Statsbudsjettet 2019

Stort sett på stedet hvil - med ett unntak

Fartøyvern- og kystkulturentusiaster noterer at forslaget til statsbudsjett ikke innebærer tøffe kutt. Men det er heller ikke så lett å få øye på den lovede satsningen på sektoren - med ett, viktig unntak.

Publisert Sist oppdatert

Tar man utgangspunkt i regjeringen Solbergs samarbeidsplattform skulle norsk fartøyvern styrkes, men selv om Riksantikvarens søkbare fartøyvernpost økes med 1,4 millioner, tilsvarer dette kun 2,2 prosent og er mindre enn den forventede prisveksten. Forbundet Kysten skriver på sine hjemmesider at akkurat dette elementet er noe organisasjonen håper at regjeringen vil revurdere slik at løftene i regjeringserklæringen blir holdt. 

Grovt oppsummert blir den samlede støtten til frivillige organisasjoner under Klima og miljødepartementet omtrent som i fjorårets budsjett, men det er likevel én frivillig-relatert pott som økes kraftig, og det kan være viktig for mange som driver med ikke-kommersiell, dugnadbasert innsats: Bevilgningene til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner økes med 134 millioner kroner eller vel ti prosent. 

Av andre viktige poster sett med verneøyne, noterer Forbundet Kysten seg følgende:

• Riksantikvarens «Tilskudd til kulturminner i privat eie» får en økning på 7 millioner, og lander på 159 millioner kroner. Økningen tilsvarer 4,6 prosent. 

• Fartøyvernsentrene får en ekstrabevilgning på 2,9 prosent, som tilsvarer omtrentlig  justering for prisvekst.

• Kulturminnefondet får en økning på 4,1 millioner. Dette vil gi fondet vel én prosent mer midler 2019.

• Riksantikvarens «Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner» blir derimot kuttet med 3,5 millioner og miljødirektoratets søkbare aktivitetsmidler til friluftsformål kuttes med 4,9 millioner.