utgave nr 4 2009

Høyst forskjellig

Adriatic 40 Fly tilbys med flere forskjellige motoralternativer. Vi har gjort forbruksmålinger på en båt med singel Volvo Penta D6-370, og en med to Volvo Penta D4-300. Konklusjonen er at ved marsjfart og tomgangsfart er forbruket tilnærmet likt. Ved toppfart og i mellomregisteret er forskjellene store.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN

De to testede båtene er identiske, med unntak av motorinstallasjonen. Vi målte både fart, forbruk og støy. Båten med to Volvo Penta D4-300 oppnådde en toppfart på 35 knop, mens den med singel D6-370 topper på 28 knop. Man vinner altså 7 knop toppfart med en motorinstallasjon som fordyrer båten med 250.000 kroner. Ser man på turtallet, ligger D6-370 jevnt over 2-300 omdreininger over 2xD4-300 ved samme fart. Dette gir seg til dels store utslag også i støyverdiene i de høyeste turtallsintervallene hvor D6-370 ligger et eller to desibel høyere enn 2xD4-300, mens i de lavere får man en negativ effekt av å ha to motorer med 1-3 desibel høyere støy.

Likt ved marsjfart


I tabell 1 har vi sammenlignet forbruk og støy ved tilnærmet lik fart. Det skiller en knop hit eller dit, men tallene gir likevel en tydelig indikasjon på forskjellene mellom singel- og dobbelinstallasjon.
Ved en fart på rundt 27 knop vil 2xD4-300 ha et totalforbruk på ca 2,70 liter per nautisk mil, og turtallet ligge på beskjedne 2.800 omdr./min. Ved denne hastigheten ligger D6-370 tett oppunder sin toppfart på 28 knop, og har et forbruk på 2,73 liter per nautisk mil ved maks turtall på 3.400 omdr./min. Forskjellen her er altså at 2xD4-300 kan holde en meget behagelig marsjfart med et lavt turtall som gir ca 3 desibel lavere støy – og likevel ikke ha høyere dieselforbruk enn D6-370 er presset til toppfart.
D4-300 har et marsjturtall på ca 3.200 omdreininger, og båtens marsjfart vil da være ca 30 knop, eller ca fem knop mer enn D6-370 som ligger på 24 knop ved samme turtall. Sammenligner man så 2xD4-300 og D6-370 ut i fra marsjturtall på ca 3.200 omdreininger, vil 2xD4-300 bruke 0,35 liter mer pr nautisk mil enn D6-370. Det betyr at 2xD4-300 bruker ca 8,5 liter mer per time enn D6-370 ved dette turtallet. Til gjengjeld har 2xD4-300 kommet mellom 6 og 7 nautisk mil lenger på samme tiden, til en dieselkostnad på ca 85 kroner med dagens priser. Ingen stor forskjell i kroner og øre, men ganske vesentlige forskjeller med tanke på komfort og distanse.

Dyre knop


I en tid da stadig flere er fokusert på drivstoffkostnadene og putrer frem i deplasementsfart for å spare diesel, er forskjellene også i den nedre delen av fartsregisteret interessant. Reduserer man farten helt ned til rundt 6 knop, ligger D6-370 og 2xD4-300 tilnærmet helt likt i forbruk. Det samme gjelder støyverdiene. Så snart farten kryper over 7 knop, begynner forskjellen i forbruk å bli påtakelig. Ved 7 knop bruker 2xD4-300 nesten 1 liter mer per nautisk mil enn D6-370. Denne forskjellen holder seg faktisk helt opp til man når marsjfart og båtenes forbruk igjen blir tilnærmet likt. Denne forskjellen skyldes ikke minst at båten med 2xD4-300 har rundt 600 kg mer vekt i hekken enn den med en D6-370. Mer vekt skal opp i plan og forskjellen begynner å gjøre seg kraftig gjeldende fra rundt 7 knop og oppover. Her ser man at 2xD4-300 har et forbruk som ligger mellom 0,8 og 1 liter høyere enn D6-370. Ved for eksempel 14 knop, vil 2xD4-300 ha nærmere 15 liter høyere dieselforbruk enn D6-370. Med en dieselpris på 10 kroner blir det 150 kroner i timen – og i løpet av en dag har man snart spart inn en kasse rødvin.

