Statbudsjettet 2019

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Havn- og farledsprosjekter

I forslaget til statbudsjett for 2019 får Kystverket midler til å videreføre to fiskerihavneprosjekter og tre farledsprosjekter. I tillegg vil flere nye prosjekter starte opp.

Publisert Sist oppdatert

Prosjekter som startes opp i 2019:

• Innseiling Vannavalen, Karlsøy kommune i Troms. Utdyping av innseilingen til havnen. Beregnet kostnad er 22 millioner kroner. Prosjektet gjennomføres i 2019.

• Innseiling Ålesund indre havn, Ålesund kommune i Møre og Romsdal (bildet). Utdyping av innseilingen til indre havn. Beregnet kostnad er 41 mill. kroner. Prosjektet sluttføres i 2020.

Pågående prosjekter, fiskerihavner

• Breivikbotn fiskerihavn, Hasvik kommune i Finnmark fylke. Utdyping og utvidelse av havn og etablering av molo. Sluttføring i 2019.

• Gjerdsvika fiskerihavn, Sande kommune i Møre og Romsdal. Utdypinger i havnm etableringer av sjeteer. Sluttføring i 2019.

Pågående prosjekter, farleder

• Innseiling Bodø, Bodø kommune i Nordland. Siste del av prosjektet omhandler utdyping i innseilingen til havnen og er planlagt ferdigstilt i 2020. 

• Innseiling Grenland, Porsgrunn og Bamble i Telemark. Utdypinger, omlegginger og nymerking av farledene. Sluttføring i 2020.

• Innseiling Sandnessjøen, Alstadhaug kommune i Nordland. Utdyping av innseilingen til havnen. Sluttføring i 2019.

 

FOTO: SGM/Wikimedia Commons