget. Vil du ha både LPD og KDR i samme radio, må du velge en Transvoice. Og slik kunne vi fortsette. Du får selv studere sammenligningstabellen, og finne den radioen som er best egnet for dine ønsker og formål. Selv valgte vi Zodiac Me2You. Den fungerer rimelig bra, og er sannsynligvis den radioen som gir mest valuta for pengene. Transvoice WT-405HE er et annet billig og godt alternativ.

Ord og forkortelser

ATSAutomatic Transponder System.
Funksjon i to radioer som kontrollerer at de er innen
rekkevidde av hverandre, ved jevnlig å sende ut et kort
signal
CTCSSContinuous Tone-Coded Squelch System,
pilottone squelch, gruppemodus
KDRKortDistanseRadio
LPDLow Power Device, laveffekts enhet/radio
MHzMega Herz, antall millioner svingninger per sekund,
måleenhet for (radio)frekvens
mWmilliwatt (en tusendels watt)
NiCdNikkel Cadmium (oppladbart batteri)
NiMHNikkel Metallhybrid (oppladbart batteri)
PMRPrivate Mobile Radio
Det internasjonale navnet for KDR
PTTPush To Talk, senderknappen
SquelchStøysperre
UHFUltra High Frequency, ultra høy frekvens
VOXVoice Operated Switch, stemmeaktivert sender
Wwatt, måleenhet for (sender)effekt

ProdusentICOMICOMTransvoice
ModellIC-4088EIC-F22SRWT-405HE
TypeLPDKDRLPD + KDR
Størrelse (HxBxD, mm)103x53x27128x54x3787x56x33
Vekt (inkl batterier)200317142
Sendereffekt (mW)1050010 og 500
Antall kanaler69669 + 6
Batterier3xAA1xNiCd4xAAA
TastelåsJaNeiJa
Antall anropssignaler10168
"Roger beep"NeiNeiJa
SkanningJaJaJa
Dobbel lyttevaktNeiNeiNei
Pilottone squelch (CTCSS)JaJaJa
MonitoreringJaJaJa
BatterisparefunksjonJaJaNei
Tastetone av/påJaNeiNei
Skjermlys av/påJa-Nei
Kontakter for hodesettJaJaJa
Kontakt for ekstern laderJaJaJa
VOXNeiNeiJa
Antall VOX nivåer004
Batteri-indikatorNeiNeiJa
Autotimer (for avslag)JaNeiNei
ATSJaNeiNei
TaleforvrengningJaNeiNei
S-meterNeiNeiNei
Brukstemperatur (fra, til C)-10, +55-25, +55?
Språk i bruksanvisningEngelskSvenskNorsk
Ca. pris per radio (kr.)1.9003.000650
Enkel å lære segJaJaJa
Bruksanvisning+++++++++
Samtale(lyd)kvalitet++++++++
Rekkevidde++++++++
ProdusentKenwoodKenwoodZodiacZodiacZodiac
ModellUBZ-LH68TK-361Me2YouSmallTalkSuperTalk
TypeLPDKDRKDRLPDLPD
Størrelse (HxBxD, mm)106x56x27145x60x4095x53x3585x58x2783x55x26
Vekt (inkl batterier)180400160160120
Sendereffekt (mW)1010005001010
Antall kanaler68666969
Batterier3xAA1xNiCd3xAA2xAA4xAAA
TastelåsJaNeiJaJaJa
Antall anropssignaler40812
Roger beepNeiNeiJaJaJa
SkanningJaNeiJaJaJa
Dobbel lyttevaktNeiNeiNeiJaNei
Pilottone squelch (CTCSS)JaJaJaJaJa
MonitoreringJaJaJaJaJa
BatterisparefunksjonJaNeiNeiJaJa
Tastetone av/påJaNeiJaJaJa
Skjermlys av/påJa-JaJaJa
Kontakter for hodesettJaJaJaJaJa
Kontakt for ekstern laderJaJaJaJaJa
VOXNeiNeiJaNeiJa
Antall VOX nivåer00406
Batteri-indikatorJaNeiJaJaJa
Autotimer (for avslag)JaNeiJaNeiNei
ATSJaNeiNeiNeiNei
TaleforvrengningNeiNeiNeiNeiNei
S-meterNeiNeiNeiJaNei
Brukstemperatur (fra, til C)???-10, +55-10, +50
Språk i bruksanvisningEngelskNorskNorskSvenskNorsk
Ca. pris per radio (kr.)1.6002.9004001.200 500
Enkel å lære segNeiJaJaNeiJa
Bruksanvisning++++-++++
Samtale(lyd)kvalitet++++++++
Rekkevidde+++++++++++