Opphever vannscooter-forbudet, men...

Miljøverndepartementet vil oppheve vannscooterforbudet, men ønsker fortsatt de små båtene langt til havs.

Publisert

Forslaget til lovendring er sendt til høring med kort frist. Høringen skal være ferdig så tidlig som 4. februar.

Departementet foreslår å endre småbåtloven slik at forbudet mot bruk av vannscooter oppheves. EFTAs overvåkningsorgan ESA ga Norge frist på to måneder på å svare om vannscooterforbudet i oktober 2012. Norge fikk nye regler i juni, der bruk av vannscootere så å si ble umulig i norske farvann. ESA skrev i sitt åpningsbrev til norske myndigheter at disse reglene var lite konsekvente. ESA påpekte også at forbudet gjelder i områder som ikke synes nødvendige ut fra miljøhensyn.

Fortsatt til havs

I høringsbrevet fra Miljøverndepartementet, der vannscooterforbudet nå foreslås å oppheves, legges det likevel opp til et strengt regelverk for vannscootere. Det foreslås å forby bruk av vannscootere i et heldekkende belte 400 meter ut fra land i saltvannn, og 500 meter fra land i innsjøer. Vannscooterforkjemper Carl Jacob Johansen sier til Båtliv at han har lite tro på at denne grensen blir innført i den nye forskriften.

– I så fall må all båtkjøring ut 400 meter, på linje med vannscootere, sier Johansen til Båtliv.

I går var Johansen og Erling Hjelmeng i møte med Miljøverndepartementet. Hjelmeng er professor dr. juris fra institutt for privatrett, universitetet i Oslo, og har skrevet en avhandling om hvordan dagens regelverk står seg i forhold til EØS-retten.

– Det sier seg selv når man lager et belte 400 meter fra land blir all skjærgård uttilgjengelig for å kjøre så kalt vannscooter, og alt blir tungvindt rundt bruken hvis man ikke vil bryte loven, sier Johansen. Han påpeker overfor Båtliv at vannscooter er en liten båt, med CE-klasse C, og det kan bli kritisk om man for eksempel får motorstopp så langt til havs.

Mindre byråkratisk

Med det nye regelverket om bruk av vannscootere som kom i juni, måtte man søke kommunen for å få lov til å sjøsette vannscooteren og kjøre en korridor ut til havs. Det viste seg at de aller færreste kommunene godkjente slike søknader. Med det nye forslaget oppheves dette søknadssystemet. Miljøverndepartementet skriver at kommunene og staten imidlertid må vurdere om vannscootere skal forbys eller begrenses i verdifulle områder som ikke omfattes av de generelle forbudssonene, men samlet sett vil forslaget føre til redusert arbeid for kommunene.

Se hele høringsbrevet her

Powered by Labrador CMS