Statsbudsjettet 2018

Havne- og farledsprosjekter

Statsbudsjettforslaget legger inn midler til å videreføre to fiskerihavneprosjekter og to farledsprosjekter. I tillegg vil flere nye prosjekter starte opp.

Publisert Sist oppdatert

Hovedbildet: Florø er Norges vestligste by og et populært båtferiemål. Innseilingen skal i 2018 gjennom en ny oppgradering med midler fra statsbudsjettet. FOTO: Frokor/Wikimedia Commons

 

Ifølge Kystverket kan følgende farledsprosjekter igangsettes med midler fra 2018-budsjettet:

• Innseilingen til Florø, Sogn- og Fjordane:

Utdyping av innseilingen øst for Nekkøya har en estimert kostnad 4 millioner kroner og gjennomføres i 2018

• Innseilingen til Sandnessjøen, Nordland:

Ved denne havneinnseilingen skal det fjernes en grunne. Kostnaden er 14 millioner kroner.

 

Videreføring av pågående farledsprosjekter:

• Innseilingen til Bodø, Nordland:

Prosjektet ble igangsatt i 2015, og omfatter utdypinger og fjerning av grunner i innseilingen og i havnebassenget. Estimert totalkostnad er 165 millioner kroner og sluttføringen skjer i 2018.

• Innseilingen til Grenland, Telemark:

Utdypinger, omlegginger og nymerking av farledene vil gi sikrere og mer effektiv bruk av farvannet. Dette er ifølge Kystverket viktig for terminalene i Brevik, Herøya og Rafnes. Estimert kostnad er 101 millioner kroner. Oppstarten var i 2016 og sluttføringen skjer 2018.

 

Fiskerihavnprosjekter som startes opp i 2018:

• Gjerdsvika fiskerihavn, Møre og Romsdal: 

I dette prosjektet vil det bli foretatt utdypinger og etableringer av sjeteer (undervannsmoloer) til en samlet beregnet kostnad på 100 millioner kr.

• Breivikbotn fiskerihavn, Finnmark:

Ved mudring i indre og ytre del av havna vil prosjektet gi større havneareal og bedre tilkomst til fiskebrukene. Samlet kostnad for prosjektet er beregnet til 35 millioner kroner.

 

Pågående fiskerihavnprosjekter som videreføres i 2018:

• Båtsfjord fiskerihavn, Finnmark.

Prosjektet startet opp i 2016, med utdypinger flere steder i havna, samt nymerkinger. Estimert totalkostnad er 128 millioner kroner og sluttføring blir i 2018.

• Mehamn fiskerihavn, Finnmark.

Også dette prosjektet startet opp i 2016. Det består av bygging av ca 70 meter lang molo for å gi bedre liggeforhold og økt regularitet for rutegående trafikk. Estimert totalkostnad er 52 millioner kroner. Sluttføring i 2018.