Vrakpant på båter vil løse miljøutfordringene

Vraking og utrangering av båter blir ansett som en fremtidig miljøutfordring av Miljøverndepartementet, som nå ønsker en innsamlings- og mottaksløsning for kasserte fritidsbåter

Publisert Sist oppdatert

– Norboat støtter en ordning som forhindrer forurensing, men løsningen er ikke å dytte kostnadene over på båtbransjen eller båtfolket, sier administrerende direktør i Norges båtbransjeforbund Norboat, Erlend Prytz i en pressemelding.

Regjeringen med Miljøverndepartementet i spissen ønsker nå å ta grep rundt utfordringene med utrangerte og vrakede båter, som ifølge myndighetene er i ferd med å bli av et så stort antall at de utgjør en reell miljøutfordring. Båter bygget i glassfiber inneholder stoffer som Miljøverndepartementet ikke ønsker skal ende opp på havbunnen eller bli brent, og derfor vil det innføres en produsentansvarsordning der båtbransjen selv skal sørge for finansiering. Departementet vurderer også å gjeninnføre et obligatorisk båtregister for å få bedre kontroll på utrangerte båter i Norge.

Båtbransjeforbundet Norboat har lenge jobbet med spørsmål rundt vraking av båter, og er positive til konkrete tiltak fra myndighetenes side. Adm. dir. i Norboat, Erlend Prytz, ønsker seg nå en utrangeringsordning som også fungerer i praksis. – Både importører og båtbyggere flest ser utfordringene som ligger i gamle glassfiberbåter og motorer, selv om de nok ikke er like store som myndighetene vil ha det til. Norboat støtter ordninger som forhindrer forurensing, men løsningen er ikke å dytte kostnadene over på båtbransjen eller båtfolket, slik departementet antyder, sier administrerende direktør i Norges båtbransjeforbund Norboat, Erlend Prytz.

Økonomi viktig

I den store Båtlivsundersøkelsen 2012, som ble gjennomført av Opinion Perduco AS på vegne av blant andre Norboat og KNBF, svarer et representativt antall av båteiere i Norge på spørsmål vedrørende vraking og utrangering av båter og motorer. I undersøkelsen sier 10 prosent av båteierne at de har en båt de ønsker å vrake. Over 50 prosent av båteierne opplever det ikke som noe problem å levere inn båtene til kommunens avfallsmottak, men blant de som oppgir at dette er en utfordring, mener brorparten at vraking er for dyrt. – Det er liten tvil om at mange båter ender på bålet eller på havets bunn fordi eieren anser vraking som enten for dyrt eller for vanskelig. Derfor er det viktig å tilrettelegge for enklere og billigere utrangering for båtfolk flest. Norboat støtter en panteordning på gamle båter, noe som skaper insentiver for innlevering av båter, sier Erlend Prytz.

Positive til vrakpant

I Båtlivsundersøkelsen 2012 svarer 61 prosent av eiere av gamle utenbordsmotorer at en vrakpant på motorer vil skape større interesse for å levere inn motoren. Det skulle støtte argumentet for å innføre en vrakpant både for motorer og båter, hevder Erlend Prytz. – En fornuftig måte å organisere dette på er å bytte ut den formålsløse HK-avgiften på motorer med en egen vrakpant. Da vil verken båtfolket eller en økonomisk presset båtbransje bli rammet av flere unødvendige avgiftsøkninger, avslutter adm. direktør i båtbransjeforbundet Norboat, Erlend Prytz.