Vannscootertesten

UT I VESTFJORDEN: Vi slapp å transportere vannscooterne til Sandefjord etter av vannscooterregelverket ble oppklart med politiet.
UT I VESTFJORDEN: Vi slapp å transportere vannscooterne til Sandefjord etter av vannscooterregelverket ble oppklart med politiet.

Forskjellig tolkning av vannscooterforskriftene

Det er forvirring rundt vannscooterforskriftene, noe Båtliv fikk erfare da vi spurte politiet om hva som er lov.

Publisert Sist oppdatert

Før vi startet spøkte det med start fra Melsomvik. Vi har som mål å gjøre alt lovlig, men det kan skrives under på at det ikke er lett å være lovlydig vannscooterfører.  Ikke fordi man vil være ramp og drive bøllekjøring, men fordi man ikke har lov til å kjøre slik resten av båtflåten har sin naturlige fulle rett til. Derfor ringte vi politiet i Vestfold for å forhøre oss om det er lov å kjøre ut fra Melsomvik og runde Tønsberg Tønne for å sette kursen mot Stavern. Og her var det litt forskjellige tolkninger. Først fikk vi beskjed om at det ikke er mulig å følge leden ut. Ser man på forbudskartet for vannscootere så er det merket lyse rødt 400 meter fra nærmeste land. Der er det ikke lov å kjøre mer enn fem knop. I paragraf 5 i Forskrift om bruk av vannscooter står det følgende:

«Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudsbeltene for å komme seg fra land og ut til områder utenfor forbudsbeltene. Transportkjøring skal i utgangspunktet skje i farled. Dersom det ikke foreligger en farled nær stedet vannscooteren starter fra er det tillatt å kjøre ut gjennom forbudsbeltet utenom farled over en avstand på inntil 1000 meter…»

Dette tolket politiet som at ettersom store deler av denne strekningen består av forbudsbelter, fordi det ikke er breiere enn 800 meter, så har vi ikke lov å benytte oss av denne transportetappen. Og her mente politiet at det ikke var anledning til å kjøre fordi man måtte kjøre mer enn tusen meter før man kommer utenfor et område uten forbudsbelte. Dermed lå det an til at vi måtte ta en og en vannscooter på henger og transportere dem til Sandefjord.

Men vi snakket med Lars Erik Bakke som er leder i Norges vannscooterforbund. Han har satt seg bedre inn i lovverket enn de fleste.

– Her har politiet mistolket. Det er ikke forbudssone denne tusenmeter-bestemmelsen gjelder. Og dere skal jo følge en farled, forklarte Bakke. Han gikk gjennom paragraf fem med oss. Forbudet gjelder altså ikke hvis det er en farled i nærheten. Noe det definitivt er i Vestfjorden inn til Tønsberg.

Vi kontaktet derfor politiet i Vestfold igjen. Leste opp paragrafen, med vekt på ordet utenom i denne paragrafen. Etter 20 minutter tok en jurist i politiet kontakt med oss, og vi fikk bekreftet samme tolkning som Norges vannscooterforbund. Dermed kunne vi fortsette turen som planlagt, uten omvei med bil og henger til Sandefjord.

Men Vestfold politikammer gjorde det klart at det er spesielt én ting de vil slå ned på; og det er kjøring i Færder nasjonalpark. Det samme gjelder på Østfoldsiden. Det betyr også at det er litt av en prøvelse å komme seg i retning mot Oslo, om det er denne kursen man vil velge - for en vannscooterfører. Da må man kjøre svært langt ut før det finnes en bitteliten åpning i leden i retning mot Indre Oslofjord.

 

LES OGSÅ:

Frisk start til Stavern

I dag tester vi det diskriminerte båtlivet