Statsbudsjettet 2019

Over 2,6 milliarder til Kystverket

I forslaget til statsbudsjett for 2019 får Kystverket 2,6 milliarder kroner til arbeidet med sikrere, mer effektiv og miljøvennlig sjøferdsel og forurensningsberedskap.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en realøkning av budsjettet og blir mottatt med glede av kystdirektør Per Jan Osdal.

Men ikke alt er positivt. Det omfattende vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinstallasjoner er redusert de siste årene, men selv om regjeringen foreslår å øke rammene for merkebudsjettet med 40 millioner kroner, er dette mindre enn det Kystverket har bedt om - og for lite til at vedlikeholdsetterslepet kan elimineres, slik det legges opp til Kystverkets handlingsplan.

Kystverket får også rundt 30 millioner kroner årlig for å utvide tjenesteområdene til sjøtrafikksentralene på Vestlandet. I første omgang investerer Kystverket i radardekning i spesielt risikoutsatt farvann ved Florø og Måløy.

– Vi er selvsagt også glade for at det i forslaget til statsbudsjett ligger inne midler til å videreføre utvidelsen av tjenesteområdene til sjøtrafikksentralene. Dette er en videreføring av den utvidelsen som ble initiert etter Sjøsikkerhetsmeldingen og siste NTP, sier kystdirektør Per Jan Osdal, i en pressemelding fra Kystverket.