MINDRE KRIMINELT: Nå er vannscootere stort sett likestilt med den øvrige fritidsbåtflåten.
MINDRE KRIMINELT: Nå er vannscootere stort sett likestilt med den øvrige fritidsbåtflåten.

Vannscooterforskriften opphevet

Vannscootere kan nå brukes på lik linje med båter i de fleste områder.

Publisert Sist oppdatert

I dag ble vannscootere likestilt med resten av fritidsbåtflåten. Vannscooterforskriften er opphevet. Nå er det opp til hver enkelt kommune å fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter.

LES OGSÅ: På vannscootertur i høy sjø (for abonnenter)

Klima- og miljødepartementet opplyser at kommunene har hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscootere i vassdrag og innsjøer, der det ikke allrede er forbudt. Kommunene har også i den sentrale fartsforskiften hjemmel til å gi lokale forskrifter med fartsgrenser. Den sentrale fartsforskriften har også generelle krav om aktsomhet, sikkerhet og hensyn til badende.

LES OGSÅ: Lovendring gir vannscootersalg

Kommunene har også hjemmel i i havne- og farvannsloven til å begrense bruk av fartøy på sjøen av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk.

Det opplyses på Klima- og miljødepartementets nettside at i enkelte verneområder er bruk av vannscooter forbudt gjennom verneforskriftene. Båtliv kommer tilbake med mer om hvor det gjelder.

LES OGSÅ (oppdatert) Store forbudssoner gjelder fortsatt for vannscootere

Hva synes du? Si din mening i Facebook-diskusjonen under: