Statsbudsjettet 2018

Ingen ny redningsskøyte til Finnmark

Tilskuddet til Redningsselskapet står på stedet hvil i budsjettforslaget. Ifølge Redningsselskapet må dermed planene om ny havgående redningsskøyte i Finnmark legges på is.

Publisert Sist oppdatert

Budsjettet for 2017 ga en solid økning i de direkte statlige budsjetttilskuddene til Redningsselskapet, men nå fryses veksten. I forslaget til statbudsjett står tilskuddet fast på 83,5 millioner kroner.

Ifølge Redningsselskapet innebærer dette at regjeringen forsømmer sjøsikkerheten i Nord-Norge. ettersom budsjettet ikke gir rammer for å etablere en ny havgående redningsskøyte i Finnmark. 

– For bare ti millioner kroner kan vi etablere en ny redningsskøyte i Nord-Norge, et område med store beredskaps-utfordringer, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

I pressemeldingen viser organisasjonen til Kystverkets sjøsikkerhetsanalyse, som slår fast at miljøkonsekvensene ved skipsulykker bli størst i våre tre nordligste fylker. I tillegg ventes det at sjøtransporten i regionen vil øke voldsomt i årene fremover. 

I dag har staten kun to slepebåter i området mellom Røst og grensen til Russland. 

Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske Maskinistforbundet stiller seg bak kravet om en ny redningsskøyte i Nord-Norge.

– Vi som er tillitsvalgte for de sjøansatte i Redningsselskapet er bekymret over regjeringens manglende vilje til å prioritere flere redningsskøyter. Vi er 200 sjøfolk som jobber på redningsskøytene langs kysten vår og som av egen erfaring ser hvor viktig vårt bidrag er for beredskapen, sier hovedtillitsvalgt i Norsk Sjøoffisersforbund, Kjetil Braaten til redningsselskapet.no

Braaten krever nå at Stortinget tar ansvar og setter av midler til en ny redningsskøyte i Nord-Norge i budsjettforhandlingene.