Statsbudsjettet 2018

108675f5e5bbf79d6b506c85fe0c7cd8947a16

20 millioner til vrakpant

I forslaget til statsbudsjett for 2018 avsetter regjeringen 20 millioner kroner til den nye vrakpantordningen.

Publisert Sist oppdatert

Tilskuddet er i tråd med stortingsvedtaket fra 2016 om opprettelsen av en statlig finansiert tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter. Ordningen trådte formelt i kraft 1. oktober.

Kommunene har nå plikt til å sørge for at fritidsbåter opp til 15 fot kan leveres inn gratis til et mottak i eller i nærheten av kommunen, forutsatt at båtene er strippet for motor og el-anlegg. Anlegg som får tilskudd for behandling av større fritidsbåter skal også ta imot båter opp til 1,1 tonn gratis.

Alle båteiere som leverer inn fritidsbåter opp til 15 meter vil få utbetalt 1000 kroner for innleveringen, men for større og tyngre båter får avfallsanleggene «lov til å kreve en delbetaling for å dekke kostnadene». Hva praksisen blir her for de enkelte mottakene er ennå uklart og det finnes altså ingen nasjonale retningslinjer for fastsettelse av slik «delbetaling».

Les mer om ordningen her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Avfallstyper/Kasserte-fritidsbater/#bateier