Konklusjon


I denne testen er sammenligningene kun gjort på grunnlag av parametrene fart, forbruk og støy. Faktorer som økte vedlikeholdskostnader m.v. holder vi helt utenfor.
Testen viser at man med dobbelinstallasjonen kan holde en vesentlig høyere marsjfart med et betydelig redusert turtall og støynivå og likevel ha et drivstofforbruk på samme nivå som singelinstallasjonen. Man har dessuten en potensiell toppfart som ligger rundt 7 knop høyere enn med singel motor.
Det mest interessante i testen er imidlertid at man med singel motor har langt større fleksibilitet i den nedre delen av fartsregisteret, uten at forbruket skyter i været. Enten man velger å ligge i 8 eller 14 knop er forbruket nesten det samme – og betydelig lavere enn med en dobbelinstallasjon.

TAB 1: NOEN SAMMENLIGNINGER VED LIK FART 

TAB 2: FORBRUK

TAB 3: STØY 

FAKTA: VOLVO PENTA D6-370
Veivakseleffekt: 272 kW (370 hk)
Propellakseleffekt: 261 kW (355 hk)
Turtall: 3.500 omdr./min.
Sylindervolum: 5,5 liter
Antall sylindere: 6
Drev: DPH
Utveksling: 1,63:1
Tørrvekt, inkl. drev og propell: 770 kg

FAKTA: VOLVO PENTA D4-300
Veivakseleffekt: 221 kW (300 hk)
Propellakseleffekt: 214 kW (291 hk)
Turtall: 3.500 omdr./min.
Sylindervolum: 3,7 liter
Antall sylindere: 4
Drev: DPH
Utveksling: 1,76:1
Tørrvekt, inkl. drev og propell: 663 kg

TESTFAKTA:
Testbåt: Adriatic 40 Fly
Tørrvekt med 2xVolvo Penta D4-300: 7.600 kg
Vekt med 1xVolvo Penta D6-370: 7.000 kg
Diesel: 420 liter
Ferskvann: 350 liter
Belastning: Tre personer
Lufttemperatur: +3˚C
Vanntemperatur: +3˚C
Vindstyrke: 2-5 m/sek.

Forklaring til tabellene
Turtall er oppgitt i omdreininger pr minutt.
Fart er oppgitt i knop.
Støy er oppgitt i dBA.

Merknad:
Testen er utført i Arendal og målingene gjort i Tromøysund 21. januar 2009. Målingene er foretatt av Volvo Penta i samarbeid med Båtmagasinet. Fartsmålingene er korrigert for strøm. Forbruksmålingene er gjort med Vodia, farten målt med doble GPS (Garmin ?? og Raymarine E120), støy målt med Brüel og Kjær-desibel-måler ved førerplass.

FART
FORBRUK
STØY
TURTALL
D6-370
2xD4-300
D6-370
2xD4-300
D6-370
2xD4-300
D6-370
2xD4-300
28,0
26,4
2,73
2,70
80
77
3.400
2.800
14,5
15,3
2,88
3,70
75
74
2.500
2.200
11,1
12,0
2,82
3,70
71
73
2.200
2.000
8,6
8,1
2,75
3,72
69
72
1.900
1.700
7,5
7,2
2,05
2,44
65
67
1.600
1.400
6,4
5,8
1,25
1,24
63
63
1.300
1.000
1x Volvo Penta D6-370
2xVolvo Penta D4-300
TURTALL
FART
FORBRUK PR TIME
FORBRUK PR NAUTISK MIL
TURTALL
FART
FOBRUK PR TIME
FORBRUK PR NAUTISK MIL
3.400
28,0
76,4
2,73
3.500
35,0
114,0
3,26
3.100
23,8
58,6
2,46
3.200
30,5
87,0
2,85
2.800
17,8
51,1
2,87
2.900
26,4
71,4
2,70
2.500
14,5
41,8
2,88
2.600
20,7
67,0
3,24
2.200
11,1
31,4
2,82
2.300
15,3
56,6
3,70
1.900
8,6
23,7
2,75
2.000
12,0
44,4
3,70
1.600
7,5
15,4
2,05
1.700
8,1
30,2
3,72
1.300
6,4
8,0
1,25
1.400
7,2
17,6
2,44
1.000
5,0
4,0
0,8
1.100
5,8
7,2
1,24
1xVolvo Penta D6-370
2xVolvo Penta D4-300
TURTALL
FART
STØY
TURTALL
FART
STØY
3.400
28,0
80
3.500
35,0
80
3.100
23,8
77
3.200
30,5
78
2.800
17,8
75
2.900
26,4
77
2.500
14,5
75
2.600
20,7
75
2.200
11,1
71
2.300
15,3
74
1.900
8,6
69
2.000
12,0
73
1.600
7,5
65
1.700
8,1
72
1.300
6,4
63
1.400
7,2
67
1.000
5,0
61
1.100
5,8
63