utgave nr 14 2008

Slik følger du tyven

Publisert Sist oppdatert

Forbausende få har sporingssystem i båten

Slik følger du tyven

I underkant av 10 % av tyveriutsatte fritidsbåter i Norge har montert et forsikringsgodkjent sporings- og gjenfinnings system. Et ekstremt lavt tall, tatt i betraktning de enorme verdiene som ligger fortøyd i norske båthavner. Hvorfor gir vi blaffen?


TEKST OG FOTO: AMUND RICH. LØKEN
Hvert år meldes det ca. 2000 tyverier av og fra båt i Norge. De totale erstatningene ligger på i underkant av 100 millioner kroner. Tyveri fra båt utgjør 20 %, mens antall stjålne båter og utenbordsmotorer fordeler seg nokså likt på de resterende 80 prosent.
Det er ikke veldig lenge siden båtene dominerte stjålet-statistikken, men i løpet av de tre siste årene har tyverier av utenbordsmotorer eksplodert. Forklaringen er trolig at det kriminelle miljøet forstår at stadig flere båter utstyres med sporings- og gjenfinningssystemer, men dette så å si har vært fraværende på utenbordsmotorer.
Produktsjef Robert Skar i Gjensidige forsikring sier til Båtmagasinet at det ikke finnes noen fullgod forklaring på at såpass få båteiere velger å investere i forsikringsgodkjent sporings- og gjenfinningssystem, til tross for at disse nødvendigvis ikke er voldsomt kostbare i anskaffelse og i tillegg gir premiereduksjon. Flere av selskapene Båtmagasinet har vært i kontakt med opererer med prisreduksjon på 10 % når slikt utstyr, tilknyttet vaktsentral, er montert. Gjensidige har hevet rabatten til 15 %. Noen båteiere velger åpenbart å prioritere elektroniske hjelpemidler fremfor sikringssystem. Spørsmålet er om sporings- og gjenfinningssystemer noen gang blir krevd.

Selskapene vokter hverandre
I noen tilfeller krever selskap slikt utstyr, men da snakker vi om spesielle og kostbare båter. Etter det Båtmagasinet erfarer vokter forsikringsselskapene hverandre i dette spørsmålet. Ingen tør å være først ute med krav til godkjente alarmsystemer, i frykt for kundeflukt.
Det finnes 10-12 forsikringsgodkjente løsninger i markedet. Antallet har øket de siste årene, i takt med teknologiutviklingen. De fleste systemene i dag baserer seg på GPS, satelittnavigasjon for sporing av posisjon og på GPRS for varsling, en trådløs datakommuniksjon via mobilnettet (SMS). For å få slike systemer godkjent, er det en forutsetning av varslingen skjer til vaktselskap og ikke til privatperson.
Teknologien er blitt meget enkel. Når en båt forlater sin posisjon, for eksempel sin hjemmehavn, utløses senderen og det varsles straks at noe er på ferde. Slike systemer knyttes ikke bare til tyveri, men kan i sin ytterste form også omfatte alt fra tyveri om bord til stigende vann, batterinivå og brann.
Et av markedets nyeste og mest omfattende systemer er den svenske C-POD som levers i Norge via Belamarin. Båtmagasinet, i samarbeid med forbrukerinspektørene i NRK, har gjort et forsøk med denne løsningen. En kostbar båt, en Viknes 1080, ble ”stjålet” fra bryggeplassen sin i Moss og fraktet til et utkjent sted langs Østfolds kyst. Båten hadde så vidt forlatt havnen før vektsentralen i Sverige registrerte tyveriet og i verksatte gjenfinning. Båten ble fulgt på kartet hele veien til sitt skjulested. I en reell situasjon ville politiet bli varslet og tyvene forhåpentligvis tatt på fersken.
”Gammel”, men effektiv
Motsatsen til ”moderne” teknolog er ”konvensjonell” teknologi. Guard Systems i Sandefjord har siden midten på 1990-tallet hatt sin Track Guard på markedet, og har i årenes løp utviklet seg til å bli en markedsleder. Dette systemet kommuniserer vis VHF, eller høyfrekvente radiosignaler. Antenner langs norske kysten gjør peilingen effektiv og gjenfinningsprosenten er over 90. Dette systemet utløser ingen alarm i det båten stjeles, men når eieren melder at båten er borte, utløser den døgnbemannede vaktsentralen i Sandefjord den skjulte radiomoden ombord, som umiddelbart starter å sende signaler. Vår lille test av dette systemet fungerte også etter oppskriften. Straks en kostbar Nordkapp 760 ble meldt stålet i Sandefjord, fikk peilebilen fra Guard Systems kontakt og fulgte signalene helt frem til skjulestedet.
Guard Systems har siden 1992 utviklet sporing og gjenfinningssystemet TrackGuard. Guard Systems står selv for den tekniske utviklingen av produktet og tjenesten som ligger bak.
Dette konseptet har gjort Guard Systems til en ledende aktør innen sporing og gjenfinning av stjålne objekter i Europa. Selv om VHF-systemet fortsatt er en markedsleder, har Guard også utviklet løsninger basert på GPS og GPRS, blant annet FleetGuard. Selskapet i Sandefjord har sin hovedstyrke med en døgnbemannet alarmsentral og stor utbredelse over hele Europa.
Fordelene med VHF teknologi er flere, men det viktigste er kanskje det sikkerhetsmessige aspektet. Til forskjell fra systemer som baserer seg på annen teknologi er det vanskeligere å sette en TrackGuard ut av spill.
• Den er vanskelig å jamme (i motsetning til GSM)• Enheten ligger passiv inntil Guard Systems kaller den opp.
• Skjulestedene er mange. Enheten er liten og krever ikke mobildekning eller fri sikt til satellitter.
Endelig motorsporing
Utenbordsmotorer er kostbare i innkjøp og derfor lett omsettelige som tyvegods i Europa. På Arne Urstads oppsamlingsplass for stjålne båter i Rygge, er det nok av eksempler på båter som har fått sine motorer fjernet på brutalt vis. Vinkelslipere og motorsager er i flittig bruk til slike tyverier. Utenbordsmotorer med merking (Securemark) er vanskelig omsettelige i det norske markedet, men det viser seg at slik merking ikke har samme effekt på det illegale markedet utenfor landets grenser.
DEFA har nå utviklet en egen tracker til utenbordsmotorer, en liten enhet som naturlig faller inn som en komponent i motoren og som tåler høye temperaturer og kraftige vibrasjoner. Vår tredje test var tyveri av en båt på henger med en motor med et slikt system. I likhet med de øvrige GRP/GPRS-systemene har også denne løsningen tilknytning til en vaktsentral som kan følge og spore båten. Vi gjemte båten dypt inne i Østfolds skoger, men heller ikke dette var godt nok. Båten ble oppdaget straks bil og henger beveget seg fra sin oppgitte, faste posisjon. Gjenfinningen var helt uproblematisk.

Hva skal vi velge?

Hva skal vi velge? Spørsmålet er avhengig av hvor store verdier som skal sikres. Ønsker du å ha full kontroll med alt som kan gå galt i din båt, fra tyveri av elektronisk utstyr, til stigende vann i kjølen til røyk, er et avansert system som c-pod eller tilsvarende, den riktige løsningen. Her kan det ageres umiddelbart.Dersom hovedhensikten er å finne igjen båten, enten det er en skjærgårdsjeep eller en større og mer kostbar båt, holder det med en Track Guard, som er en rimeligere løsning. Radiomodulen er liten og kan festes på et lurt sted med en borrelås. Systemet er batteridrevet, i motsetning til GPS-løsningene som krever strømtilførsel.En lang rekke av løsningene varsler deg som eier direkte på mobiltelefonen. Dette holder imidlertid ikke for forsikringsgodkjenning. Det krever at en profesjonell vaktsentral tar oppgaven med gjenfinning. Derfor er det viktig å lese mer enn prislappen på grunnpakkene. Noen leverandører opererer med månedspris på abonnementet i tillegg, mens andre har faste årsavgifter.

Bildet:
Det stjeles like mange utenbordsmotorer som båter i Norge. Nå er det utviklet trackere som tåler høy temperatur og mye vibrasjoner, spesielt med tanke på utenbordsmotorer. Vi har testet DEFAs

Bildet:
Vaktsentralen hos Guard Systems i Sandefjord følger båten hver meter.

Bildet:
Vi ”stjal” en Nordkapp 760. Det tok nøyaktig 30 minutter før peilebilen til Guard Systems fant oss.

Må tilknyttes vaktselskap

Mellom VHF-baserte Track-guard og digitale satelittbaserte C-POD finnes det flere gode løsninger (se tabell). Prisene er noe forskjellig, men selve prinsippet med mobilvarsling og sporing/navigasjon via PC er nokså lik. Det er Båtmagasinets erfaring at alle de forsikringsgodkjente løsningene er driftssikre. Systemene som baserer seg på satelittkommunikasjon krever fri sikt, mens Track-guard, som følger høyfrekvente radiosignaler, ikke krever fri sikt.OBS: For at forsikringsselskapene skal gi premiereduksjon og godkjenning av et sporings- og gjenfinningssystem, må båteieren ha en avtale med et alarm/vaktselskap.

DEFA
Defa har et alarm- og gjenfinningssystem som kan plasseres i selve båtmotoren. Som med C-pod er dette et system med innebygget GPS som varsler via mobilnettet. Blir motoren flyttet vil enheten registrere dette og varsle eieren eller en vaktsentral om dette via sms. Det er da mulig å få vist posisjonen til båten på datamaskinen.+

Fordelen med systemet er at det er robust system som kan gjemmes i båtmotoren. Det er også mulig å koble til sensor for å varsle om høy vannstand i båten.-

Ulempen kan være at systemet krever profesjonell montering og er avhengig av mobildekning.

c-pod

C-pod har et alarm- og gjenfinningssystem som minner om en boligalarm. Du monterer ulike sensorer i båten som varsler deg via mobilnettet om at uvedkommende er på ferde.

+Fordelene med systemet er at du kan koble mange ulike tilleggsfunksjoner til enheten. I tillegg å bli varslet om at båten er stjålet kan du også bli varslet om at det står vann i båten, at batterinivået i båten er lavt eller om det er sterk røykutvikling i båten.

-Ulempene kan være at systemet er avhengig av mobildekning, det vil si at sentralenheten ikke vil kunne sende deg meldinger om posisjonen til båten hvis systemet er jammet av tyvene eller av andre grunner er i et område uten mobildekning.

Track Guard

Guard systems har et system basert på radiopeiling. Du kjøper en radiomodul som du selv gjemmer i båten din. Når du oppdager at båten er stjålet ringer du vaktsentralen+

Fordelene med systemet er at det enkelt og sikkert. Det er vanskeligere for båttyvene å forstyrre signalene til radiomodulen, så fremt de ikke finner selve modulen.-

Ulempene er at det er du selv som må oppdage og varsle vaktsentralen om at båten er stjålet. Da kan tyvene allerede ha fått et langt forsprang.

Priser:

1)Defa 5770 + årlig 995
2)G4S M-track kr 3890 + kr 159 pr mnd etter ett år
3)G4S M-Track PRO kr 5595 + kr 159 pr mnd etter ett år
4)Track Guard: 3990
5)Fleet Track: kr 5750
6)IF Track: Kr 3990 (plusskunder) kr 4490 (ikke-pluss kunder) 8900 (ikke kunder)
7)C-Pod: 6963 (grunnpakke) + 199 pr mnd for kobling til alarmsentral
8)Safe Tracker kr 1998 grunnpakke (+abonnement 900 + Securias 700 pr år)

Leverandør
Alarm-sentral

System

Teknikk

Alarm ved flytting (m)

Posisjons-anvisning (m)

Posisjons-

Anvisning skjult objekt (m)


Pris

DEFA

Falck

DEFA-tracking DT 20

GPS/GSM

250

10

Sist kjente

1)

G4S Security

G4S

Security


M-Track

GSM/RF

Opsjon

1

1

2)


G4S

Security


G4S

Security


M-Track PRO

GSM/GPS/RF

20

1

1

3)

Guard Systems

Guard Systems

Track Guard

RF-peiling

Nei

0.5 m

200

4)

Guard

Systems


Guard

Systems


Fleet Guard

GPS/GPRS

20

10

200

5)

If Sikkerhet

Falck

Redning


If Tracker

GPS/GSM

25

18

18

6)

Belamarin

Securitas Bevakning

C-POD

GSM/GPS

Opsjon

1

1

7)

On-Sat AS

Miscayah

Safe-track

GSM/GPS

30

20

100

8)